15-74-aastaste hõiveseisund, kvartal

20162017
IV kvartalI kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
Tööjõud, tuhat683,3685,2702,4703,1704,6
..hõivatud, tuhat638,2646,8653,5666,6667,4
..töötud, tuhat45,138,449,036,537,2
Mitteaktiivsed, tuhat298,9291,0273,7273,0271,6
15-74-aastased kokku, tuhat982,2976,2976,2976,2976,2
Tööjõus osalemise määr, %69,670,272,072,072,2
Tööhõive määr, %65,066,366,968,368,4
Töötuse määr, %6,65,67,05,25,3