Energia efektiivsuse suhtarvud, aasta

20122013201420152016
Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises, %15,813,014,115,115,5
Taastuvenergia osatähtsus primaarenergia tootmises, %20,722,121,524,132,8
Taastuvenergia osatähtsus energia kogutarbimises, %14,815,314,516,717,0
Taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises, %25,825,626,328,628,8
Primaarenergia toodang elaniku kohta, GJ164,7176,2185,8178,3151,7
Primaarenergiaga varustatus elaniku kohta, GJ178,8187,8190,2172,1179,2
Elektrienergia toodang elaniku kohta, MWh9,210,19,57,99,3
Energiatoodete import elaniku kohta, GJ113,776,783,979,680,7
Koostootmisprotsessis toodetud elektri osatähtsus elektri kogutoodangus, %9,79,310,011,910,2
SKP energiamahukus, GJ miljoni euro kohta13 75914 61814 36112 95113 109