Andmete esitamine 2016. aastal

2016. aastal esitab Statistikaametile andmeid 40 000 ettevõtet/asutust ehk 39% Eestis tegutsevatest ettevõtetest ja asutustest. Väiksemad ettevõtted valitakse andmeesitajaks enamasti juhuvaliku alusel, üle 50 töötajaga ettevõtetel või väiksematel, kuid tegevusalal olulise tähtsusega ettevõtetel tuleb andmeid esitada igal aastal.

Võimaluse korral kasutame statistika tegemiseks riiklike andmekogude andmeid. 2016. aastal on need kasutusel 45% küsimustike puhul. Et statistika tegemiseks on vaja ka infot, mida andmekogudes ei ole, tuleb andmeid koguda ka otse ettevõtetelt ja asutustelt.

Milliseid andmeid Teie ettevõttelt 2016. aastal ootame, saate vaadata Statistikaameti veebilehelt rubriigist „Andmete esitamise kohustus“. Aasta jooksul võib sinna küsimustikke lisanduda.

2016. aastal on kavas mõned uuendused andmete esitamisel.

  • Kogume andmeid küsimustikega ja kasutame mõiste „aruandevorm“ asemel „küsimustik“.
  • Lõpetame andmete kogumise küsimustikuga „Müügitulu“ ning läheme täielikult üle Maksu- ja Tolliameti käibedeklaratsiooni kuuandmete kasutamisele.
  • Peale äriühingute on nüüd ka õigel ajal majandusaasta aruande esitanud mittetulundusühingutel ja sihtasutustel eeltäidetuna olemas andmed tulude, kulude ja tulemi kohta. Juurde küsime vaid töötajaid puudutavad andmed.

Andmeesitamise kohustuse õiguslik alus on riikliku statistika seadus ja Vabariigi Valitsuse korraldus „Statistikaameti 2015.–2019. aastal tehtavate statistikatööde loetelu“. Õigusaktide kohta loe täpsemalt rubriigist „Õigusaktid“.

Peadirektori käskkirjaga kinnitatud küsimustikud, andmeesitajate loetelud ja sunniraha määrad avaldatakse avalikus dokumendiregistris.

Andres Oopkaup: EKOMARi madal laekumine sunnib kasutama äärmisi abinõusid

Andmete esitamiseks soovitame kasutada elektroonilist keskkonda eSTAT, kus küsimustikud on osaliselt eeltäidetud. Selleks et eSTATiga liituda, tuleb ettevõtte/asutuse esindusõiguslikul isikul esitada taotlus. Taotluse saab esitada eSTATis või saates digiallkirjastatud taotlusvormi Statistikaametisse e-postiga. Täpsem info eSTATi ja sellega liitumise kohta on kasutusjuhendis.

Majandusaasta aruannete esitamine ja statistika
Äriregister võttis 1. jaanuaril 2010 kasutusele majandusaasta aruande elektroonilise andmeedastussüsteemi. Seetõttu Statistikaamet alates kogumisaastast 2012 dubleerivalt andmeid ei kogu. Äriregistrile esitatud elektroonilise majandusaasta aruande andmed kantakse üle eSTATi, kus need küsimustikus eeltäidetult kuvatakse. Andmeesitajal tuleb esitada vaid need näitajad, mida majandusaasta aruanne ei sisalda või mida ta ei ole aruandes esitanud. Loe lähemalt.
Andmeesitaja klienditoe telefon +372 625 9100, e-post klienditugi at stat dot ee


Kui Teil on probleeme ID-kaardiga sisselogimisel eSTAT-i keskkonda, siis palun uuendage oma ID-kaardi tarkvara aadressil http://installer.id.ee/.