Andmete esitamise tähtajad

25. märts 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

1. aprill 2015

100315 - Keskkonnakaitsele spetsialiseerunud ettevõtte keskkonnakaitsekulutused 2014. aasta

109615 - Loomakasvatus. Karusloomad 2014. aasta

123215 - Raadio 2014. aasta

123315 - Televisioon 2014. aasta

135115 - Tööstus- ja piimatooted 2014. aasta

130815 - Tööstustooted 2014. aasta

144415 - Veebimeedia 2014. aasta

5. aprill 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. aprill 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. aprill 2015

110315 - Loomakasvatus. Linnud 2015. kvartal

110415 - Loomakasvatus. Sead 2015. kvartal

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. aprill 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

134015 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2015. kvartal

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. aprill 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. aprill 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. aprill 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135515 - Kindlustus 2015. kvartal

135615 - Kindlustus 2015. kuu

113215 - Müügitulu 2015. kuu

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. aprill 2015

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

20. aprill 2015

102115 - Majandustegevus. Ehitus 2015. kvartal

101215 - Majandustegevus. Kaubandus 2015. kvartal

131515 - Majandustegevus. Majutus ja toitlustus 2015. kvartal

101815 - Majandustegevus. Põllundus, metsandus ja kalandus 2015. kvartal

101915 - Majandustegevus. Teenindus 2015. kvartal

115415 - Majandustegevus. Transport 2015. kvartal

102015 - Majandustegevus. Tööstus, energeetika ja veevarustus 2015. kvartal

25. aprill 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

106015 - Finantsnäitajad 2015. kvartal

128715 - Kaubavedu sadamate kaudu 2015. kvartal

113915 - Laevad sadamas 2015. kvartal

114115 - Lennujaam 2015. kvartal

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

114415 - Maanteetransport 2015. kvartal

114515 - Merevedu 2015. kvartal

128815 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2015. kvartal

114915 - Raudteeveod 2015. kvartal

115115 - Siseveetransport 2015. kvartal

115315 - Tramm-troll 2015. kvartal

115515 - Õhutransport 2015. kvartal

5. mai 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. mai 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. mai 2015

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. mai 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. mai 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. mai 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. mai 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135615 - Kindlustus 2015. kuu

113215 - Müügitulu 2015. kuu

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. mai 2015

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

22. mai 2015

136415 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad 2015. kvartal

137915 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad maakonna järgi 2015. kvartal

25. mai 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

1. juuni 2015

130115 - Avalik-õigusliku ülikooli hariduskulutused 2014. aasta

130015 - Erakooli hariduskulutused 2014. aasta

143515 - Muusika 2014. aasta

4. juuni 2015

137415 - Laevaliiklus 2015. kvartal

137515 - Lennuliiklus 2015. kvartal

5. juuni 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. juuni 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. juuni 2015

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. juuni 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. juuni 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. juuni 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. juuni 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135615 - Kindlustus 2015. kuu

113215 - Müügitulu 2015. kuu

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. juuni 2015

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

25. juuni 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

1. juuli 2015

139015 - EKOMAR B-E 2014. aasta

103915 - EKOMAR F41 2014. aasta

104115 - EKOMAR G45 2014. aasta

104315 - EKOMAR G46 2014. aasta

104515 - EKOMAR G47 2014. aasta

104915 - EKOMAR H49 2014. aasta

139115 - EKOMAR H52-N 2014. aasta

144215 - EKOMAR IH53P-Q 2014. aasta

132115 - EKOMAR J62 2014. aasta

132315 - EKOMAR M691 2014. aasta

132515 - EKOMAR M692 2014. aasta

133315 - EKOMAR M731 2014. aasta

133515 - EKOMAR N78 2014. aasta

100915 - Kasumitaotluseta organisatsioonid 2014. aasta

144315 - Kasumitaotluseta organisatsioonid, lisa. Kinnisvaraühistu 2014. aasta

134415 - Põllumajandus-, metsamajandus- ja kalandusettevõtete majandusnäitajad 2014. aasta

5. juuli 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

144515 - Põllumajandussaaduste hind. Marjad 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. juuli 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. juuli 2015

110315 - Loomakasvatus. Linnud 2015. kvartal

110415 - Loomakasvatus. Sead 2015. kvartal

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. juuli 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

134115 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2014. aasta

134015 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2015. kvartal

135415 - Kindlustus 2014. aasta

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

135215 - Pensionifondid, lisa. Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2014. aasta

11. juuli 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. juuli 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. juuli 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135615 - Kindlustus 2015. kuu

135515 - Kindlustus 2015. kvartal

113215 - Müügitulu 2015. kuu

127115 - Teravili 2015. poolaasta

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. juuli 2015

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

20. juuli 2015

102115 - Majandustegevus. Ehitus 2015. kvartal

101215 - Majandustegevus. Kaubandus 2015. kvartal

131515 - Majandustegevus. Majutus ja toitlustus 2015. kvartal

101815 - Majandustegevus. Põllundus, metsandus ja kalandus 2015. kvartal

101915 - Majandustegevus. Teenindus 2015. kvartal

115415 - Majandustegevus. Transport 2015. kvartal

102015 - Majandustegevus. Tööstus, energeetika ja veevarustus 2015. kvartal

25. juuli 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

106015 - Finantsnäitajad 2015. kvartal

128715 - Kaubavedu sadamate kaudu 2015. kvartal

113915 - Laevad sadamas 2015. kvartal

114115 - Lennujaam 2015. kvartal

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

114415 - Maanteetransport 2015. kvartal

114515 - Merevedu 2015. kvartal

128815 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2015. kvartal

114915 - Raudteeveod 2015. kvartal

115115 - Siseveetransport 2015. kvartal

115315 - Tramm-troll 2015. kvartal

115515 - Õhutransport 2015. kvartal

1. august 2015

138515 - Elektrienergia hind 2015. poolaasta

138815 - Maagaasi hind 2015. poolaasta

4. august 2015

113415 - Teadus- ja arendustegevus ettevõttes 2014. aasta

5. august 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

144515 - Põllumajandussaaduste hind. Marjad 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. august 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. august 2015

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. august 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. august 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. august 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. august 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135615 - Kindlustus 2015. kuu

113215 - Müügitulu 2015. kuu

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. august 2015

129315 - Ettevõtete innovatsiooniuuring. Aastad 2012-2014

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

22. august 2015

136415 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad 2015. kvartal

137915 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad maakonna järgi 2015. kvartal

25. august 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

111915 - Põllumajandussaaduste ja -toodete varu. Viinamarjaveinid (31.07.2015)

4. september 2015

137415 - Laevaliiklus 2015. kvartal

137515 - Lennuliiklus 2015. kvartal

5. september 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

144515 - Põllumajandussaaduste hind. Marjad 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. september 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. september 2015

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. september 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. september 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. september 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. september 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135615 - Kindlustus 2015. kuu

113215 - Müügitulu 2015. kuu

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. september 2015

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

25. september 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

5. oktoober 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

144515 - Põllumajandussaaduste hind. Marjad 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. oktoober 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. oktoober 2015

110315 - Loomakasvatus. Linnud 2015. kvartal

110415 - Loomakasvatus. Sead 2015. kvartal

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. oktoober 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

134015 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2015. kvartal

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. oktoober 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. oktoober 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. oktoober 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135515 - Kindlustus 2015. kvartal

135615 - Kindlustus 2015. kuu

113215 - Müügitulu 2015. kuu

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. oktoober 2015

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

20. oktoober 2015

102115 - Majandustegevus. Ehitus 2015. kvartal

101215 - Majandustegevus. Kaubandus 2015. kvartal

131515 - Majandustegevus. Majutus ja toitlustus 2015. kvartal

101815 - Majandustegevus. Põllundus, metsandus ja kalandus 2015. kvartal

101915 - Majandustegevus. Teenindus 2015. kvartal

115415 - Majandustegevus. Transport 2015. kvartal

102015 - Majandustegevus. Tööstus, energeetika ja veevarustus 2015. kvartal

25. oktoober 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

106015 - Finantsnäitajad 2015. kvartal

128715 - Kaubavedu sadamate kaudu 2015. kvartal

113915 - Laevad sadamas 2015. kvartal

114115 - Lennujaam 2015. kvartal

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

114415 - Maanteetransport 2015. kvartal

114515 - Merevedu 2015. kvartal

128815 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2015. kvartal

114915 - Raudteeveod 2015. kvartal

115115 - Siseveetransport 2015. kvartal

115315 - Tramm-troll 2015. kvartal

115515 - Õhutransport 2015. kvartal

5. november 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. november 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. november 2015

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. november 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. november 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. november 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. november 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135615 - Kindlustus 2015. kuu

113215 - Müügitulu 2015. kuu

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. november 2015

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

22. november 2015

136415 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad 2015. kvartal

137915 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad maakonna järgi 2015. kvartal

25. november 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

1. detsember 2015

141015 - Palk, lisa oktoobrikuu kohta 2015. oktoober

4. detsember 2015

137415 - Laevaliiklus 2015. kvartal

137515 - Lennuliiklus 2015. kvartal

5. detsember 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. detsember 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. detsember 2015

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. detsember 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. detsember 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. detsember 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. detsember 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135615 - Kindlustus 2015. kuu

113215 - Müügitulu 2015. kuu

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. detsember 2015

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

25. detsember 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

5. jaanuar 2016

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. jaanuar 2016

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. jaanuar 2016

110315 - Loomakasvatus. Linnud 2015. kvartal

110415 - Loomakasvatus. Sead 2015. kvartal

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. jaanuar 2016

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

134015 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2015. kvartal

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. jaanuar 2016

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. jaanuar 2016

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. jaanuar 2016

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135515 - Kindlustus 2015. kvartal

135615 - Kindlustus 2015. kuu

113215 - Müügitulu 2015. kuu

127115 - Teravili 2015. poolaasta

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. jaanuar 2016

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

20. jaanuar 2016

102115 - Majandustegevus. Ehitus 2015. kvartal

101215 - Majandustegevus. Kaubandus 2015. kvartal

131515 - Majandustegevus. Majutus ja toitlustus 2015. kvartal

101815 - Majandustegevus. Põllundus, metsandus ja kalandus 2015. kvartal

101915 - Majandustegevus. Teenindus 2015. kvartal

115415 - Majandustegevus. Transport 2015. kvartal

102015 - Majandustegevus. Tööstus, energeetika ja veevarustus 2015. kvartal

25. jaanuar 2016

128715 - Kaubavedu sadamate kaudu 2015. kvartal

113915 - Laevad sadamas 2015. kvartal

114115 - Lennujaam 2015. kvartal

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

114415 - Maanteetransport 2015. kvartal

114515 - Merevedu 2015. kvartal

128815 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2015. kvartal

114915 - Raudteeveod 2015. kvartal

115115 - Siseveetransport 2015. kvartal

115315 - Tramm-troll 2015. kvartal

115515 - Õhutransport 2015. kvartal

1. veebruar 2016

138515 - Elektrienergia hind 2015. poolaasta

138815 - Maagaasi hind 2015. poolaasta

15. veebruar 2016

106015 - Finantsnäitajad 2015. kvartal

4. märts 2016

137415 - Laevaliiklus 2015. kvartal

137515 - Lennuliiklus 2015. kvartal