15-74-aastaste hõiveseisund, aasta

2011201220132014201520162017
Tööjõud, tuhat688,0683,4680,0674,4683,1691,4698,8
..hõivatud, tuhat603,2614,9621,3624,8640,9644,6658,6
..töötud, tuhat84,868,558,749,642,346,740,3
Mitteaktiivsed, tuhat331,9327,4320,3316,9300,5290,8277,3
Tööjõud ja mitteaktiivsed kokku, tuhat1 019,91 010,81 000,4991,3983,7982,2976,2
Tööjõus osalemise määr, %67,567,668,068,069,470,471,6
Tööhõive määr, %59,160,862,163,065,265,667,5
Töötuse määr, %12,310,08,67,46,26,85,8