Väliskaubandus

Aruandevormid

120614 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2014. kuu

120613 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2013. kuu

120314 - Intrastat. Kauba lähetamine 2014. kuu

120313 - Intrastat. Kauba lähetamine 2013. kuu

138313 - Intrastat. Kauba lähetamine (lihtsustatud) 2013. kuu

120414 - Intrastat. Kauba saabumine 2014. kuu

120413 - Intrastat. Kauba saabumine 2013. kuu

138413 - Intrastat. Kauba saabumine (lihtsustatud) 2013. kuu