15-74-aastaste hõiveseisund, aasta

2010201120122013201420152016
Tööjõud, tuhat681,9688,0683,4680,0674,4683,1691,4
..hõivatud, tuhat568,0603,2614,9621,3624,8640,9644,6
..töötud, tuhat113,984,868,558,749,642,346,7
Mitteaktiivsed, tuhat346,6331,9327,4320,3316,9300,5290,8
Tööjõud ja mitteaktiivsed kokku, tuhat1 028,41 019,91 010,81 000,4991,3983,7982,2
Tööjõus osalemise määr, %66,367,567,668,068,069,470,4
Tööhõive määr, %55,259,160,862,163,065,265,6
Töötuse määr, %16,712,310,08,67,46,26,8