Tööelukvaliteet

Valik Euroopa Liidu statistikat

Tabelid

Tööõnnetused soo järgi (NACE Rev. 2, A, C–N) – õnnetusjuhtumite standardiseeritud määr