Estonian Statistical Society

Programme

25th Conference of the Estonian Statistical Society
“Demographic processes in the Baltic Sea region in the 21st century”

Main Conference Hall of the National Library of Estonia

12.11.2013
Presentations in English

09.30 Registration, coffee
10.00 CONFERENCE OPENING (Minister for Regional Affairs Siim-Valmar Kiisler, Director General of Statistics Estonia Mr Andres Oopkaup, president of the Estonian Statistical Society Mrs Imbi Traat)
Moderator: Imbi Traat, President of ESS
10.20 Ene-Margit Tiit (Tartu University, Statistics Estonia) “Demographic problems in countries around the Baltic Sea in the 21st century
10.50 Diana Beltadze (Statistics Estonia) “Results of the Population and Housing Census 2011 in Estonia
11.15 Peteris Vegis (Statistics Latvia) “Results of the Population and Housing Census 2011 in Latvia and their use in migration flow calculations
11.40 Julija Važnevičiūtė (Statistics Lithuania) “Population ageing in Lithuania
12.05 LUNCH
Moderator: prof Kalev Pärna
13.00 Livia Sz. Oláh (Stockholm University) “Changing family patterns, gender roles in transition and sustainable societies(?)
13.25 Mare Ainsaar (Tartu University) “Does family policy influence fertility?
13.50 Martin Klesment, Allan Puur (Tallinn University) “Association between second births and education in Europe: evidence based on the EU-SILC
14.15 Andres Vikat (United Nations Economic Commission for Europe) “Census statistics on households and families: towards better international comparability
14.40 COFFEE BREAK
15.00 Seppo Lallukka (Finland) “Finno-Ugric population trends in Russia
15.25 Tiit Tammaru (Tartu University) “Emigration trends in Estonia
15.50 Vita Petrušauskaitė (Institute for Ethnic Studies, Lithuanian Social Research Centre) “Ethnic groups and decrease in population: analysing 2001 and 2011 Lithuanian census data
16.15 Luule Sakkeus, Allan Puur (Tallinn University) “Opportunities and challenges of register-based census: observations from the methodology development project for the 2020 census in Estonia
16.45–17.00 CLOSING
   

13.11.2013
Presentations in Estonian

Moderator: prof Tõnu Kollo
09.00 Liisa-Ly Pakosta (Riigikogu liige) „Rahvastikustatistika kasutamisest poliitiliste otsuste kujundamisel“
09.25 Jaanus Heinsar (Statistikaamet) „Leibkondade areng Eestis 2000. ja 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetel
09.50 Kairi Kasearu (Tartu Ülikool) „Milline on perekond Eestis?
10.15 Mare Vähi (Tartu Ülikool) „Eesti sündimustrendid rahvaloenduse andmete valguses
10.40 COFFEE BREAK
11.00 Kati Karelson (Tallinna Ülikool, Tervise Arengu Instituut) „Pereregister 1926–1949: Eesti rahvastikuloo tuumikandmestiku digiteerimine ja esmasanalüüs
11.20 Ethel Maasing (Statistikaamet) „Registripõhine perekond 21. sajandil
11.45 Alis Tammur (Statistikaamet) „Sisseränne ja tagasiränne Eestisse
12.10 Helina Maasing (Sisekaitseakadeemia Migratsiooniuuringute keskus) „Kolmandate riikide kodanike sisseränne Eestisse
12.35 Enel Pungas (Siseministeerium) „Rahvus välismaale õppima minemise kavatsuste mõjutajana
12.50 LUNCH
Moderator: Kaja Sõstra
13.45 Kadri Leetmaa, Kadi Mägi (Tartu Ülikool) „Elukohasegregatsiooni mõju rahvusrühmade rände sihtkohtadele perioodil 2000–2010 toimunud Tallinnast väljarände näitel
14.10 Siiri Silm, Rein Ahas (Tartu Ülikool) „Etniline segregatsioon väljaspool elu- ja töökoha piirkonda toimuvas ruumikasutuses“
14.35 Anu Tõnurist (Statistikaamet) „Eesti rahvuskoosseisu muutused ja väikesed rahvusrühmad
15.00 Kristina Lindemann, Ellu Saar (Tallinna Ülikool) „Kas hariduse ja oskuste mõju edule tööturul sõltub rahvusest?
15.25 Kristiina Kamenik (Tartu Ülikool) „Vaba aja veetmise rahvuserinevused
15.50 CLOSING
16.00–17.00 General meeting of the Estonian Statistical Society. Election of the board members and the president


Baltic Seminar
“Lessons and prospects of census”

Corner Hall of the National Library of Estonia

13.11.2013

09.00 Opening of the Baltic Seminar (Allan Randlepp)
09.10 Diana Beltadze (Statistics Estonia) “Lessons of Estonian Population and Household Census
09.40 Peteris Vegis (Statistics Latvia) “Lessons of Latvian Population and Household Census
10.10 Julia Važnevičiūte (Statistics Lithuania) “Lessons of Lithuanian Population and Household Census
10.40 COFFEE BREAK
11.00 Ebu TammConfidentiality problems and methodology used in Estonia
11.20 Ene-Margit Tiit (Tartu University, Statistics Estonia) “Some remarks about the quality of data of Estonian PHC
11.40 Peteris Vegis (Statistics Latvia) “Confidentiality problems and methodology used in Latvia”
11.55 Julia Važnevičiūte (Statistics Lithuania) “Confidentiality problems and methodology used in Lithuania
12.10 Eric Schulte NordholtCommon problems of confidentiality in data intergration
12.50 LUNCH
13.45 Danilo DolencExpertise of register-based census in Slovenia
14.20 Doris MatteusPlans of register-based census in Estonia 2020
15.00 Free microphone: What I learned from the census?
15.50–16.00 Closing the seminar (Diana Beltadze)