NUTSi piirkonnad

NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) on Euroopa Liidus ühine piirkondlike üksuste statistiline klassifikaator, mis on aluseks piirkondliku statistika kogumisel, koostamisel ja levitamisel. Selle alusel jaguneb Euroopa Liidu majandusterritoorium statistiliselt kolme taseme vahel:

  • NUTS 1 – suurim piirkond, millel on administratiivne funktsioon;
  • NUTS 2 – keskmise suurusega statistiline piirkond, 100 000 kuni 10 miljonit elanikku;
  • NUTS 3 – väikseim piirkond, enamasti ka halduspiirkond.

Eesti ei jaotu NUTS 1 ja NUTS 2 alusel väiksemateks gruppideks.

NUTS 3 tase koondab maakonnad gruppideks järgmiselt:

  • EE001 Põhja-Eesti (Harju maakond)
  • EE004 Lääne-Eesti (Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakond)
  • EE006 Kesk-Eesti (Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond)
  • EE007 Kirde-Eesti (Ida-Viru maakond)
  • EE008 Lõuna-Eesti (Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond)

NUTSi piirkondade aluseks olevad Eesti haldus- ja asustusüksuste andmed pärinevad Maa-ametist ning on liigitatud Eurostati kehtestatud klassifikaatori (NUTS) alusel. Statistikaamet on ametlik NUTSi piirkondade hoidja ja haldaja Eestis.

NUTS 3 taseme piirkonnad