Eesti sotsiaaluuring 2016. Leibkonnaküsitlus

Küsimustiku kood: 125516

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Sotsiaaluuring (40003)".

Küsimustik tutvumiseks (PDF vormingus):  EST | RUS
Kasutamiseks on vajalik Adobe Readeri versioon 11.0 või uuem.