Rahvastikusündmused

Valik Euroopa Liidu statistikat

Tabelid

Abielud

Abielulahutused

Elussündide arv

Ema keskmine vanus lapse sünnil

Artiklid

Rahvastikumuutused piirkondlikul tasandil

Rahvastikustatistika piirkondlikul tasandil

Rännet ja rändajatest elanikkonda käsitlev statistika

Surmapõhjuste statistika