Hinnad

Küsimustikud ja juhendid

14062017 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2017. kuu

10612017 - Ehitushind 2017. kuu

10622017 - Ehitusmaterjalide hind 2017. kuu

10632017 - Ekspordihind 2017. kuu

13852017 - Elektrienergia hind 2017. poolaasta

10642017 - Impordihind 2017. kuu

14522017 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2017. kuu

13582017 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2017. kuu

13682017 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2017. kuu

13882017 - Maagaasi hind 2017. poolaasta

14382017 - Maismaatransporditeenuste hind 2017. kuu

14052017 - Postiteenuste hind 2017. kuu

13392017 - Puhastusteenuste hind 2017. kuu

12602017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2017. kuu

12612017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2017. kuu

12622017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2017. kuu

12632017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2017. kuu

12802017 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2017. kuu

13382017 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2017. kuu

13652017 - Telekommunikatsiooniteenuste hind 2016. aasta

13072017 - Tootjahind 2017. kuu

13672017 - Turvateenuste hind 2017. kuu

13892017 - Tööhõiveteenuste hind 2017. kuu

13662017 - Veetransporditeenuste hind 2017. kuu

13372017 - Õigusabiteenuste hind 2017. kuu