Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Euroopa Liidu statistika
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Valik artikleid
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistika andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Teadustööd
Projektid
Statistikablogi
Piirkondlik portree Eestist
Eesti Statistika Kvartalikiri
Vaata statistikat kaardil
Statistika Sinu nutiseadmesse
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused
Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Euroopa Liidu statistika In English

Suhtelises vaesuses või sotsiaalses tõrjutuses olev elanikkond

%, tuhat elanikku

Strateegia „Euroopa 2020“ propageerib sotsiaalset kaasatust, et vähendada elanike vaesust. Eesmärk on tuua vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest välja vähemalt 20 miljonit inimest. Suhteliselt vaesed või sotsiaalselt tõrjutud on inimesed, kes elavad suhtelises vaesuses ja/või kannatavad materiaalse ilmajäetuse all ja/või elavad väga madala tööintensiivsusega leibkondades. Näitajad on sõltumatud ja nende vastastikust mõju ei ole arvestatud. Suhtelises vaesuses elavad isikud, kelle ekvivalentnetosissetulek on pärast sotsiaalseid siirdeid allapool suhtelise vaesuse piiri, mis on 60% riigi elanike ekvivalentnetosissetulekute mediaanist. Materiaalse ilmajäetuse näitajad puudutavad nii majanduslikku toimetulekut, püsikaupade olemasolu kui ka elamistingimusi. Materiaalses ilmajäetuses elavatel inimestel on väga piiratud ressursid ja nad puutuvad kokku vähemalt nelja ilmajäetuse näitajaga üheksast. Nad ei saa endale lubada 1) üüri- ja kommunaalkulude tasumist, 2) kodu piisavalt soojana hoidmist, 3) ettenägematuid kulutusi, 4) üle päeva liha, kala või nendega samaväärsete valkude söömist, 5) nädalast puhkust kodust eemal, 6) autot, 7) pesumasinat, 8) värvitelerit või 9) telefoni. Väga madala tööintensiivsusega leibkondades elavad inimesed on need 0–59-aastased isikud, kes elavad leibkondades, mille täiskasvanud leibkonnaliikmed on viimase aasta jooksul töötanud alla 20% võimalikust tööajast.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

Tuhat elanikku
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EL (28 liikmesriiki) .. .. .. .. .. .. 118085 121543 124232  (e) ..
EL (27 liikmesriiki) .. 124339  (e) 123051  (e) 119360 116418 114286 116780 120171 122860  (e) ..
.. 69271 70725 70641 70475 70085 71616 75372 76742  (e) ..
Euro ala (17 riiki) .. 68245 69798 69876 69736 69277 70817 74550 76007  (e) ..
Belgia 2257 2338 2247 2261 2194 2145 2235 2271 2356 ..
Bulgaaria .. .. 4734 4663 3421  (b) 3511 3719 3693 3621 ..
Tšehhi .. 1988 1832 1613 1566 1448 1495 1598 1580 ..
Taani 880 921 896 905 887 962 1007 1039 1057 ..
Saksamaa .. 15022 16444 16760 16345 16217 15962 16074 15909 ..
Eesti 352 347 293 293 291 312 289 307 311 ..
Iirimaa 1007 1038 991 1005 1050 1150 1220 1319 .. ..
Kreeka 3283 3131 3154 3064 3046 3007 3031 3403 3795 ..
Hispaania 10558 10481 10519 10373 11124 11232 12316 12791 13090 ..
Prantsusmaa 11597 11127 11184 11382 11150  (b) 11200 11712 11840 11760 ..
Horvaatia .. .. .. .. .. .. 1304 1372 1370 ..
Itaalia 15285 14621 15256 15412 15099 14835 14757 17112 18194 ..
Küpros .. 188 193 195 181  (b) 188 202 207 234 ..
Läti .. 1027 927 765 740  (b) 808 798 821 731 702
Leedu .. 1400 1217 967 928 943 1068 1011 975 ..
Luksemburg 71 77 74 73 72 85 83 84 95 ..
Ungari .. 3185 3121 2916 2794 2924 2948 3051 3188 3285
Malta .. 81 78 79 81 82 86 90 94 ..
Holland .. 2705 2603 2558 2432 2483 2483 2598 2492 ..
Austria 1405 1369 1454 1376 1532 1406 1373 1407 1542  (b) ..
Poola .. 17080 14938 12958 11491  (b) 10454 10409 10196 10128 ..
Portugal 2876 2745 2640 2653 2757 2648 2693 2601 2665 ..
Rumeenia .. .. .. 9904 9418 9112 8890 8630 8907 ..
Sloveenia .. 362 343 335 361 339 366 386 392 ..
Slovakkia .. 1724 1439 1150 1111 1061 1118 1112 1109 ..
Soome 885 887 886 907 910 886 890 949 916 854
Rootsi 1521 1325 1489 1264 1367 1459 1418 1538 1519 ..
Suurbritannia .. 14530 14193 13527 14069 13389 14211 14044 15078  (b) ..
Island 39 38 36 38 36 36 42 41 38 ..
Norra 724 746 780 764 701 724 716 705 689 ..
Šveits .. .. .. 1306 1333 1338 1291 1308 1331 ..
Türgi .. .. 48934 .. .. .. .. .. .. ..
Protsent kogurahvastikust
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EL (28 liikmesriiki) .. .. .. .. .. .. 23.7 24.3 24.8  (e) ..
EL (27 liikmesriiki) .. 25.7  (e) 25.3  (e) 24.4 23.7 23.2 23.7 24.3 24.7  (e) ..
.. 21.7 22.0 21.8 21.7 21.4 21.9 22.9 23.3  (e) ..
Euro ala (17 riiki) .. 21.5 21.8 21.7 21.6 21.3 21.8 22.8 23.2  (e) ..
Belgia 21.6 22.6 21.5 21.6 20.8 20.2 20.8 21.0 21.6 ..
Bulgaaria .. .. 61.3 60.7 44.8  (b) 46.2 49.2 49.1 49.3 ..
Tšehhi .. 19.6 18.0 15.8 15.3 14.0 14.4 15.3 15.4 ..
Taani 16.5 17.2 16.7 16.8 16.3 17.6 18.3 18.9 19.0 ..
Saksamaa .. 18.4 20.2 20.6 20.1 20.0 19.7 19.9 19.6 ..
Eesti 26.3 25.9 22.0 22.0 21.8 23.4 21.7 23.1 23.4 ..
Iirimaa 24.8 25.0 23.3 23.1 23.7 25.7 27.3 29.4 .. ..
Kreeka 30.9 29.4 29.3 28.3 28.1 27.6 27.7 31.0 34.6 ..
Hispaania 25.0 24.3 24.0 23.3 24.5 24.5 26.7 27.7 28.2 ..
Prantsusmaa 19.8 18.9 18.8 19.0 18.5  (b) 18.5 19.2 19.3 19.1 ..
Horvaatia .. .. .. .. .. .. 30.7 32.3 32.3 ..
Itaalia 26.4 25.0 25.9 26.0 25.3 24.7 24.5 28.2 29.9 ..
Küpros .. 25.3 25.4 25.2 23.3  (b) 23.5 24.6 24.6 27.1 ..
Läti .. 46.3 42.2 35.1 34.2  (b) 37.9 38.2 40.1 36.2 35.1
Leedu .. 41.0 35.9 28.7 27.6 29.6 34.0 33.1 32.5 ..
Luksemburg 16.1 17.3 16.5 15.9 15.5 17.8 17.1 16.8 18.4 ..
Ungari .. 32.1 31.4 29.4 28.2 29.6 29.9 31.0 32.4 33.5
Malta .. 20.5 19.5 19.7 20.1 20.3 21.2 22.1 23.1 ..
Holland .. 16.7 16.0 15.7 14.9 15.1 15.1 15.7 15.0 ..
Austria 17.5 16.8 17.8 16.7 18.6 17.0 16.6 16.9 18.5  (b) ..
Poola .. 45.3 39.5 34.4 30.5  (b) 27.8 27.8 27.2 26.7 ..
Portugal 27.5 26.1 25.0 25.0 26.0 24.9 25.3 24.4 25.3 ..
Rumeenia .. .. .. 45.9 44.2 43.1 41.4 40.3 41.7 ..
Sloveenia .. 18.5 17.1 17.1 18.5 17.1 18.3 19.3 19.6 ..
Slovakkia .. 32.0 26.7 21.3 20.6 19.6 20.6 20.6 20.5 ..
Soome 17.2 17.2 17.1 17.4 17.4 16.9 16.9 17.9 17.2 16.0
Rootsi 16.9 14.4 16.3 13.9 14.9 15.9 15.0 16.1 15.6 ..
Suurbritannia .. 24.8 23.7 22.6 23.2 22.0 23.2 22.7 24.1  (b) ..
Island 13.7 13.3 12.5 13.0 11.8 11.6 13.7 13.7 12.7 ..
Norra 15.8 16.2 16.9 16.5 15.0 15.2 14.9 14.5 13.8 ..
Šveits .. .. .. 17.9 18.1 17.9 17.2 17.2 17.5 ..
Türgi .. .. 72.4 .. .. .. .. .. .. ..

(..) - Andmeid ei ole saadud
(e) - Hinnanguline väärtus
(b) - Aegrea katkestus

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Tatari 51, 10134 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2014
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post