Väliskaubandus

Küsimustikud

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

120614 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2014. kuu

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120314 - Intrastat. Kauba lähetamine 2014. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

120414 - Intrastat. Kauba saabumine 2014. kuu