Kala- ja vähikasvatus 2017. aasta

Küsimustiku kood: 13872018

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Kalakasvatus (20702)".

Andmete esitamise tähtaeg: 25.02.2018

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustiku käsiraamat (PDF vormingus):  EST | ENG
Kasutamiseks on vajalik Adobe Readeri versioon 11.0 või uuem.

Küsimustiku juhend (PDF vormingus):  EST | ENG
Kasutamiseks on vajalik Adobe Readeri versioon 11.0 või uuem.

Küsimustiku muutujate juhend (PDF vormingus):  EST | ENG
Kasutamiseks on vajalik Adobe Readeri versioon 11.0 või uuem.

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG
Kasutamiseks on vajalik Adobe Readeri versioon 11.0 või uuem.

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG
Kasutamiseks on vajalik Adobe Readeri versioon 11.0 või uuem.

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG
Kasutamiseks on vajalik Adobe Readeri versioon 11.0 või uuem.