Intrastat. Kauba lähetamine 2018. kuu

Küsimustiku kood: 12032018

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Kaupade väliskaubandus (22303)".

Andmete esitamise tähtajad: 14.02.2018, 14.03.2018, 14.04.2018, 14.05.2018, 14.06.2018, 14.07.2018, 14.08.2018, 14.09.2018, 14.10.2018, 14.11.2018, 14.12.2018, 14.01.2019

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustiku käsiraamat (PDF vormingus):  ENG | RUS

Küsimustiku muutujate juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG

InstatXML failid
Instat.XML-failid sisaldavad Eurostati arendatud lahendust Intrastati andmete edastamiseks XML-vormingus. Nendes failides on esitatud XML-vormingu kirjeldus ja klassifikaatorid, mille abil saab ettevõte endale luua võimaluse esitada Intrastati andmeid XML-vormingus. Seda lahendust kasutades loodud XML-faili saab üles laadida eSTAT-i seal eelnevalt perioodi ja voogu valimata.

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Intrastati käsiraamat   Справочник Intrastat

Elektrooniliselt täidetav küsimustik (XLS vormingus)

Kasutamiseks on vajalik Microsoft Excel

Intrastati elektroonilise küsimustiku kasutamise ja andmete edastamise juhend (uuendatud 31.08.2010)
Abiks Intrastati elektroonilise küsimustiku failide uuendamisel

Tähelepanu! Intrastat.xls-i eelmine versioon 2.281 suunab „Saada aruanne“ lingilt/nupult valele veebileheküljele. Sellega seoses palume probleemi kõrvaldamiseks uuendada põhiprogrammi või eemalda oma arvutist kogu Intrastat.xls rakendus ja installeerida uuesti täispakett.

Täispakett (programm, klassifikaatorid ja juhendid, versioon 2.282, uuendatud 02.05.2018)
Põhiprogrammi uuendus (versioon 2.282, uuendatud 09.06.2017)
Klassifikaatorite uuendus: kaubakoodid (uuendatud 10.01.2018)
Klassifikaatorite uuendus: päritoluriigid (uuendatud 10.01.2013, Geonom 2013 kasutuselevõtu tõttu lisatud riike)
Klassifikaatorite uuendus: liikmesriigid (uuendatud 01.07.2013)
Klassifikaatorite uuendus: tarneklauslid (uuendatud 11.01.2011)
Klassifikaatorite uuendus: tehingu liigid (uuendatud 28.01.2010)
Klassifikaatorite uuendus: transpordiliigid (uuendatud 20.01.2006)
Klassifikaatorite uuendus: valuutakursid (uuendatud 02.05.2018)

Intrastati elektroonilise küsimustiku failiformaadi kirjeldus
Näidisfail XLS formaadis
Näidisfail TXT formaadis
Näidisfail CSV formaadis

NB! 1. septembrist 2018 ei ole võimalik enam küsimustike faile saata. Andmete edastamiseks tuleb kasutada vaid eSTAT-i.

Elektrooniliselt täidetud küsimustiku faili saatmine