Energia efektiivsuse suhtarvud, aasta

200520062007200820092010201120122013
Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises, %1,31,41,52,16,210,812,715,213,2
Taastuvenergia osatähtsus primaarenergia tootmises, %17,216,416,417,220,219,518,620,722,1
Taastuvenergia osatähtsus energia kogutarbimises, %10,79,710,011,013,714,213,514,815,3
Taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises, %17,516,217,219,023,124,725,025,2...
Primaarenergia toodang elaniku kohta, GJ118,9114,9134,8130,8129,0153,0155,8164,7176,2
Primaarenergiaga varustatus elaniku kohta, GJ159,4155,0173,1167,1149,0174,0173,3178,8187,8
Elektrienergia toodang elaniku kohta, MWh7,47,18,97,76,59,79,69,210,1
Energiatoodete import elaniku kohta, GJ59,063,470,962,961,355,755,7113,776,7
Koostootmisprotsessis toodetud elektri osatähtsus elektri kogutoodangus, %10,210,77,28,69,210,310,49,79,3
SKP energiamahukus, GJ miljoni euro kohta14 37812 63513 06413 31213 92115 81514 73213 75914 618

XLS andmefail

Tabeli kood: KE36