Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Euroopa Liidu statistika
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Valik artikleid
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistika andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Teadustööd
Projektid
Statistikablogi
Piirkondlik portree Eestist
Eesti Statistika Kvartalikiri
Vaata statistikat kaardil
Statistika Sinu nutiseadmesse
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused
Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Euroopa Liidu statistika In English

Väga madala tööintensiivsusega leibkondades elavad inimesed

%, tuhat elanikku

Väga madala tööintensiivsusega leibkondades elavad inimesed on need 0–59-aastased isikud, kes elavad leibkondades, mille täiskasvanud leibkonnaliikmed on viimase aasta jooksul töötanud alla 20% võimalikust tööajast.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

Tuhat elanikku
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EL (28 liikmesriiki) .. .. .. .. .. .. 38661 39466 39109  (e) ..
EL (27 liikmesriiki) .. 39242  (e) 39902  (e) 36885 34433 34448 38225 38975 38592  (e) ..
.. 23862 25245 23972 22814 22387 25676 26979 25769  (e) ..
Euro ala (17 riiki) .. 23719 25124 23868 22723 22266 25476 26784 25591  (e) ..
Belgia 1221 1244 1178 1138 967 1021 1053 1152 1186 ..
Bulgaaria .. .. 870 932 470  (b) 399 453 623 676 ..
Tšehhi .. 720 723 701 581 482 520 531 536 ..
Taani 387 418 394 415 347 360 433 480 464 ..
Saksamaa .. 7294 8248 6983 7044 6538 6695 6637 5866 ..
Eesti 101 99 74 64 55 58 92 102 93 ..
Iirimaa 436 510 459 526 509 739 846 886 .. ..
Kreeka 604 610 660 662 611 539 619 978 1158 ..
Hispaania 2420 2332 2201 2389 2351 2725 3900 4810 5137 ..
Prantsusmaa 4692 3978 4206 4485 4069 3873 4585 4346 3902 ..
Horvaatia .. .. .. .. .. .. 436 491 515 ..
Itaalia 5256 4548 4803 4442 4344 3922 4514 4631 4592 ..
Küpros .. 27 24 24 29  (b) 26 33 33 45 ..
Läti .. 143 121 104 91 122 200 195 178 149
Leedu .. 260 223 172 135 178 229 296 259 ..
Luksemburg 22 21 19 19 18 24 22 24 26 ..
Ungari .. 745 1034 893 943 870 909 925 964 939
Malta .. 31 32 31 28 29 29 28 28 ..
Holland .. 1289 1419 1246 1053 1083 1068 1128 1133 ..
Austria 391 418 516 523 503 461 497 519 490 ..
Poola .. 4446 3862 3104 2444 2102 2211 2073 2063 ..
Portugal 565 487 541 592 517 567 700 666 791 ..
Rumeenia .. .. .. 1466 1413 1299 1176 1135 1215 ..
Sloveenia .. 134 109 114 105 88 111 121 118 ..
Slovakkia .. 296 273 281 225 243 349 331 312 ..
Soome 380 401 363 350 296 329 364 389 361 351
Rootsi 598 534 475 409 381 430 418 482 406 ..
Suurbritannia .. 5921 5610 4822 4905 5941 6201 5452 6242  (b) ..
Island 9 8 7 6 7 5 14 15 15 ..
Norra 295 306 280 314 235 257 276 266 274 ..
Šveits .. .. .. 260 190 235 238 275 204 ..
Türgi .. .. 9557 .. .. .. .. .. .. ..
Protsent kogurahvastikust
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EL (28 liikmesriiki) .. .. .. .. .. .. 10.2 10.4 10.3  (e) ..
EL (27 liikmesriiki) .. 10.4  (e) 10.6  (e) 9.7 9.1 9.1 10.1 10.4 10.3  (e) ..
.. 9.7 10.2 9.7 9.2 9.0 10.4 10.9 10.5  (e) ..
Euro ala (17 riiki) .. 9.7 10.2 9.7 9.2 9.0 10.4 10.9 10.5  (e) ..
Belgia 14.7 15.1 14.3 13.8 11.7 12.3 12.7 13.8 14.1 ..
Bulgaaria .. .. 14.7 16.0 8.1  (b) 6.9 8.0 11.0 12.5 ..
Tšehhi .. 8.9 8.9 8.6 7.2 6.0 6.4 6.6 6.8 ..
Taani 9.3 10.1 9.6 10.1 8.5 8.8 10.6 11.7 11.3 ..
Saksamaa .. 12.0 13.6 11.5 11.7 10.9 11.2 11.2 9.9 ..
Eesti 9.7 9.5 7.1 6.2 5.3 5.6 9.0 10.0 9.1 ..
Iirimaa 12.9 14.7 12.9 14.3 13.7 20.0 22.9 24.2 .. ..
Kreeka 7.5 7.6 8.1 8.1 7.5 6.6 7.6 12.0 14.2 ..
Hispaania 7.3 6.9 6.4 6.8 6.6 7.6 10.8 13.4 14.3 ..
Prantsusmaa 10.3 8.7 9.1 9.6 8.8 8.4 9.9 9.4 8.4 ..
Horvaatia .. .. .. .. .. .. 13.7 15.4 16.2 ..
Itaalia 12.1 10.4 10.9 10.0 9.8 8.8 10.2 10.4 10.3 ..
Küpros .. 4.4 3.8 3.7 4.5  (b) 4.0 4.9 4.9 6.5 ..
Läti .. 8.3 7.1 6.2 5.4 7.4 12.6 12.6 11.7 10.0
Leedu .. 9.6 8.3 6.4 5.1 7.2 9.5 12.7 11.4 ..
Luksemburg 6.2 5.7 5.2 5.0 4.7 6.3 5.5 5.8 6.1 ..
Ungari .. 9.5 13.1 11.3 12.0 11.3 11.9 12.2 12.8 12.6
Malta .. 9.6 9.7 9.6 8.6 9.2 9.2 8.9 9.0 ..
Holland .. 9.8 10.9 9.7 8.2 8.5 8.4 8.9 8.9 ..
Austria 6.2 6.6 8.1 8.2 7.8 7.2 7.8 8.1 7.7 ..
Poola .. 14.3 12.4 10.1 8.0 6.9 7.3 6.9 6.9 ..
Portugal 6.9 6.0 6.6 7.2 6.3 7.0 8.6 8.3 10.1 ..
Rumeenia .. .. .. 8.4 8.3 7.7 6.9 6.7 7.4 ..
Sloveenia .. 8.6 6.9 7.3 6.7 5.6 7.0 7.6 7.5 ..
Slovakkia .. 6.6 6.2 6.4 5.2 5.6 7.9 7.7 7.2 ..
Soome 9.5 10.0 9.1 8.8 7.5 8.4 9.3 10.0 9.3 9.0
Rootsi 8.7 7.6 6.8 6.0 5.5 6.4 6.0 6.9 5.7 ..
Suurbritannia .. 12.9 12.0 10.4 10.4 12.7 13.2 11.5 13.0  (b) ..
Island 3.7 3.2 2.8 2.4 2.6 2.1 5.7 6.2 6.1 ..
Norra 8.1 8.3 7.7 8.7 6.5 6.9 7.5 7.1 7.2 ..
Šveits .. .. .. 4.5 3.3 4.0 4.1 4.7 3.4 ..
Türgi .. .. 15.6 .. .. .. .. .. .. ..

(..) - Andmeid ei ole saadud
(e) - Hinnanguline väärtus
(b) - Aegrea katkestus

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Tatari 51, 10134 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2014
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post