Moodul 4

Moodul 4 „Kuidas tehakse riiklikku statistikat?” on mõeldud statistikasüsteemist lähemalt huvitatuile (õpetajad, üliõpilased/õpilased, ametnikud, analüütikud jt).

Oodatav tulemus: tarbija tunneb statistika tegemise protsessi ja on kursis riikliku statistika kvaliteedi nõuetega. Tarbija oskab iseseisvalt leida ja kasutada metaandmeid.

Sisu: antakse ülevaade riikliku statistika tegemisest ning sellest, mis on riiklikud statistikatööd, milleks neid vaja on ja kuidas neid korraldatakse. Tutvustatakse riikliku statistika tegemiseks kasutatavaid andmeallikaid, tõenäosusliku valikuuringu rakendamist riikliku statistika tegemisel ning seda, kuidas kogutakse andmeid majandusüksuselt ja eraisikult.

Õppemeetod: loeng ja demo
Koolitusmaterjal: koolituse slaidid
Koolituse kestus: 2 x 45 minutit

Lisainfot ja koolitusele registreerida saab elektronposti aadressil statistika at stat dot ee või telefonil 625 9300.