Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Euroopa Liidu statistika
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Valik artikleid
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistika andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Teadustööd
Projektid
Statistikablogi
Piirkondlik portree Eestist
Eesti Statistika Kvartalikiri
Vaata statistikat kaardil
Statistika Sinu nutiseadmesse
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused
Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Euroopa Liidu statistika In English

Miinimumpalk

Eurot kuus

Miinimumpalk on kehtestatud seadusega ja kehtib enamikule täistööajaga töötajatele kogu riigis. Miinimumpalk on brutokuupalk, millest ei ole maha arvatud tulumaks ega sotsiaalkindlustusmaksed. Mahaarvamised on riigiti erinevad. Miinumpalga jaoks lepitakse enamikus riikides kokku kuupalga määr.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EL (28 liikmesriiki) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Euro ala (17 riiki) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Belgia 1140.24 1163.02 1186.31 1210.00 1234.00 1259.00 1309.60 1387.50 1387.50 1415.24 1443.54 1501.82
Bulgaaria 51.38 56.28 61.36 76.69 81.79 92.03 112.49 122.71 122.71 122.71 138.05 158.50
Tšehhi 178.34 196.35 206.73 235.85 261.03 291.07 300.44 297.67 302.19 319.22 310.23 312.01
Taani ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z)
Saksamaa ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z)
Eesti 118.24 138.05 158.50 171.92 191.73 230.08 278.02 278.02 278.02 278.02 290.00 320.00
Iirimaa 1008.93 1073.15 1073.15 1183.00 1292.85 1402.70 1461.85 1461.85 1461.85 1461.85 1461.85 1461.85
Kreeka 571.71 606.52 630.77 667.68 709.71 730.30 794.02 817.83 862.82 862.82 876.62 683.76
Hispaania 515.90 526.40 537.25 598.50 631.05 665.70 700.00 728.00 738.85 748.30 748.30 752.85
Prantsusmaa 1127.23 1154.27 1215.11 1286.09 1217.88 1254.28 1280.07 1321.02 1343.77 1365.00 1398.37 1430.22
Horvaatia ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) 373.46 385.48 381.15 373.36 372.35
Itaalia ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z)
Küpros ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z)
Läti 107.86 114.01 118.96 114.63 129.27 172.12 229.75 254.13 253.77 281.93 285.92 286.66
Leedu 122.06 124.55 130.34 144.81 159.29 173.77 231.70 231.70 231.70 231.70 231.70 289.62
Luksemburg 1290.21 1368.74 1402.96 1466.77 1503.42 1570.28 1570.28 1641.74 1682.76 1757.56 1801.49 1874.19
Ungari 203.93 211.60 201.90 231.74 247.16 260.16 271.94 268.09 271.80 280.63 295.63 335.27
Malta 557.45 550.53 540.84 555.06 584.24 601.90 617.21 634.88 659.92 664.95 679.87 697.42
Holland 1206.60 1249.20 1264.80 1264.80 1272.60 1300.80 1335.00 1381.20 1407.60 1424.40 1446.60 1469.40
Austria ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z)
Poola 217.43 198.96 175.25 207.86 232.90 244.32 313.34 307.21 320.87 348.68 336.47 392.73
Portugal 406.01 416.03 425.95 437.15 449.98 470.17 497.00 525.00 554.17 565.83 565.83 565.83
Rumeenia 50.33 71.15 68.03 78.70 89.67 115.27 138.59 149.16 141.63 157.20 161.91 157.50
Sloveenia 432.63 450.31 470.99 490.07 511.90 521.80 538.53 589.19 597.43 748.10 763.06 783.66
Slovakkia 115.01 134.21 147.68 167.76 182.15 220.71 241.19 295.50 307.70 317.00 327.00 337.70
Soome ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z)
Rootsi ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z)
Suurbritannia 1109.29 1063.80 1054.20 1134.67 1212.61 1314.97 1242.24 995.28 1076.46 1136.22 1201.96 1264.25
Island ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z)
Norra ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z)
Šveits ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z)
Makedoonia ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z) ..  (z)
Türgi 174.87 176.06 238.77 266.15 333.46 301.77 354.34 309.94 338.33 384.89 362.84 415.52
Ameerika Ühendriigid 1012.90 851.22 706.79 655.36 756.69 677.81 688.81 815.79 872.32 940.48 971.22 952.46

(..) - Andmeid ei ole saadud
(z) - Ei esine (sh tegelik = 0)

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Tatari 51, 10134 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2014
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post