Tööstus

Valmistabelid

Tööstusettevõtete müügitulu tegevusala järgi jooksevhindades, kvartal

Tööstustoodangu mahuindeks tegevusala järgi (sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud), eelmine kuu = 100

Tööstustoodangu mahuindeks tegevusala järgi (tööpäevade arvuga korrigeeritud), eelmise aasta vastav kuu = 100