Väliskaubandus

Küsimustikud ja juhendid

120616 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2016. kuu

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

120316 - Intrastat. Kauba lähetamine 2016. kuu

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

138316 - Intrastat. Kauba lähetamine (lihtsustatud) 2016. kuu

120416 - Intrastat. Kauba saabumine 2016. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

138416 - Intrastat. Kauba saabumine (lihtsustatud) 2016. kuu