15-74-aastaste hõiveseisund, kvartal

20172018
II kvartalIII kvartalIV kvartalI kvartalII kvartal
Tööjõud, tuhat702,4703,1704,6697,9702,3
..hõivatud, tuhat653,5666,6667,4650,5666,6
..töötud, tuhat49,036,537,247,435,8
Mitteaktiivsed, tuhat273,7273,0271,6278,9274,4
15-74-aastased kokku, tuhat976,2976,2976,2976,7976,7
Tööjõus osalemise määr, %72,072,072,271,471,9
Tööhõive määr, %66,968,368,466,668,2
Töötuse määr, %7,05,25,36,85,1