Energia efektiivsuse suhtarvud, aasta

20102011201220132014
Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises, %10,412,315,813,015,3
Taastuvenergia osatähtsus primaarenergia tootmises, %19,518,620,722,121,5
Taastuvenergia osatähtsus energia kogutarbimises, %14,213,514,815,314,5
Taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises, %24,625,525,825,6..
Primaarenergia toodang elaniku kohta, GJ153,0155,8164,7176,2185,8
Primaarenergiaga varustatus elaniku kohta, GJ174,0173,3178,8187,8190,2
Elektrienergia toodang elaniku kohta, MWh9,79,69,210,19,5
Energiatoodete import elaniku kohta, GJ55,755,7113,776,783,9
Koostootmisprotsessis toodetud elektri osatähtsus elektri kogutoodangus, %10,310,49,79,310,0
SKP energiamahukus, GJ miljoni euro kohta15 81514 73213 75914 61814 361

Andmed XLS failina
Alusandmed statistika andmebaasis: KE36