Rahvamajanduse arvepidamine

Valmistabelid

SKP jooksevhindades ja SKP aheldatud väärtus (sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud), aasta

SKP jooksevhindades ja SKP aheldatud väärtuse muutus (sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata), kvartal

SKP jooksevhindades ühe elaniku kohta, aasta