Intrastat. Kauba saabumine 2017. kuu

Küsimustiku kood: 12042017

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Kaupade väliskaubandus (22303)".

Andmete esitamise tähtajad: 14.02.2017, 14.03.2017, 14.04.2017, 14.05.2017, 14.06.2017, 14.07.2017, 14.08.2017, 14.09.2017, 14.10.2017, 14.11.2017, 14.12.2017, 14.01.2018

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustiku juhend (PDF vormingus):  EST | ENG
Kasutamiseks on vajalik Adobe Readeri versioon 11.0 või uuem.

Küsimustiku muutujate juhend (PDF vormingus):  EST | ENG
Kasutamiseks on vajalik Adobe Readeri versioon 11.0 või uuem.

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG
Kasutamiseks on vajalik Adobe Readeri versioon 11.0 või uuem.

InstatXML failid

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG
Kasutamiseks on vajalik Adobe Readeri versioon 11.0 või uuem.

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG
Kasutamiseks on vajalik Adobe Readeri versioon 11.0 või uuem.

Intrastati käsiraamat   Справочник Intrastat

Elektrooniliselt täidetav küsimustik (XLS vormingus)

Kasutamiseks on vajalik Microsoft Excel

Intrastati elektroonilise küsimustiku kasutamise ja andmete edastamise juhend (uuendatud 31.08.2010)
Abiks Intrastati elektroonilise küsimustiku failide uuendamisel

Tähelepanu! Intrastat.xls-i eelmine versioon 2.281 suunab „Saada aruanne“ lingilt/nupult valele veebileheküljele. Sellega seoses palume probleemi kõrvaldamiseks uuendada põhiprogrammi või eemalda oma arvutist kogu Intrastat.xls rakendus ja installeerida uuesti täispakett.

Täispakett (programm, klassifikaatorid ja juhendid, versioon 2.282, uuendatud 02.03.2018)
Põhiprogrammi uuendus (versioon 2.282, uuendatud 09.06.2017)
Klassifikaatorite uuendus: kaubakoodid (uuendatud 10.01.2018)
Klassifikaatorite uuendus: päritoluriigid (uuendatud 10.01.2013, Geonom 2013 kasutuselevõtu tõttu lisatud riike)
Klassifikaatorite uuendus: liikmesriigid (uuendatud 01.07.2013)
Klassifikaatorite uuendus: tarneklauslid (uuendatud 11.01.2011)
Klassifikaatorite uuendus: tehingu liigid (uuendatud 28.01.2010)
Klassifikaatorite uuendus: transpordiliigid (uuendatud 20.01.2006)
Klassifikaatorite uuendus: valuutakursid (uuendatud 02.03.2018)

Intrastati elektroonilise küsimustiku failiformaadi kirjeldus
Näidisfail XLS formaadis
Näidisfail TXT formaadis
Näidisfail CSV formaadis

Elektrooniliselt täidetud küsimustiku faili saatmine