Rahvamajanduse arvepidamine

Valik Euroopa Liidu statistikat

Infograafikud

Majandustrendid

Tabelid

Püsivhindades SKP elaniku kohta, kasvutempo ja koguväärtused

Sisemajanduse koguprodukt turuhindades

SKP elaniku kohta ostujõu standardi (PPS) järgi

Tööjõu tootlikkus hõivatu kohta (ESA 95)

Tööviljakus töötatud tunni kohta

Artiklid

SKP piirkondlikul tasandil