Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Euroopa Liidu statistika
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Valik artikleid
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistika andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Teadustööd
Projektid
Statistikablogi
Piirkondlik portree Eestist
Eesti Statistika Kvartalikiri
Vaata statistikat kaardil
Statistika Sinu nutiseadmesse
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused
Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Euroopa Liidu statistika In English

Taastuvenergia osatähtsus energia summaarses lõpptarbimises

%

Näitajat võib pidada direktiivis 2009/28/EÜ kirjeldatud indikaatori hinnanguliseks väärtuseks, sest direktiivi nõuetele vastavat taastuvenergia tehnoloogia statistilist süsteemi ei ole veel lõplikult välja töötatud. Täpsem informatsioon taastuvenergia osatähtsuse arvutamise metoodika ja Eurostati energia aastastatistika kohta on kättesaadav taastuvenergia direktiivis 2009/28/EÜ, energiastatistika määruses 1099/2008/EÜ ja energeetika peadirektoraadi läbipaistvusplatvormis aadressil http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm (ainult inglise keeles).

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TARGET
EL (28 liikmesriiki) 8.3 8.7 9.3 10.0 10.5 11.9 12.5 12.9 14.1 20
EL (27 liikmesriiki) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20
Belgia 1.9 2.3 2.7 3.0 3.3 4.6 5.0 5.2 6.8 13
Bulgaaria 9.6 9.5 9.7 9.4 10.7 12.4 14.4 14.6 16.3 16
Tšehhi 5.9 6.0 6.4 7.4 7.6 8.5 9.3 9.3 11.2 13
Taani 14.5 15.6 15.9 17.9 18.6 20.4 22.6 24.0 26.0 30
Saksamaa 5.8 6.7 7.7 9.0 8.5 9.9 10.7 11.6 12.4 18
Eesti 18.4 17.5 16.1 17.1 18.9 23.0 24.6 25.6 25.8 25
Iirimaa 2.4 2.8 3.1 3.6 4.0 5.2 5.6 6.6 7.2 16
Kreeka 6.9 7.0 7.2 8.2 8.0 8.5 9.8 10.9 13.8 18
Hispaania 8.3 8.4 9.2 9.7 10.8 13.0 13.8 13.2 14.3 20
Prantsusmaa 9.3 9.5 9.5 10.2 11.2 12.2 12.7 11.3 13.4 23
Horvaatia 13.2 12.8 12.8 12.1 12.1 13.1 14.3 15.4 16.8 20
Itaalia 5.7 5.9 6.4 6.5 7.4 9.3 10.6 12.3 13.5 17
Küpros 3.1 3.1 3.3 4.0 5.1 5.6 6.0 6.0 6.8 13
Läti 32.8 32.3 31.1 29.6 29.8 34.3 32.5 33.5 35.8 40
Leedu 17.2 17.0 17.0 16.7 18.0 20.0 19.8 20.2 21.7 23
Luksemburg 0.9 1.4 1.5 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 3.1 11
Ungari 4.4 4.5 5.1 5.9 6.5 8.0 8.6 9.1 9.6 14.65  (d)
Malta 0.3  (e) 0.3  (e) 0.4  (e) 0.4  (e) 0.4  (e) 0.4  (e) 0.4  (e) 0.7  (e) 1.4  (e) 10
Holland 1.9 2.3 2.6 3.1 3.4 4.1 3.7 4.3 4.5 16  (d)
Austria 22.7 24.0 25.6 27.5 28.3 30.4 30.8 30.8 32.1 34
Poola 7.0 7.0 7.0 7.0 7.8 8.8 9.3 10.4 11.0 15.48  (d)
Portugal 19.2 19.5 20.7 21.9 22.9 24.5 24.2 24.5 24.6 31
Rumeenia 16.8 17.6 17.1 18.3 20.4 22.6 23.2 21.2 22.9 24
Sloveenia 16.1 16.0 15.6 15.6 15.0 18.9 19.2 19.4 20.2 25
Slovakkia 5.3 5.5 5.9 7.3 7.5 9.3 9.0 10.3 10.4 14
Soome 29.2 28.9 30.1 29.8 31.3 31.2 32.4 32.7 34.3 38
Rootsi 38.7 40.5 42.6 44.1 45.2 48.2 47.2 48.8 51.0 49
Suurbritannia 1.2 1.4 1.6 1.8 2.4 3.0 3.3 3.8 4.2 15
Island .. .. .. .. .. .. .. .. .. 64
Norra 58.1 59.8 60.2 60.2 61.8 64.8 61.2 64.6 64.5 67.5
Šveits .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(..) - Andmeid ei ole saadud
(d) - Definitsioon erineb, vaata metaandmeid
(e) - Hinnanguline väärtus

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Tatari 51, 10134 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2014
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post