Miks andmeid esitada?

Ühiskonna protsesse kajastav statistika on vajalik nii riigijuhtimiseks kui ka ettevõtte arengukava koostamisel ja juhtimisotsuste langetamisel. Usaldusväärset statistikat saab teha vaid kvaliteetsete andmete põhjal. Seetõttu on ettevõttel, kes andmeid esitab, statistika valmimisel oluline roll. Statistikaamet tagab esitatud andmete kaitse, ei edasta neid kontrolli- või järelevalveasutustele ja kasutab andmeid vaid statistika tegemiseks.

Andmete esitamise kohustuse sätestab riikliku statistika seadus. Milliseid uuringuid Statistikaamet teeb, on kirjeldatud statistikatööde loetelus, mille kinnitab igal aastal Vabariigi Valitsus.

Ettevõtetelt kogutakse andmeid peamiselt valikvaatlustega, st ainult osa iga tegevusala ettevõtteid peab esitama Statistikaametile andmeid. Suurem osa ettevõtteid satub andmeesitajaks juhusliku valiku meetodil - arvuti valib sarnaste näitajatega ettevõtete seast ette antud hulga välja. Osa ettevõtteid satub andmeesitajate hulka suuruse või osatähtsuse põhjal oma tegevusalal. Vähemalt 50 töötajaga ettevõtetel on kõigil andmete esitamise kohustus. Sellise meetodi tulemusel peab Statistikaametile andmeid esitama ligi kolmandik tegutsevatest ettevõtetest.

Korduma kippuvad küsimused

Majandusaasta aruanne ja andmete esitamine Statistikaametile

Mis on riiklik statistika ja kuidas seda tehakse?