Raudteeveod 2017. kuu

Küsimustiku kood: 11502017

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Raudteetransport (22015)".

Andmete esitamise tähtajad: 11.02.2017, 11.03.2017, 11.04.2017, 11.05.2017, 11.06.2017, 11.07.2017, 11.08.2017, 11.09.2017, 11.10.2017, 11.11.2017, 11.12.2017, 11.01.2018

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustiku käsiraamat (PDF vormingus):  EST
Kasutamiseks on vajalik Adobe Readeri versioon 11.0 või uuem.

Küsimustiku juhend (PDF vormingus):  EST | ENG
Kasutamiseks on vajalik Adobe Readeri versioon 11.0 või uuem.

Küsimustiku muutujate juhend (PDF vormingus):  EST | ENG
Kasutamiseks on vajalik Adobe Readeri versioon 11.0 või uuem.

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG
Kasutamiseks on vajalik Adobe Readeri versioon 11.0 või uuem.

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG
Kasutamiseks on vajalik Adobe Readeri versioon 11.0 või uuem.

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG
Kasutamiseks on vajalik Adobe Readeri versioon 11.0 või uuem.