Isiku-uuringud

ESS – Euroopa Sotsiaaluuring (European Social Survey)

Eesti sotsiaaluuring

Eesti terviseuuring 2014

Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejate küsitlus

Infotehnoloogia leibkonnas

Kultuuris osalemise uuring

Leibkonna eelarve uuring

Turismi uuring

Täiskasvanute koolituse uuring

Tööelu-uuring

Tööjõu-uuring

Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring

SHARE

TEAN ja OSKAN