Suhtelises vaesuses või sotsiaalses tõrjutuses olev elanikkond

%, tuhat elanikku

Strateegia „Euroopa 2020“ propageerib sotsiaalset kaasatust, et vähendada elanike vaesust. Eesmärk on tuua vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest välja vähemalt 20 miljonit inimest. Suhteliselt vaesed või sotsiaalselt tõrjutud on inimesed, kes elavad suhtelises vaesuses ja/või kannatavad materiaalse ilmajäetuse all ja/või elavad väga madala tööintensiivsusega leibkondades. Näitajad on sõltumatud ja nende vastastikust mõju ei ole arvestatud. Suhtelises vaesuses elavad isikud, kelle ekvivalentnetosissetulek on pärast sotsiaalseid siirdeid allapool suhtelise vaesuse piiri, mis on 60% riigi elanike ekvivalentnetosissetulekute mediaanist. Materiaalse ilmajäetuse näitajad puudutavad nii majanduslikku toimetulekut, püsikaupade olemasolu kui ka elamistingimusi. Materiaalses ilmajäetuses elavatel inimestel on väga piiratud ressursid ja nad puutuvad kokku vähemalt nelja ilmajäetuse näitajaga üheksast. Nad ei saa endale lubada 1) üüri- ja kommunaalkulude tasumist, 2) kodu piisavalt soojana hoidmist, 3) ettenägematuid kulutusi, 4) üle päeva liha, kala või nendega samaväärsete valkude söömist, 5) nädalast puhkust kodust eemal, 6) autot, 7) pesumasinat, 8) värvitelerit või 9) telefoni. Väga madala tööintensiivsusega leibkondades elavad inimesed on need 0–59-aastased isikud, kes elavad leibkondades, mille täiskasvanud leibkonnaliikmed on viimase aasta jooksul töötanud alla 20% võimalikust tööajast.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

Erinevus võrreldes 2008. aastaga, tuhandetes
2013201420152016TARGET
Euroopa Liit5474 (e)4668 (e)1593 (e)....
EL (28 liikmesriiki)547446681593....
EL (27 liikmesriiki)552447461698..-20000
Euroala (19 riiki)548466275471....
Euroala (18 riiki)547767335523....
Belgia92146143..-380
Bulgaaria72-512 (b)-439..-260
Tšehhi-58-35-122..-100
Taani138119112..-22
Saksamaa-133163-262.... (d)
Eesti2248 (b)24.... (d)
Iirimaa327217157..-200
Kreeka857838782..-450
Hispaania184426162389..-1400
Prantsusmaa94389-103..-1900
Horvaatia-51-78-105.... (d)
Itaalia214720642387..-2200
Küpros595463..-27
Läti-38-94-134-186-121
Leedu7-106-53..-170
Luksemburg242423..-6
Ungari604302-59-253-450
Malta181814..-6.56
Holland216319312..-100
Austria-127-89-147..-235
Poola-1744-2155-2731..-1500
Portugal1211067..-200
Rumeenia-723-1071-1680..-580
Sloveenia494924..-40
Slovakkia-41-151-148.... (d)
Soome-5716-7-14.. (d)
Rootsi234269188.... (d)
Suurbritannia15171202959....
Island4-15....
Norra13-1969....
Šveits-62-18 (b)142....
Makedoonia21-78-111....
Serbia..........
Türgi-6136 (b)........
Tuhat elanikku
2013201420152016TARGET
Euroopa Liit122703 (e)121897 (e)118823 (e)....
EL (28 liikmesriiki)122703121897118823....
EL (27 liikmesriiki)121433120654117607....
Euroala (19 riiki)766817782576668....
Euroala (18 riiki)757647702075811....
Belgia228623392336....
Bulgaaria34932909 (b)2982....
Tšehhi150815321444....
Taani10251006999....
Saksamaa162121650816083....
Eesti313338 (b)315....
Iirimaa137712671207....
Kreeka390438853829....
Hispaania126301340213175....
Prantsusmaa112451154011048....
Horvaatia127112431216....
Itaalia172291714617469....
Küpros240234244....
Läti702645606554..
Leedu917804857....
Luksemburg969695....
Ungari3398309727352541..
Malta999994....
Holland264827512744....
Austria157216091551....
Poola974893378761....
Portugal287928632765....
Rumeenia839280437435....
Sloveenia410410385....
Slovakkia1070960963....
Soome854927904896..
Rootsi160216361555....
Suurbritannia155861527115028....
Island403541....
Norra714682770....
Šveits12711315 (b)1476....
Makedoonia993894860....
Serbia300530682926....
Türgi38131 (b)........
Protsent kogurahvastikust
2013201420152016TARGET
Euroopa Liit24.6 (e)24.4 (e)23.7 (e)....
EL (28 liikmesriiki)24.624.423.7....
EL (27 liikmesriiki)24.524.423.7....
Euroala (19 riiki)23.123.523.1....
Euroala (18 riiki)23.123.523.0....
Belgia20.821.221.1....
Bulgaaria48.040.1 (b)41.3....
Tšehhi14.614.814.0....
Taani18.317.917.7....
Saksamaa20.320.620.0....
Eesti23.526.0 (b)24.2....
Iirimaa29.927.526.0....
Kreeka35.736.035.7....
Hispaania27.329.228.6....
Prantsusmaa18.118.517.7....
Horvaatia29.929.329.1....
Itaalia28.528.328.7....
Küpros27.827.428.9....
Läti35.132.730.928.5..
Leedu30.827.329.3....
Luksemburg19.019.018.5....
Ungari34.831.828.226.3..
Malta24.023.822.4....
Holland15.916.516.4....
Austria18.819.218.3....
Poola25.824.723.4....
Portugal27.527.526.6....
Rumeenia41.940.337.4....
Sloveenia20.420.419.2....
Slovakkia19.818.418.4....
Soome16.017.316.816.6..
Rootsi16.416.916.0....
Suurbritannia24.824.123.5....
Island13.011.213.0....
Norra14.113.515.0....
Šveits16.316.4 (b)18.2....
Makedoonia48.143.341.6....
Serbia42.043.141.3....
Türgi51.2 (b)........

(..) - Andmeid ei ole saadud
(e) - Hinnanguline väärtus
(b) - Aegrea katkestus
(d) - Definitsioon erineb, vaata metaandmeid

Allikas: Eurostat