Surve keskkonnaseisundile

Valik Euroopa Liidu statistikat

Tabelid

Kasvuhoonegaaside õhuheitmed

Olmejäätmete teke ja käitlemine käitlusmeetodi järgi