Intrastat. Kauba lähetamine 2017. kuu

Küsimustiku kood: 12032017

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Kaupade väliskaubandus (22303)".

Andmete esitamise tähtajad: 14.02.2017, 14.03.2017, 14.04.2017, 14.05.2017, 14.06.2017, 14.07.2017, 14.08.2017, 14.09.2017, 14.10.2017, 14.11.2017, 14.12.2017, 14.01.2018

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustiku muutujate juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG

InstatXML failid

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Intrastati käsiraamat   Справочник Intrastat

Elektrooniliselt täidetav küsimustik (XLS vormingus)