Andmebaas

Andmebaasi avalehele

Statistika andmebaasis esitatakse riiklikku statistikat, sealhulgas ka piirkondlikku statistikat. Andmebaas on jaotatud valdkonniti järgmiselt: keskkond, majandus, rahvastik, sotsiaalelu. Rahva- ja eluruumide loenduse ning põllumajandusloenduse andmed esitatakse eraldi. Iga valdkond jaguneb omakorda alamvaldkondadeks. Andmebaas on eesti ja inglise keeles.

Andmebaas pakub

  • kiiret ja lihtsat ligipääsu statistikale 24 tundi ööpäevas iga päev;
  • saada lisaks värsketele andmetele ka varasemate perioodide andmeid;
  • valida tabelitest vaid vajalikke andmeid;
  • vaadata valitud andmeid arvutiekraanil ja salvestada neid oma arvutisse eri vormingutes (Excel, PC-AXIS, HTML jne).

Andmebaasi uuendamise kuupäevadega saab tutvuda avaldamiskalendris. Avalik andmebaas uueneb avaldamiskalendris etteteatatud päeval kell 8. Avaliku andmebaasi kasutamine ei eelda kasutajaks registreerumist.

Hind

Andmebaas on tarbija käsutuses tasuta.


Uus andmebaasi tarkvara

Kavatseme vahetada välja oma senise andmebaasi tarkvara. Uus on nüüdisaegsem, võimaldab tabeleid ja graafikuid lihtsamalt kasutada ning tabeleid oskavad lugeda erinevad arvutiprogrammid.

Sama tarkvara kasutab ka OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon). OECD andmebaas.

Huvilised saavad osaleda andmebaasi kasutamise koolitusel „Statistika andmebaaside kasutaja ABC”.