Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Euroopa Liidu statistika
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Valik artikleid
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistika andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Teadustööd
Projektid
Statistikablogi
Piirkondlik portree Eestist
Eesti Statistika Kvartalikiri
Vaata statistikat kaardil
Statistika Sinu nutiseadmesse
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused
Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Euroopa Liidu statistika In English

Haridussüsteemist varakult lahkunud

18–24-aastaste mitte enam kui põhiharidusega tasemehariduses ja koolitustel mitteõppivate noorte osatähtsus

Alates 20.11.2009 põhineb näitaja aastakeskmistel kvartaliandmetel (varem oli aluseks üks vaatluskvartal — kevad).

Mõiste „Haridussüsteemist varakult lahkunud” viitab 18–24-aastastele järgmistel tingimustel. Tasemehariduses omandatud kõrgeim tase vastab ISCED-i 0, 1, 2 või lühikese 3C astmele ja küsitletav ei osalenud õppetöös või koolitusel uuringule eelnenud nelja nädala jooksul (lugeja). Nimetajaks on sama vanuserühma kogurahvastik (v.a ei-vastused küsimustele „kõrgeim omandatud haridustase” ja „õppetöös ja koolitusel osalemine”). Nii lugejad kui ka nimetajad pärinevad Euroopa Liidu tööjõu-uuringust.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

Kokku
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TARGET
EL (28 liikmesriiki) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16.9 16.4  (b) 16.0 15.7 15.4 14.9 14.7 14.2 13.9 13.4 12.7 11.9 10  (d)
EL (27 liikmesriiki) .. .. .. .. .. .. .. .. 17.6  (e) 17.2  (e) 17.0 16.5  (b) 16.1 15.8 15.5 15.0 14.8 14.3 14.0 13.5 12.8 12.0 10  (d)
.. .. .. .. .. .. .. .. 19.6  (b) 19.1  (e) 18.9 18.3  (b) 17.9 17.7 17.4 16.8 16.5 15.9 15.5 14.7 13.8 12.9 ..
Euro ala (17 riiki) .. .. .. .. .. .. .. .. 19.6  (b) 19.1  (e) 18.9 18.3  (b) 17.9 17.7 17.4 16.8 16.5 15.9 15.5 14.8 13.9 12.9 ..
Belgia 18.1 17.4 16.1 15.1 12.9 12.7 14.5 15.2  (b) 13.8 13.8 14.1 14.3 13.1  (b) 12.9 12.6 12.1 12.0 11.1 11.9 12.3 12.0 11.0 9.5
Bulgaaria .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20.5 20.7 21.9 21.4 20.4 17.3 14.9 14.8 14.7 13.9 11.8 12.5 12.5 11
Tšehhi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.7 6.5  (b) 6.3 6.2 5.1 5.2 5.6 5.4 4.9 4.9 5.5 5.4 5.5
Taani 15.2 8.5 8.6 6.1 12.1  (b) 10.7 9.8 11.5 11.7 9.2 9.0 10.4  (b) 8.8 8.7 9.1 12.9  (b) 12.5 11.3 11.0 9.6 9.1 8.0 10  (d)
Saksamaa .. .. .. .. 13.3 12.9 .. 14.9 14.6 12.3 12.5 12.8  (d) 12.1 13.5  (b) 13.7 12.5 11.8 11.1 11.9 11.7 10.6 9.9 10  (d)
Eesti .. .. .. .. .. .. 12.6 14.0 15.1 14.4 13.2 12.9 13.1 13.4 13.5 14.4 14.0 13.9 11.6 10.9 10.5 9.7 9.5
Iirimaa 27.1 24.0 22.9 21.4 18.9 18.9 .. .. .. .. 14.6 13.1  (b) 13.1 12.5 12.1 11.6 11.3 11.7 11.5 10.8 9.7 8.4 8
Kreeka 25.2 25.0 23.2 22.4 20.7 19.9 20.7 18.6 18.2 17.1 16.5 16.0  (b) 14.7 13.6 15.5 14.6 14.8 14.5 13.7 13.1 11.4 10.1 9.7
Hispaania 40.4 37.7 36.4 33.8 31.4 30.0 29.6 29.5 29.1 29.7 30.7 31.6 32.0 30.8  (b) 30.5 31.0 31.9 31.2 28.4 26.5 24.9 23.5 15  (d)
Prantsusmaa .. 17.2 16.4 15.4 15.2 14.1 14.9 14.7 13.3 13.5 13.4 12.4  (b) 12.1 12.2 12.4 12.6 11.5 12.2 12.6 12.0 11.6 9.7  (b) 9.5
Horvaatia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8.0 7.9 5.4  (u) 5.1  (u) 4.7  (u) 3.9 3.7 3.9 3.7 4.1 4.2 3.7 4
Itaalia 37.5 37.1  (b) 35.1 32.8 31.7 30.1 28.4 27.2 25.1 25.9 24.2 23.0 22.9 22.3 20.6 19.7 19.7 19.2 18.8 18.2 17.6 17.0 16
Küpros .. .. .. .. .. .. .. 17.5 18.5 17.9 15.9 17.3  (b) 20.6 18.2  (b) 14.9 12.5 13.7 11.7 12.7 11.3 11.4 9.1 10
Läti .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16.9 18.0 14.7 14.4 14.8 15.1 15.5 13.9 13.3 11.6  (b) 10.6 9.8 13.4
Leedu .. .. .. .. .. .. .. .. 16.5 14.9  (b) 13.4  (b) 11.4 10.5  (b) 8.1 8.2 7.8 7.5 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 9  (d)
Luksemburg 42.2 36.8 34.4 33.4 35.3 30.7 .. 19.1  (b) 16.8 18.1 17.0 12.3  (b) 12.7 13.3 14.0 12.5 13.4 7.7  (b) 7.1 6.2 8.1 6.1 10  (d)
Ungari .. .. .. .. .. 17.8 15.9 13.0 13.9 13.1 12.2 12.0  (b) 12.6 12.5 12.6 11.4 11.7 11.2 10.5 11.2 11.5 11.8 10
Malta .. .. .. .. .. .. .. .. 54.2  (p) 54.4  (p) 53.2  (p) 49.9  (p) 42.1  (p) 33.0  (b) 33.1 32.7 29.3 28.0 25.9 23.6 22.6 20.9 10
Holland .. .. .. .. 17.6 16.0 15.5 16.2 15.4 15.1 15.3 14.3  (b) 14.1 13.5 12.6 11.7 11.4 10.9 10.0  (b) 9.1 8.8 9.2 8
Austria .. .. .. 13.6 12.1 10.8 .. 10.7 10.2 10.2 9.5 9.0  (b) 9.5  (d) 9.1 9.8 10.7 10.1 8.7 8.3 8.3 7.6 7.3 9.5
Poola .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7.4 7.2 6.0 5.6  (b) 5.3 5.4 5.0 5.0 5.3 5.4 5.6 5.7 5.6 4.5
Portugal 50.0 46.7 44.3 41.4 40.1 40.6 46.6  (b) 44.9 43.6 44.2 45.0 41.2 39.4  (b) 38.8 39.1 36.9 35.4 31.2 28.7 23.2 20.8 19.2 10
Rumeenia .. .. .. .. .. 19.7 19.1 21.5 22.9 21.7 23.0 22.5 22.4  (b) 19.6 17.9 17.3 15.9 16.6 18.4 17.5 17.4 17.3 11.3
Sloveenia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.4 5.1 4.6  (b) 4.3 4.9 5.6 4.1 5.1 5.3 5.0 4.2 4.4 3.9 5
Slovakkia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.7 5.3  (b) 6.8 6.3 6.6 6.5 6.0 4.9 4.7 5.1 5.3 6.4 6  (d)
Soome .. .. .. .. 11.1 8.1 7.9 9.9 9.0  (b) 9.5 9.7 10.1  (b) 10.0 10.3 9.7 9.1 9.8 9.9 10.3  (d) 9.8 8.9 9.3 8
Rootsi .. .. .. .. 7.5 6.8 .. 6.9 7.3  (d) 10.2  (b) 10.0  (d) 9.2  (d) 9.2  (d) 10.8  (d) 8.6  (b) 8.0 7.9 7.0 6.5 6.6 7.5 7.1 10  (d)
Suurbritannia 34.7 36.3 32.3 .. .. .. .. 19.8  (b) 18.2 17.8 17.6 .. 12.1 11.6 11.3 16.6  (b) 17.0 15.7 14.9 15.0 13.6 12.4 ..  (d)
Island .. .. .. .. .. .. .. 30.3 29.8 30.9 28.8 20.3  (b) 24.9 24.9 25.6 23.2 24.4 21.3 22.6 19.7 20.1 20.5 ..
Norra .. .. .. .. 10.9 7.3 .. .. 12.9 8.9 13.5 6.3  (b) 4.7 4.6 17.8  (b) 18.4 17.0 17.6 17.4 16.6 14.8 13.7 ..
Šveits .. .. .. .. 6.1 6.5 4.9 5.0 7.3 6.6 6.7 9.7  (b) 9.5 9.7 9.6  (d) 7.6 7.7 9.1  (d) 6.6 6.3 5.5 5.4 ..
Makedoonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22.8 19.9 19.6 16.2 15.5 13.5 11.7 11.4 ..
Türgi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 48.8 46.9 45.5 44.3 43.1 41.9 39.6 37.5 ..
Mehed
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TARGET
EL (28 liikmesriiki) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19.0 18.5  (b) 18.3 17.7 17.4 16.9 16.7 16.1 15.8 15.3 14.4 13.6 ..
EL (27 liikmesriiki) .. .. .. .. .. .. .. .. 19.6  (e) 19.2  (e) 19.1 18.6  (b) 18.4 17.8 17.5 17.0 16.8 16.2 15.9 15.4 14.5 13.6 ..
.. .. .. .. .. .. .. .. 22.3  (b) 21.8  (e) 21.6 21.1  (b) 20.8 20.3 20.1 19.5 19.1 18.3 18.0 17.0 15.9 14.7 ..
Euro ala (17 riiki) .. .. .. .. .. .. .. .. 22.3  (b) 21.8  (e) 21.6 21.0  (b) 20.8 20.3 20.1 19.5 19.1 18.3 18.0 17.0 15.9 14.7 ..
Belgia 19.8 18.5 18.0 16.6 14.7 14.2 16.7 17.7  (b) 16.4 16.2 17.1 16.9 15.4  (b) 15.3 15.1 13.9 13.4 12.8 13.8 14.9 14.4 13.2 ..
Bulgaaria .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21.0 22.0 22.5 22.2 20.6 17.7 15.2 14.1 13.7 13.2 11.2 12.1 12.3 ..
Tšehhi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.4 5.9  (b) 6.1 6.1 5.4 5.7 5.8 5.5 4.9 5.4 6.1 5.4 ..
Taani 18.1 9.0 9.3 5.2 12.2  (b) 11.0 9.5 14.2 12.8 10.8 9.9 10.7  (b) 10.5 10.5 10.5 16.2  (b) 15.0 14.3 14.1 12.1 10.8 9.9 ..
Saksamaa .. .. .. .. 12.5 12.3 .. 14.2 14.4 12.0 12.5 12.9  (d) 12.2 13.3  (b) 14.0 13.1 12.4 11.5 12.7 12.7 11.3 10.4 ..
Eesti .. .. .. .. .. .. 15.0 19.0 19.4 18.0 16.9 17.0 18.6 17.1 19.8 21.7 19.8 18.4 15.2 13.1 14.0 13.6 ..
Iirimaa 31.3 27.9 26.9 25.7 23.5 22.6 .. .. .. .. 18.0 16.2  (b) 16.0 15.4 15.2 14.6 14.5 14.7 13.4 12.8 11.2 9.8 ..
Kreeka 28.8 28.6 26.6 26.6 24.2 23.7 25.5 22.1 22.9 21.0 20.6 20.0  (b) 18.1 17.6 20.2 18.6 18.5 18.3 16.5 16.1 13.7 12.7 ..
Hispaania 44.9 42.7 41.4 38.4 36.7 35.3 35.3 35.3 35.0 36.0 36.8 38.1 38.7 36.6  (b) 36.7 36.6 38.0 37.4 33.5 31.0 28.8 27.0 ..
Prantsusmaa .. 18.9 18.2 16.7 16.9 15.3 16.2 16.0 14.8 15.0 14.9 14.0  (b) 14.0 14.1 14.3 14.9 13.5 14.3 15.1 13.8 13.4 10.7  (b) ..
Horvaatia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9.2  (u) 9.2  (u) 6.2  (u) 6.0  (u) 5.3  (u) 5.1 4.1  (u) 4.1  (u) 4.6  (u) 4.8  (u) 4.6  (u) 4.7  (u) ..
Itaalia 40.0 39.7  (b) 37.5 35.5 34.5 33.1 32.3 30.3 28.5 29.6 27.8 26.5 27.0 26.0 23.9 22.9 22.6 22.0 22.0 21.0 20.5 20.2 ..
Küpros .. .. .. .. .. .. .. 24.6 25.0 23.9 22.3 24.1  (b) 27.2 27.2  (b) 22.5 19.5 19.0 15.2 16.2 15.1 16.5 14.8 ..
Läti .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22.7 22.6 19.8 18.2 18.9 20.0 20.2 17.5 17.2 15.8  (b) 14.7 13.6 ..
Leedu .. .. .. .. .. .. .. .. 20.0 19.0  (b) 15.4  (b) 13.6 12.4  (u) 10.7  (u) 10.5  (u) 10.1  (u) 10.2  (u) 11.6 9.8 10.0 8.1 7.8 ..
Luksemburg 43.2 32.1 33.3 32.9 32.8 30.9 .. 18.9  (b) 15.9 19.0 14.4 14.3  (b) 12.6 17.0 17.6 16.6 15.8 8.9  (b) 8.0 7.6 10.7 8.4 ..
Ungari .. .. .. .. .. 18.1 16.4 13.3 14.4 13.6 12.5 12.7  (b) 13.6 13.7 13.8 12.6 12.5 12.0 11.5 12.1 12.2 12.5 ..
Malta .. .. .. .. .. .. .. .. 52.5  (p) 55.3  (p) 56.5  (p) 51.7  (p) 44.3  (p) 37.9  (b) 37.5 36.9 32.6 32.0 32.6 29.6 27.5 23.2 ..
Holland .. .. .. .. 18.1 16.8 17.0 17.5 16.6 16.3 16.8 15.6  (b) 16.4 15.9 15.1 14.0 14.0 13.1 12.1  (b) 10.8 10.2 10.9 ..
Austria .. .. .. 9.9 9.2 9.0 .. 9.6 9.6 9.7 8.7 8.3  (b) 10.2  (d) 9.6 10.0 11.4 10.4 8.5 8.4 8.8 7.9 7.7 ..
Poola .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9.0 8.9 7.6 7.3  (b) 6.8 6.9 6.2 6.1 6.6 7.2 7.4 7.8 7.9 ..
Portugal 56.2 52.9 49.4 47.1 45.6 46.8 52.0  (b) 50.8 50.9 51.6 52.6 48.7 47.7  (b) 46.7 46.6 43.1 41.9 36.1 32.7 28.2 27.1 23.6 ..
Rumeenia .. .. .. .. .. 19.4 19.8 23.0 23.8 22.1 23.9 23.6 23.7  (b) 20.1 17.8 17.1 15.9 16.1 18.6 18.5 18.0 18.6 ..
Sloveenia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8.1 6.8 6.6  (b) 6.0 6.5 7.1 5.8 7.2 7.2 6.4 5.7 5.4 5.0 ..
Slovakkia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7.6 5.7  (b) 7.3 6.7 7.3 7.2 7.1 5.7 4.6 5.4 6.0 6.7 ..
Soome .. .. .. .. 11.4 9.1 8.6 12.0 11.5  (b) 12.1 11.8 12.0  (b) 12.5 12.4 11.8 11.2 12.1 10.7 11.6  (d) 11.2 9.8 10.4 ..
Rootsi .. .. .. .. 9.0 7.3 .. 7.7 8.7  (d) 11.0  (b) 11.0  (d) 10.2  (d) 10.6  (d) 11.9  (d) 10.1  (b) 9.5 9.0 8.0 7.5 7.8 8.5 7.9 ..
Suurbritannia 32.8 34.1 31.0 .. .. .. .. 20.2  (b) 18.8 18.6 18.1 .. 13.0 12.6 12.3 17.6  (b) 18.3 16.9 15.8 16.2 14.7 13.7 ..
Island .. .. .. .. .. .. .. 28.1 29.9 35.0 32.7 23.0  (b) 28.3 29.7 29.0 27.2 26.2 25.1 26.0 22.2 23.6 24.4 ..
Norra .. .. .. .. 10.6 7.4 .. .. 12.8 9.7 14.4 7.7  (b) 5.2 5.3 22.5  (b) 22.7 21.0 21.8 21.4 19.9 17.6 15.7 ..
Šveits .. .. .. .. 4.3 5.6 5.3 3.9 7.4 6.7 6.3 10.4  (b) 9.9 10.0 10.7  (d) 8.5 7.8 8.8  (d) 6.1 6.8 5.7 5.6 ..
Makedoonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19.9 17.9 17.6 14.1 13.7 11.9 11.1 9.1 ..
Türgi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 41.3 39.0 37.9 37.9 37.8 37.7 36.1 35.0 ..
Naised
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TARGET
EL (28 liikmesriiki) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14.9 14.3  (b) 13.7 13.7 13.3 12.8 12.7 12.3 12.0 11.5 10.9 10.2 ..
EL (27 liikmesriiki) .. .. .. .. .. .. .. .. 15.5  (e) 15.2  (e) 14.9 14.4  (b) 13.8 13.8 13.4 12.9 12.8 12.4 12.1 11.6 11.0 10.3 ..
.. .. .. .. .. .. .. .. 16.9  (b) 16.4  (e) 16.1 15.6  (b) 14.9 15.0 14.6 14.1 13.8 13.4 13.0 12.4 11.7 11.0 ..
Euro ala (17 riiki) .. .. .. .. .. .. .. .. 17.0  (b) 16.5  (e) 16.2 15.6  (b) 14.9 15.1 14.6 14.1 13.8 13.4 13.0 12.5 11.7 11.0 ..
Belgia 16.5 16.3 14.2 13.5 11.0 11.2 12.3 12.7  (b) 11.0 11.3 11.0 11.6 10.8  (b) 10.5 10.0 10.3 10.6 9.3 10.0 9.7 9.5 8.7 ..
Bulgaaria .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20.0 19.4 21.3 20.6 20.3 17.0 14.7 15.5 15.8 14.5 12.6 13.0 12.7 ..
Tšehhi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.9 7.0  (b) 6.6 6.3 4.9 4.7 5.4 5.2 4.8 4.4 4.9 5.5 ..
Taani 12.2 7.9 7.9 6.9 12.1  (b) 10.3 10.0 9.1 10.4 7.7 8.2 10.0  (b) 7.1 6.9 7.7 9.5  (b) 10.0 8.1 7.7 7.0 7.4 6.2 ..
Saksamaa .. .. .. .. 14.2 13.5 .. 15.6 14.9 12.6 12.5 12.8  (d) 11.9 13.7  (b) 13.4 11.9 11.2 10.7 11.0 10.8 9.9 9.3 ..
Eesti .. .. .. .. .. .. 10.1 9.2 11.0 10.8 9.4 8.6 7.8 9.6 7.1 7.1 8.2 9.3 7.8 8.6 7.1 5.8 ..
Iirimaa 22.7 19.9 18.8 17.1 14.2 15.1 .. .. .. .. 11.2 9.8  (b) 10.0 9.5 9.0 8.4 8.0 8.6 9.6 8.8 8.2 6.9 ..
Kreeka 22.0 21.8 20.2 18.8 17.8 16.7 16.1 15.4 13.6 13.2 12.5 11.9  (b) 11.3 9.7 10.8 10.6 10.9 10.6 10.8 10.1 9.1 7.6 ..
Hispaania 36.1 32.9 31.4 29.2 26.1 24.8 24.1 23.6 23.2 23.1 24.2 24.8 25.1 24.9  (b) 24.0 25.2 25.7 24.7 23.1 21.9 20.8 19.9 ..
Prantsusmaa .. 15.7 14.8 14.2 13.6 13.0 13.6 13.4 11.9 12.0 11.9 10.8  (b) 10.3 10.4 10.6 10.3 9.5 10.1 10.0 10.2 9.8 8.8  (b) ..
Horvaatia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.9  (u) 6.4  (u) 4.6  (u) 4.2  (u) 4.1  (u) 2.6  (u) 3.3  (u) 3.6  (u) 2.6  (u) 3.4  (u) 3.6  (u) 2.7  (u) ..
Itaalia 35.2 34.5  (b) 32.8 30.2 29.0 27.3 24.5 24.2 21.7 22.2 20.5 19.6 18.9 18.5 17.1 16.4 16.7 16.3 15.4 15.2 14.5 13.7 ..
Küpros .. .. .. .. .. .. .. 12.3 13.9 13.1 11.0 11.8  (b) 14.9 10.4  (b) 8.2 6.8 9.5 8.7 9.8 8.1 7.0 4.2 ..
Läti .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11.0 13.4 9.5 10.4 10.4 10.1 10.7 10.4 9.4 7.5  (b) 6.3 5.8 ..
Leedu .. .. .. .. .. .. .. .. 12.8 11.0  (b) 11.4  (u) 9.1  (u) 8.6  (u) 5.6  (u) 5.8  (u) 5.5  (u) 4.7  (u) 5.8 6.0 4.6  (u) 4.6  (u) 4.7  (u) ..
Luksemburg 41.1 41.7 35.5 33.9 37.9 30.5 .. 19.4  (b) 17.6 17.2 19.6 10.2  (b) 12.7 9.6 10.4 8.4 10.9 6.6  (b) 6.0 4.8  (u) 5.5 3.7  (u) ..
Ungari .. .. .. .. .. 17.6 15.4 12.7 13.4 12.6 11.9 11.3  (b) 11.5 11.3 11.4 10.1 10.9 10.4 9.5 10.3 10.7 11.1 ..
Malta .. .. .. .. .. .. .. .. 56.1  (p) 53.5  (p) 49.7  (p) 48.0  (p) 39.8  (p) 27.9  (b) 28.5 28.1 25.7 23.5 18.5 17.1 17.6 18.2 ..
Holland .. .. .. .. 17.1 15.2 14.0 14.9 14.1 13.8 13.8 12.9  (b) 11.7 11.1 10.1 9.3 8.8 8.6 7.8  (b) 7.2 7.3 7.4 ..
Austria .. .. .. 17.3 14.9 12.5 .. 11.9 10.7 10.7 10.2 9.8  (b) 8.8  (d) 8.7 9.7 10.1 9.8 8.9 8.2 7.8 7.3 7.0 ..
Poola .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.9 5.6 4.4 3.9  (b) 3.7 3.9 3.8 3.9 3.9 3.5 3.7 3.5 3.2 ..
Portugal 44.2 40.7 39.2 35.5 34.4 34.4 41.2  (b) 38.9 36.3 36.7 37.2 33.6 31.0  (b) 30.7 31.3 30.4 28.6 26.1 24.6 18.1 14.3 14.5 ..
Rumeenia .. .. .. .. .. 20.0 18.4 20.0 22.0 21.4 22.1 21.5 21.1  (b) 19.1 18.0 17.4 16.0 17.2 18.2 16.6 16.7 16.0 ..
Sloveenia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4.8 3.2  (u) 2.4  (u) 2.5  (u) 3.2  (u) 4.0  (u) 2.2  (u) 2.6  (u) 3.2  (u) 3.3  (u) 2.5  (u) 3.2  (u) 2.6  (u) ..
Slovakkia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.8 4.8  (b) 6.3 5.9 5.8 5.8 4.9 4.1 4.9 4.6 4.6 6.1 ..
Soome .. .. .. .. 10.8 7.0 7.2 7.9 6.5  (b) 7.1 7.6 8.2  (b) 7.5 8.2 7.8 7.2 7.7 9.0 9.0  (d) 8.4 8.1 8.3 ..
Rootsi .. .. .. .. 6.0 6.2 .. 6.1 5.8  (d) 9.3  (b) 8.9  (d) 8.1  (d) 7.8  (d) 9.7  (d) 7.1  (b) 6.5 6.8 6.0 5.5 5.4 6.3 6.2 ..
Suurbritannia 36.7 38.5 33.6 .. .. .. .. 19.4  (b) 17.5 17.0 17.1 .. 11.2 10.6 10.2 15.6  (b) 15.6 14.5 14.0 13.8 12.4 11.2 ..
Island .. .. .. .. .. .. .. 32.7 29.6 26.5 24.8 17.4  (b) 21.4 19.8 21.8 18.7 22.4 17.4 19.0 17.1 16.5 16.4 ..
Norra .. .. .. .. 11.1 7.3 .. .. 12.9 8.1 12.6 5.0  (b) 4.1 4.0 13.1  (b) 14.1 12.9 13.4 13.2 13.1 11.9 11.6 ..
Šveits .. .. .. .. 8.0 7.5 4.5 6.2 7.1 6.5 7.1 9.1  (b) 9.1 9.3 8.4  (d) 6.7 7.5 9.4  (d) 7.0 5.7 5.3 5.2 ..
Makedoonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25.9 22.0 21.7 18.5 17.5 15.2 12.3 13.9 ..
Türgi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 55.6 54.1 52.5 50.2 47.9 45.7 43.0 39.9 ..

(..) - Andmeid ei ole saadud
(b) - Aegrea katkestus
(d) - Definitsioon erineb, vaata metaandmeid
(e) - Hinnanguline väärtus
(u) - Väheusaldusväärsed või ebakindlad andmed
(p) - Esialgne väärtus

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Tatari 51, 10134 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2014
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post