Infotund ettevõtetele EKOMARi sunniraha rakendamise teemal

Kolmapäeval, 6. juulil 2016 kell 10.00 Statistikaametis (Tallinn, Tatari 51) 5. korruse saalis.

Ettevõtte kompleksne majandusaasta aruanne (EKOMAR) on kõige mahukam ja olulisim aasta andmeid hõlmav statistikatöö, mille põhjal koostab Statistikaamet ettevõtluse ülevaateid ja saab sisendit majanduskasvu hindamiseks. Kui ettevõte esitab oma majandusaasta aruande äriregistrile, siis selle põhjal on 88% tema EKOMARi aruandest Statistikaametile eeltäidetud. Miks siis ikkagi esitab EKOMARi tähtajaks vaid 30% ettevõtetest ning andmete madal laekumine sunnib Statistikaametit andmete esitamatajätjate suhtes sunniraha rakendamisest rääkima?

Ettekanded