Energeetika

Valik Euroopa Liidu statistikat

Tabelid

Elektrienergia kogutoodang (bruto)

Elektrihinnad kasutaja liigi järgi

Primaarenergia tarbimine

Taastuvatest energiaallikatest toodetud elekter

Artiklid

Energia tootmine ja import