Rahvastikunäitajad ja koosseis

Valik Euroopa Liidu statistikat

Tabelid

Imikusuremus

Kogurahvastik

Naisi 100 mehe kohta

Oodatav eluiga sünnimomendil soo järgi

Rahvastik kodakondsuse järgi, välismaalaste arv

Rahvastik vanuserühma järgi

Rahvastikuprognoosid

Rahvastikutihedus

Summaarne sündimuskordaja

Sündimuse üldkordaja

Artiklid

Rahvastikumuutused piirkondlikul tasandil

Rahvastikustatistika piirkondlikul tasandil