Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Euroopa Liidu statistika
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Valik artikleid
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistika andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Teadustööd
Projektid
Statistikablogi
Piirkondlik portree Eestist
Eesti Statistika Kvartalikiri
Vaata statistikat kaardil
Statistika Sinu nutiseadmesse
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused
Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Euroopa Liidu statistika In English

Kasvuhoonegaaside emissioon, võrdlusaasta 1990

Indeks 1990 = 100

Näitaja kirjeldab inimtegevuse tagajärjel õhku paisatud, Kyoto protokollis nimetatud kasvuhoonegaaside trende. Esitatud on kasvuhoonegaaside aastane koguemissioon 1990. aasta suhtes. Kyoto protokollis nimetatud kasvuhoonegaasid on süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O), ja nn F-gaasid (fluorosüsivesinikud, perfluorosüsivesinikud ja väävelheksafluoriid (SF6)). Neid gaase väljendatakse koondühikuna, kasutades neile iseloomulikke globaalse soojenemise potentsiaali suuruseid. Kasvuhoonegaaside koguemissiooni koondühikuna väljendatakse CO2 ekvivalentides. Näitaja ei hõlma maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega seotud kasvuhoonegaaside heitkoguseid ega sidumist ega rahvusvahelise õhu- ja meretranspordi tekitatud heitkoguseid. Energia taaskasutusel biomassist eralduvat CO2 heitkogust kasvuhoonegaaside üldkoguse hulka ei arvestata. Euroopa Liit (EL) tervikuna on seadnud eesmärgi vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni 2020. aastaks võrreldes 1990. aastaga vähemalt 20%. Eesmärgi kohaselt tuleb 2005. aastaga võrreldes 2020. aastaks EL-i heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) sektorites heitkoguseid vähendada 21% ning väljaspool HKS-i sektoreid 10%. Et saavutada see 10% suurune vähendamine, on kõik liikmesriigid 2020. aastaks kokku leppinud kohustuslikud kasvuhoonegaaside emissiooni piirkogused võrreldes 2005. aastaga (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 406/2009/EÜ). Andmeallikas: Euroopa Keskkonnaagentuur

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TARGET
EL (28 liikmesriiki) 100 98.15 94.7 92.96 92.55 93.45 95.4 93.84 93.29 91.55 91.77 92.63 91.8 93.45 93.68 93.24 93.13 92.22 90.33 83.78 85.74 83.07 ..
EL (27 liikmesriiki) 100 98.26 94.82 93.07 92.68 93.57 95.52 93.93 93.37 91.59 91.83 92.66 91.82 93.45 93.67 93.22 93.11 92.16 90.29 83.74 85.72 83.03 80
Belgia 100 101.02 100.13 99.46 103.36 104.86 107.92 102.24 106.37 102.48 103.05 102.34 101.1 102.64 103.21 100.42 97.26 94.16 96.41 87.82 92.97 85.12 ..
Bulgaaria 100 79.1 73.77 72.42 68.92 69.61 69.2 65.77 61.24 54.9 54.19 57.12 54.47 58.88 58.14 58.34 59.06 62.62 61.3 52.85 55.2 60.45 ..
Tšehhi 100 92.88 84.51 81.32 76.3 76.95 78.91 77.46 73.97 69.69 74.53 74.44 72.29 73.94 74.76 74.43 75.34 75.67 72.92 68.46 70.43 68.42 ..
Taani 100 114.81 106.31 109.56 115.43 110.72 129.12 115.65 110.38 106.65 100.19 102.55 101.23 108.12 100.35 94.41 105.55 99.13 94.28 89.65 90.34 83.39 ..
Saksamaa 100 96.27 92.39 91.73 90.21 89.81 91.37 88.56 86.55 83.98 83.99 85.13 83.44 83.3 82.46 80.9 81.18 79.32 79.27 74.17 76.7 74.48 ..
Eesti 100 92.2 67.37 52.31 53.9 49.43 51.04 50.14 46.33 43.04 42.33 43.25 41.8 46.48 47.4 45.82 44.35 52.16 48.47 40.25 49.45 51.81 ..
Iirimaa 100 101.33 101.07 102.51 104.82 106.78 110.29 113.36 118.4 120.48 124.33 128.5 125.36 125.38 124.95 127.78 127.71 126.92 125.12 113.78 113.32 105.82 ..
Kreeka 100 99.3 100.73 99.98 102.96 104.54 107.3 111.72 117.05 117.22 120.26 121.03 120.86 125.1 125.61 128.28 125.38 128.1 124.61 117.95 111.52 109.61 ..
Hispaania 100 102.57 105.15 101.01 106.74 110.93 108.46 116.09 119.86 129.64 134.84 135 140.54 143.15 149.02 154.22 151.46 154.4 142.95 130.06 125.35 126.43 ..
Prantsusmaa 100 104.12 103.02 97.97 98.05 99.48 102.21 101.29 104.17 101.85 101.45 101.07 100.2 101.27 101.14 101.59 99.61 97.93 97.1 92.72 93.86 88.9 ..
Horvaatia 100 78.14 72.8 73.22 70.82 72.67 74.64 79.11 79.71 83.68 82.71 86.35 89.77 94.16 94.64 95.9 97.29 102.12 98.26 91.86 90.21 89.12 ..
Itaalia 100 100.45 99.9 98.69 97.27 102.44 101.31 102.56 104.83 106.18 106.92 108.05 108.14 111.3 111.95 111.55 109.63 108.16 105.38 95.53 97.45 95.3 ..
Küpros 100 105.91 111.78 114.32 121.58 121.2 126.71 127.48 129.39 134.02 137.78 138.41 141.53 148.02 149.87 149.62 153.65 156.7 160.42 155.61 150.58 147.47 ..
Läti 100 93.13 74.41 60.17 52.87 47.66 47.85 45.74 43.7 40.7 38.21 40.58 40.42 41.41 42.04 42.49 44.44 46.46 44.68 42.18 46.7 44.67 ..
Leedu 100 102.95 61.86 49.72 46.84 45.12 47.69 47.05 48.59 43.4 40.12 42.34 43.4 43.83 45.46 47.77 48.64 53.62 51.16 41.77 43.26 44.31 ..
Luksemburg 100 104.24 102.44 103.25 97.82 80.83 81.66 77.28 71.78 75.79 80.68 85.03 91.53 94.81 106.25 108.31 106.56 102.82 101.6 97.44 101.88 100.22 ..
Ungari 100 92.43 82.94 83.11 82.83 81.27 83.44 81.6 81.06 81.37 79.52 81.24 79.16 82.28 81.56 80.57 79.14 77.19 74.82 68.45 68.99 67.19 ..
Malta 100 107.58 114.77 115.74 121.49 122.81 125.23 128.98 128.81 133.29 130.22 133.48 134 142.36 142.97 147.42 147.71 153.53 151.68 147.25 149.66 151.27 ..
Holland 100 102.25 102.01 104.55 104.68 106.65 110.62 107.86 108.64 103.16 102.95 103.56 103.3 103.59 104.46 101.84 100.07 99.49 99.13 96.26 101.37 94.67 ..
Austria 100 105.25 96.8 96.94 98.08 102.55 106.54 106.02 105.29 103.07 103.62 108.6 110.61 118.08 117.98 120.02 116.58 113.15 112.8 103.56 110.16 107.57 ..
Poola 100 97.87 94.85 94.91 94.13 94.67 97.58 95.7 89.51 87.27 84.38 83.66 80.81 83.65 84.67 85.47 88.99 89.4 87.79 83.47 88.09 87.56 ..
Portugal 100 103.21 110.38 108.03 109.98 117.3 113.68 118.7 126.64 139.96 138.24 137.87 144.43 136.17 140.75 144.66 136.81 133.03 129.92 124.31 118.55 116.49 ..
Rumeenia 100 81.6 71.33 69.42 67.97 70.73 71.65 66.23 59.48 53.52 54.63 55.73 56.5 59.33 58.23 57.89 59.69 58.36 57.48 49.24 47.76 50.46 ..
Sloveenia 100 93.76 93.21 94.57 95.61 100.51 104.13 106.08 104.74 101.25 102.69 107.4 108.25 106.65 108.27 110.16 111.54 112.4 116.33 105.48 105.75 105.88 ..
Slovakkia 100 88.81 81.18 74.69 71.64 74.13 73.97 74.1 73.19 71.57 68.68 72.93 71.33 71.82 71.62 70.55 70.44 67.7 68.55 61.34 64.03 63.19 ..
Soome 100 96.85 94.71 97.56 105.17 100.47 108.58 106.7 101.72 101.06 98.53 105.88 108.9 120.01 114.64 98.04 114.1 112.08 100.79 94.66 106.65 96.56 ..
Rootsi 100 99.9 99.09 99.54 103.06 102.33 107.73 101 101.81 97.58 95.62 96.58 97.16 97.68 96.9 93.42 93.38 91.4 88.92 82.93 91.26 86.03 ..
Suurbritannia 100 100.82 98.07 95.56 94.12 93.1 95.88 92.67 92.79 89.14 89.93 90.34 87.68 88.68 89.03 88.57 88.16 86.79 84.96 77.86 79.92 74.81 ..
Island 100 95.42 92.71 94.47 92.54 93.51 96.03 100.27 103.78 110.55 109.82 108.92 110.04 109.4 110.84 109.07 124.1 130.62 141.62 134.24 129.72 .. ..
Liechtenstein 100 103.46 103.76 106.89 100.92 102.51 103.77 109.08 114.05 113.54 110.78 110.65 113.13 117.56 117.81 118.04 119.01 106.07 114.71 107.76 101.1 .. ..
Norra 100 95.87 92.29 96.24 100.15 99.8 106.05 105.98 106.23 108.21 107.31 109.74 107.27 108.86 110.14 107.96 107.61 111.48 108.07 103.35 108.22 .. ..
Šveits 100 103.15 102.61 97.36 95.75 96.63 98.18 96.56 98.97 99.46 97.79 99.57 97.85 99.79 101.04 102.53 101.76 98.08 101.4 98.88 102.24 .. ..
Türgi 100 106.47 112.4 118.52 116.11 126.99 138.28 145.37 146.53 146.92 158.8 148.7 153.03 161.87 166.96 176.39 186.95 203.16 195.96 197.64 .. .. ..

(..) - Andmeid ei ole saadud

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Tatari 51, 10134 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2014
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post