Andmete esitamine 2017. aastal

Statistikaameti põhiülesanne on pakkuda Eesti kohta usaldusväärset ja objektiivset infot, kogudes selleks andmeid ettevõtetelt, andmekogudelt ja üksikisikutelt. Võimaluse korral kasutame statistika tegemiseks riiklike andmekogude andmeid. 2017. aastal on need kasutusel ligi poolte küsimustike puhul. Et statistika tegemiseks on vaja ka sellist infot, mida andmekogudes ei ole, tuleb osa andmeid küsida ka ettevõtetelt ja asutustelt.

Küsimustikud, mille täitmist Statistikaamet Teie ettevõttelt 2017. aastal ootab, on esitatud Statistikaameti veebilehel rubriigis „Andmete esitamise kohustus“.

Aasta jooksul võib sinna küsimustikke juurde tulla, millest anname Teile enne teada.

Iga küsimustiku juures on kirjas andmete kogumise eesmärk, peamised tellijad, info selle kohta, kus andmeid kasutatakse, avaldatakse jms.

Väiksemad ettevõtted valitakse andmeesitajaks enamasti juhuvaliku teel. Üle 50 töötajaga ettevõtetel või väiksematel, kuid tegevusalal olulise tähtsusega ettevõtetel tuleb andmeid esitada igal aastal.

2017. aastal on andmete esitamisel kavas mõned uuendused.

  • Statistikaamet on küsinud andmeesitajatelt tagasisidet ja ettepanekuid elektroonilise andmeesituskeskkonna eSTATi kohta. 2017. aastal saab Statistikaamet suure osa neist ettepanekutest ellu viia.
  • Statistikaamet tegutseb aktiivselt selle nimel, et võimalikult palju andmeid saaks kätte teistest andmeallikatest. Tänu sellele on 2017. aastal täitmist vajavaid küsimustikke 14 võrra vähem kui 2016. aastal.

Andmete esitamiseks soovitame kasutada elektroonilist keskkonda eSTATi. Selleks et eSTATiga liituda, tuleb ettevõtte/asutuse esindusõiguslikul isikul esitada taotlus. Seda saab teha eSTATis või saata digiallkirjastatud taotlusvormi Statistikaametisse e-postiga (klienditugi@stat.ee). Täpsem info eSTATi ja sellega liitumise kohta on kasutusjuhendis. eSTATis olevad küsimustikud on osaliselt eeltäidetud, info eeltäitmise kohta leiate küsimustiku kirjelduse juurest.

Andmete esitamise kohustuse õiguslikuks aluseks on riikliku statistika seadus ja Vabariigi Valitsuse korraldus „Statistikaameti 2016.–2020. aastal tehtavate statistikatööde loetelu“. Õigusaktide kohta saab täpsemalt lugeda rubriigist „Õigusaktid“.

Mis on sunniraha ja millal seda rakendatakse?
Andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral on riikliku statistika tegijal õigus teha andmeesitajale ettekirjutus rikkumise kõrvaldamiseks. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib riikliku statistika tegija kohaldada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seadusega sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 2000 eurot (RStS § 39).

Andmeesitaja klienditoe telefon +372 625 9100, e-post klienditugi at stat dot ee

Lisainfot saab rubriigist „Korduma kippuvad küsimused“.


Kui Teil ei õnnestu ID-kaardiga eSTAT-i sisse logida, uuendage palun oma ID-kaardi tarkvara aadressil https://installer.id.ee/.