Kütuse tarbimine kütuse liigi järgi, aasta

201120122013201420152016
Kivisüsi ja koks, tuhat tonni696466772929
Põlevkivi, tuhat tonni18 73917 52720 48720 62917 89918 840
Turvas, tuhat tonni304264242115131124
Turbabrikett, tuhat tonni1213121292
Maagaas, mln m³632657678530471518
Vedelgaas, tuhat tonni798121321
Raske kütteõli, tuhat tonni211112
Põlevkiviõli (raske fraktsioon), tuhat tonni656750435051
Kerge kütteõli, tuhat tonni746763404237
Diiselkütus, tuhat tonni572601595637662647
Kerge kütteõli ja diiselkütus, tuhat tonni646668658677704684
Autobensiin, tuhat tonni261252234237236252
Lennukikütus, tuhat tonni343728412421
Muu kütus, 1000 tce000000