Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Andmebaas
Valmistabelid
Pressiteated
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Statistika nutiseadmetes
Väljaanded
Kaardid
Koolinurk
Piirkondliku statistika portaal
Rahvastikupüramiid
Statistics eXplorer
Kalkulaatorid
Avalikud andmefailid
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Teadustööd
Projektid
Statistikablogi
Piirkondlik portree Eestist
Eesti Statistika Kvartalikiri
Vaata statistikat kaardil
Statistika Sinu nutiseadmesse
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused
Asukoht: Statistika > Tooted > Pressiteated > 2012 In English
Uuendatud: 30. august 2012 PDF fail DOC fail

Palgatõus aeglustus II kvartalis

Keskmine brutokuupalk oli 2012. aasta II kvartalis 900 eurot ja tõusis eelmise aasta II kvartaliga võrreldes 5,0%, teatab Statistikaamet. Palgatõus oli väiksem kui varasemates kvartalites.

Ebaregulaarsed preemiad ja lisatasud tõusid 2011. aasta II kvartaliga võrreldes palgatöötaja kohta 19,9% ning mõjutasid keskmist brutokuupalga tõusu 0,4 protsendipunkti. Ilma ebaregulaarsete preemiate ja lisatasudeta tõusis keskmine brutokuupalk 4,6%.

Võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga oli II kvartalis keskmise brutokuupalga tõus väiksem kui varasemates kvartalites (IV kvartalis oli tõus 6,3%, I kvartalis 6,9%).

Reaalpalk, milles tarbijahinnaindeksi muutuse mõju on arvesse võetud ja mis näitab palga ostujõudu, tõusis 2012. aasta II kvartalis 1,1%. Reaalpalk tõusis eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes neljandat kvartalit järjest, samas oli kasv väiksem kui varasemates kvartalites (IV kvartalis oli tõus 2,1%, I kvartalis 2,4%).

Keskmine brutotunnipalk oli 5,28 eurot ja tõusis 2011. aasta II kvartaliga võrreldes 3,9%.

Palgastatistika uuringu alusel oli juuni lõpu seisuga töötajaid 3,8% rohkem kui 2011. aasta samal ajal.

Keskmine brutokuupalk ja -tunnipalk tõusis 2011. aasta II kvartaliga võrreldes kõige enam kunsti, meelelahutuse ja vaba aja tegevusalal (vastavalt 13,4% ja 10,9%).

Keskmine brutokuupalk langes 2011. aasta II kvartaliga võrreldes ainult mäetööstuses (1,0%) ning keskmine brutotunnipalk langes kõige enam finants- ja kindlustustegevuses (1,6%).

Keskmine brutopalk oli aprillis 874 eurot, mais 878 eurot ja juunis 948 eurot.

2012. aasta II kvartalis oli tööandja keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus 1218 eurot ja tunnis 8,00 eurot. Võrreldes 2011. aasta II kvartaliga tõusis keskmine tööjõukulu töötaja kohta kuus 5,1% ja tunnis 3,2%.

Keskmine tööjõukulu töötaja kohta kuus ja tunnis tõusis 2011. aasta II kvartaliga võrreldes kõige enam ehituses (vastavalt 12,2% ja 9,0%).

Keskmine tööjõukulu töötaja kohta kuus langes 2011. aasta II kvartaliga võrreldes ainult mäetööstuses (1,1%) ning keskmine tööjõukulu tunnis langes ainult finants- ja kindlustustegevuses (1,3%).

Statistikaamet korraldab palgastatistika uuringut rahvusvahelise metoodika alusel 1992. aastast. 2012. aastal on valimis 11 523 ettevõtet, asutust ja organisatsiooni. Avaldatud keskmised brutokuupalgad on taandatud täistööajaga töötajale, et oleks võimalik võrrelda palku tööaja pikkusest olenemata. Kuupalga arvestamise alus on tasu tegelikult töötatud aja ja mittetöötatud aja eest. Tunnipalgas tasu mittetöötatud aja eest (puhkusetasu, hüvitised jm) ei kajastu. Lühiajastatistikas mõõdetakse keskmist brutopalka kui tööjõukulu komponenti. Tööjõukulu hõlmab brutopalka ning tööandja sotsiaalmakseid, -hüvitisi ja -toetusi palgatöötajatele.

Keskmine brutokuupalk, I kvartal 2008 – II kvartal 2012 (eurot)
  Aasta I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal
2008 825 788 850 800 838
2009 784 776 813 752 783
2010 792 758 822 759 814
2011 839 792 857 809 865
2012   847 900    

Palgatöötaja keskmine brutopalk ja tööjõukulu kuus, II kvartal 2012

Diagramm: Palgatöötaja keskmine brutopalk ja tööjõukulu kuus, II kvartal 2012

Palgatöötaja keskmine brutopalk ja tööjõukulu tunnis, II kvartal 2012

Diagramm: Palgatöötaja keskmine brutopalk ja tööjõukulu tunnis, II kvartal 2012

Täpsem teave:

Mare Kusma
Talitusejuhataja
Palgastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9221

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Tatari 51, 10134 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2014
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post