Isiku-uuringud

ESS – Euroopa Sotsiaaluuring (European Social Survey)

Eesti sotsiaaluuring

Eesti terviseuuring 2014

Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejate küsitlus

Infotehnoloogia leibkonnas

Kultuuris osalemise uuring

Leibkonna eelarve uuring

Mobiilpositsioneerimise andmete kasutamise prooviuuring

Turismi uuring

Täiskasvanute koolituse uuring

Tööelu-uuring

Tööjõu-uuring

Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring

SHARE

TEAN ja OSKAN