Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Andmebaas
Valmistabelid
Pressiteated
Statistika nutiseadmetes
Väljaanded
Kaardid
Koolinurk
Piirkondliku statistika portaal
Rahvastikupüramiid
Statistics eXplorer
Kalkulaatorid
Avalikud andmefailid
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Teadustööd
Projektid
Statistikablogi
Piirkondlik portree Eestist
Eesti Statistika Kvartalikiri
Vaata statistikat kaardil
Statistika Sinu nutiseadmesse
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused
Asukoht: Statistika > Tooted > Väljaanded In English
Uuendatud: 26. veebruar 2010

Vaesus Eestis. Poverty in Estonia 

ISBN 978-9985-74-483-3

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 200 lk
Ilmus: 26.02.2010
Korrigeeritud: 04.03.2010

Kogumikus analüüsitakse vaesuse suundumusi Eesti ühiskonnas alates taasiseseisvumisest. Antakse ülevaade sellest, kuidas on vaesuse tähendus ja ulatus muutunud ning kes on Eesti ühiskonnas vaesed. Vaadeldakse nii põlvkondlikku kui ka püsivaesust, tuuakse välja vaesuse erinevad mustrid ning materiaalse ilmajäetuse seosed vaesusega. Analüüsitakse majanduslanguse mõju vaesusele võrreldes varasemate majanduslanguse perioodidega. Eraldi vaadeldakse immigrant- ja põlisrahvastiku vaesust ning analüüsitakse nii vaesuse leevendamise võimalusi kui ka sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalhoolekande meetmeid Eestis. Kogumik valmib koostöös sotsiaalministeeriumiga. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.

Vaata väljaannet

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Tatari 51, 10134 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2014
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post