Suhtelises vaesuses või sotsiaalses tõrjutuses olev elanikkond

%, tuhat elanikku

Strateegia „Euroopa 2020“ propageerib sotsiaalset kaasatust, et vähendada elanike vaesust. Eesmärk on tuua vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest välja vähemalt 20 miljonit inimest. Suhteliselt vaesed või sotsiaalselt tõrjutud on inimesed, kes elavad suhtelises vaesuses ja/või kannatavad materiaalse ilmajäetuse all ja/või elavad väga madala tööintensiivsusega leibkondades. Näitajad on sõltumatud ja nende vastastikust mõju ei ole arvestatud. Suhtelises vaesuses elavad isikud, kelle ekvivalentnetosissetulek on pärast sotsiaalseid siirdeid allapool suhtelise vaesuse piiri, mis on 60% riigi elanike ekvivalentnetosissetulekute mediaanist. Materiaalse ilmajäetuse näitajad puudutavad nii majanduslikku toimetulekut, püsikaupade olemasolu kui ka elamistingimusi. Materiaalses ilmajäetuses elavatel inimestel on väga piiratud ressursid ja nad puutuvad kokku vähemalt nelja ilmajäetuse näitajaga üheksast. Nad ei saa endale lubada 1) üüri- ja kommunaalkulude tasumist, 2) kodu piisavalt soojana hoidmist, 3) ettenägematuid kulutusi, 4) üle päeva liha, kala või nendega samaväärsete valkude söömist, 5) nädalast puhkust kodust eemal, 6) autot, 7) pesumasinat, 8) värvitelerit või 9) telefoni. Väga madala tööintensiivsusega leibkondades elavad inimesed on need 0–59-aastased isikud, kes elavad leibkondades, mille täiskasvanud leibkonnaliikmed on viimase aasta jooksul töötanud alla 20% võimalikust tööajast.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

Erinevus võrreldes 2008. aastaga, tuhandetes
2014201520162017TARGET
Euroopa Liit4635 (e)1819 (e)806 (e)....
EL (28 liikmesriiki)46351819806....
EL (27 liikmesriiki)47141925968..-20000
Euroala (19 riiki)664054715851....
Euroala (18 riiki)674655235890....
Belgia146143141102-380
Bulgaaria-512 (b)-439-531 (b)-654-260
Tšehhi-35-122-191..-100
Taani1191126092-22
Saksamaa163-262-310.... (d)
Eesti48 (b)2428.... (d)
Iirimaa22915785..-200
Kreeka838782743..-450
Hispaania261623892040..-1400
Prantsusmaa389-103313..-1900
Horvaatia-78-105-162.... (d)
Itaalia206423873055..-2200
Küpros546353..-27
Läti-94-134-186-196-121
Leedu-106-53-39..-170
Luksemburg242342 (b)..-6
Ungari302-59-253-329-450
Malta18145..-6.56
Holland319312364 (b)..-100
Austria-89-147-156..-235
Poola-2155-2731-3270..-1500
Portugal1067-163..-200
Rumeenia-1071-1680-1420-2116 (p)-580
Sloveenia492410..-40
Slovakkia-151-148-161.... (d)
Soome16-7-14-62.. (d)
Rootsi224446432.... (d)
Suurbritannia1202928290....
Island-134 (p)....
Norra-196990....
Šveits-18 (b)142126....
Makedoonia-78-111-120....
Serbia..........
Türgi-12756-12727......
Tuhat elanikku
2014201520162017TARGET
Euroopa Liit122026 (e)119049 (e)118036 (e)....
EL (28 liikmesriiki)122026119049118036....
EL (27 liikmesriiki)120783117833116876....
Euroala (19 riiki)778377666877048....
Euroala (18 riiki)770337581176178....
Belgia2339233623352296..
Bulgaaria2909 (b)29822890 (b)2767..
Tšehhi153214441375....
Taani1006999948979..
Saksamaa165081608316035....
Eesti338 (b)315318....
Iirimaa127912071135....
Kreeka388538293789....
Hispaania134021317512827....
Prantsusmaa115401104811463....
Horvaatia124312161159....
Itaalia171461746918137....
Küpros234244234....
Läti645606554544..
Leedu804857871....
Luksemburg9695114 (b)....
Ungari3097273525412465..
Malta999485....
Holland275127442797 (b)....
Austria160915511542....
Poola933787618221....
Portugal286327652595....
Rumeenia8043743576946999 (p)..
Sloveenia410385371....
Slovakkia960963950....
Soome927904896849..
Rootsi175218131799....
Suurbritannia152711499714359....
Island353940 (p)....
Norra682770791....
Šveits1315 (b)14761460....
Makedoonia894860852....
Serbia306829262724....
Türgi3151231540......
Protsent kogurahvastikust
2014201520162017TARGET
Euroopa Liit24.4 (e)23.8 (e)23.5 (e)....
EL (28 liikmesriiki)24.423.823.5....
EL (27 liikmesriiki)24.423.723.5....
Euroala (19 riiki)23.523.123.1....
Euroala (18 riiki)23.523.023.0....
Belgia21.221.120.720.3..
Bulgaaria40.1 (b)41.340.4 (b)38.9..
Tšehhi14.814.013.3....
Taani17.917.716.717.2..
Saksamaa20.620.019.7....
Eesti26.0 (b)24.224.4....
Iirimaa27.726.024.2....
Kreeka36.035.735.6....
Hispaania29.228.627.9....
Prantsusmaa18.517.718.2....
Horvaatia29.329.127.9....
Itaalia28.328.730.0....
Küpros27.428.927.7....
Läti32.730.928.528.2..
Leedu27.329.330.1....
Luksemburg19.018.519.8 (b)....
Ungari31.828.226.325.6..
Malta23.822.420.1....
Holland16.516.416.7 (b)....
Austria19.218.318.0....
Poola24.723.421.9....
Portugal27.526.625.1....
Rumeenia40.337.438.835.5 (p)..
Sloveenia20.419.218.4....
Slovakkia18.418.418.1....
Soome17.316.816.615.7..
Rootsi18.218.618.3....
Suurbritannia24.123.522.2....
Island11.212.512.2 (p)....
Norra13.515.015.3....
Šveits16.4 (b)18.217.8....
Makedoonia43.341.641.1....
Serbia43.141.338.7....
Türgi41.641.3......

(..) - Andmeid ei ole saadud
(e) - Hinnanguline väärtus
(b) - Aegrea katkestus
(d) - Definitsioon erineb, vaata metaandmeid
(p) - Esialgne väärtus

Allikas: Eurostat