15-74-aastaste hõiveseisund, kvartal

20162017
III kvartalIV kvartalI kvartalII kvartalIII kvartal
Tööjõud, tuhat706,2683,3685,2702,4703,1
..hõivatud, tuhat653,3638,2646,8653,5666,6
..töötud, tuhat52,945,138,449,036,5
Mitteaktiivsed, tuhat276,1298,9291,0273,7273,0
15-74-aastased kokku, tuhat982,2982,2976,2976,2976,2
Tööjõus osalemise määr, %71,969,670,272,072,0
Tööhõive määr, %66,565,066,366,968,3
Töötuse määr, %7,56,65,67,05,2