Energia efektiivsuse suhtarvud, aasta

20112012201320142015
Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises, %12,315,813,014,617,2
Taastuvenergia osatähtsus primaarenergia tootmises, %18,620,722,121,524,1
Taastuvenergia osatähtsus energia kogutarbimises, %13,514,815,314,516,7
Taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises, %25,525,825,626,5..
Primaarenergia toodang elaniku kohta, GJ155,8164,7176,2185,8178,3
Primaarenergiaga varustatus elaniku kohta, GJ173,3178,8187,8190,2172,1
Elektrienergia toodang elaniku kohta, MWh9,69,210,19,57,9
Energiatoodete import elaniku kohta, GJ55,7113,776,783,979,6
Koostootmisprotsessis toodetud elektri osatähtsus elektri kogutoodangus, %10,49,79,310,011,4
SKP energiamahukus, GJ miljoni euro kohta14 73213 75914 61814 36112 951