15-74-aastaste hõiveseisund, kvartal

20172018
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartalI kvartal
Tööjõud, tuhat685,2702,4703,1704,6697,9
..hõivatud, tuhat646,8653,5666,6667,4650,5
..töötud, tuhat38,449,036,537,247,4
Mitteaktiivsed, tuhat291,0273,7273,0271,6278,9
15-74-aastased kokku, tuhat976,2976,2976,2976,2976,7
Tööjõus osalemise määr, %70,272,072,072,271,4
Tööhõive määr, %66,366,968,368,466,6
Töötuse määr, %5,67,05,25,36,8