Tööturg

Valik Euroopa Liidu statistikat

Infograafikud

Majandustrendid

Tabelid

20–24-aastased vähemalt teise taseme ülemise astme hariduse omandanud õpilased soo järgi

Elukestev õpe

Harmoneeritud töötus soo järgi, kokku

Harmoneeritud töötuse määr soo järgi

Osalise tööajaga töötajad vanuserühma järgi

Täistööajaga töötaja nädala töötunnid

Tööelu kestus

Tööhõive määr soo järgi, vanuserühm 20–64

Töötus

Töötute leibkondade lapsed

Vähemalt keskharidusega kogurahvastik

Artiklid

Tööhõivestatistika