Kasvuhoonegaaside emissioon, võrdlusaasta 1990

Indeks 1990 = 100

Näitaja kirjeldab inimtegevuse tagajärjel õhku paisatud, Kyoto protokollis nimetatud kasvuhoonegaaside trende. Esitatud on kasvuhoonegaaside aastane koguemissioon 1990. aasta suhtes. Kyoto protokollis nimetatud kasvuhoonegaasid on süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O), ja nn F-gaasid (fluorosüsivesinikud, perfluorosüsivesinikud ja väävelheksafluoriid (SF6)). Neid gaase väljendatakse koondühikuna, kasutades neile iseloomulikke globaalse soojenemise potentsiaali suuruseid. Kasvuhoonegaaside koguemissiooni koondühikuna väljendatakse CO2 ekvivalentides. Näitaja ei hõlma maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega seotud kasvuhoonegaaside heitkoguseid ega sidumist ega rahvusvahelise õhu- ja meretranspordi tekitatud heitkoguseid. Energia taaskasutusel biomassist eralduvat CO2 heitkogust kasvuhoonegaaside üldkoguse hulka ei arvestata. Euroopa Liit (EL) tervikuna on seadnud eesmärgi vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni 2020. aastaks võrreldes 1990. aastaga vähemalt 20%. Eesmärgi kohaselt tuleb 2005. aastaga võrreldes 2020. aastaks EL-i heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) sektorites heitkoguseid vähendada 21% ning väljaspool HKS-i sektoreid 10%. Et saavutada see 10% suurune vähendamine, on kõik liikmesriigid 2020. aastaks kokku leppinud kohustuslikud kasvuhoonegaaside emissiooni piirkogused võrreldes 2005. aastaga (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 406/2009/EÜ). Andmeallikas: Euroopa Keskkonnaagentuur

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

2013201420152016TARGET
EL (28 liikmesriiki)80.3677.4177.9977.6480
EL (27 liikmesriiki)........80
Belgia82.578.8381.4681.53..
Bulgaaria53.556.4459.4857.02..
Tšehhi65.0364.0964.6265.62..
Taani79.9274.4470.8973.91..
Saksamaa76.5673.3773.6974.05..
Eesti54.1552.3144.7448.62..
Iirimaa105.43105.3109.55113.42..
Kreeka99.4296.549389.69..
Hispaania114.58115.58119.67116.43..
Prantsusmaa90.1984.885.6785.64..
Horvaatia76.9774.375.7776.19..
Itaalia86.1383.1184.6683.85..
Küpros137.16143.35143.85152.92..
Läti43.843.4243.743.77..
Leedu41.5541.5242.142..
Luksemburg93.690.8288.2587.53..
Ungari61.2562.0165.2865.82..
Malta139.36140.96112.0499.42..
Holland90.7287.3991.2991.63..
Austria103.2598.56101.78103.06..
Poola84.6881.9782.7285.03..
Portugal110.85111.05118.33115.77..
Rumeenia46.7646.8647.2345.82..
Sloveenia98.9189.6390.6795.19..
Slovakkia57.7354.8255.4455.63..
Soome89.9184.1379.3384.03..
Rootsi79.1677.0876.7876.1..
Suurbritannia73.7668.7866.6663.64..
Island133.26135.63140.8145.09..
Liechtenstein101.9288.1986.9882.26..
Norra105.03104.88105.9104.64..
Šveits100.893.9293.2594.35..
Türgi211.92218.59227.72239.88..

(..) - Andmeid ei ole saadud

Allikas: Eurostat