Andmete esitamise tähtajad

1. juuni 2016

130116 - Avalik-õigusliku ülikooli hariduskulutused 2015. aasta

130016 - Erakooli hariduskulutused 2015. aasta

143516 - Muusika 2015. aasta

4. juuni 2016

137416 - Laevaliiklus 2016. kvartal

5. juuni 2016

121216 - Abielulahutuse kanne 2016. kuu

126816 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2016. kuu

126016 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2016. kuu

126116 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2016. kuu

126216 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2016. kuu

126316 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2016. kuu

141516 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2016. kuu

141416 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2016. kuu

141716 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2016. kuu

128016 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2016. kuu

141616 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2016. kuu

131316 - Täiskasvanute koolitus ettevõtetes 2015. aasta

6. juuni 2016

140616 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2016. kuu

106316 - Ekspordihind 2016. kuu

106416 - Impordihind 2016. kuu

145216 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2016. kuu

135816 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2016. kuu

136816 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2016. kuu

143816 - Maismaatransporditeenuste hind 2016. kuu

126916 - Piima kokkuost ja kasutamine 2016. kuu

133916 - Puhastusteenuste hind 2016. kuu

133816 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2016. kuu

130716 - Tootjahind 2016. kuu

136716 - Turvateenuste hind 2016. kuu

138916 - Tööhõiveteenuste hind 2016. kuu

136616 - Veetransporditeenuste hind 2016. kuu

133716 - Õigusabiteenuste hind 2016. kuu

8. juuni 2016

114316 - Sõidukite arvelevõtmine 2016. kuu

10. juuni 2016

102716 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2016. kuu

115716 - Majutustegevus 2016. kuu

11. juuni 2016

114016 - Lastimine-lossimine 2016. kuu

140516 - Postiteenuste hind 2016. kuu

115016 - Raudteeveod 2016. kuu

14. juuni 2016

120316 - Intrastat. Kauba lähetamine 2016. kuu

138316 - Intrastat. Kauba lähetamine (lihtsustatud) 2016. kuu

120416 - Intrastat. Kauba saabumine 2016. kuu

138416 - Intrastat. Kauba saabumine (lihtsustatud) 2016. kuu

15. juuni 2016

120616 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2016. kuu

135616 - Kindlustus 2016. kuu

115916 - Tööstus 2016. kuu

18. juuni 2016

108516 - Palk 2016. kuu

138016 - Palk maakonna järgi 2016. kuu

25. juuni 2016

106116 - Ehitushind 2016. kuu

106216 - Ehitusmaterjalide hind 2016. kuu

129216 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2016. kuu

1. juuli 2016

133116 - EKOMAR M712s 2015. aasta

133316 - EKOMAR M731 2015. aasta

100916 - Kasumitaotluseta organisatsioonid 2015. aasta

134416 - Põllumajandus-, metsamajandus- ja kalandusettevõtete majandusnäitajad 2015. aasta

4. juuli 2016

139016 - EKOMAR B-E 2015. aasta

5. juuli 2016

121216 - Abielulahutuse kanne 2016. kuu

104516 - EKOMAR G47 2015. aasta

144216 - EKOMAR IH53P-Q 2015. aasta

132116 - EKOMAR J62 2015. aasta

126816 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2016. kuu

126016 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2016. kuu

126116 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2016. kuu

126216 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2016. kuu

126316 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2016. kuu

141516 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2016. kuu

144516 - Põllumajandussaaduste hind. Marjad 2016. kuu

141416 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2016. kuu

141716 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2016. kuu

128016 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2016. kuu

141616 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2016. kuu

6. juuli 2016

140616 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2016. kuu

104316 - EKOMAR G46 2015. aasta

104916 - EKOMAR H49 2015. aasta

106316 - Ekspordihind 2016. kuu

106416 - Impordihind 2016. kuu

145216 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2016. kuu

135816 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2016. kuu

136816 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2016. kuu

143816 - Maismaatransporditeenuste hind 2016. kuu

126916 - Piima kokkuost ja kasutamine 2016. kuu

133916 - Puhastusteenuste hind 2016. kuu

133816 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2016. kuu

130716 - Tootjahind 2016. kuu

136716 - Turvateenuste hind 2016. kuu

138916 - Tööhõiveteenuste hind 2016. kuu

136616 - Veetransporditeenuste hind 2016. kuu

133716 - Õigusabiteenuste hind 2016. kuu

7. juuli 2016

103916 - EKOMAR F41 2015. aasta

104116 - EKOMAR G45 2015. aasta

132916 - EKOMAR M711s 2015. aasta

132716 - EKOMAR M732 2015. aasta

133516 - EKOMAR N78 2015. aasta

8. juuli 2016

139116 - EKOMAR H52-N 2015. aasta

110316 - Loomakasvatus. Linnud 2016. kvartal

110416 - Loomakasvatus. Sead 2016. kvartal

114316 - Sõidukite arvelevõtmine 2016. kuu

10. juuli 2016

102716 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2016. kuu

134116 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2015. aasta

134016 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2016. kvartal

135416 - Kindlustus 2015. aasta

115716 - Majutustegevus 2016. kuu

135216 - Pensionifondid, lisa. Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2015. aasta

11. juuli 2016

114016 - Lastimine-lossimine 2016. kuu

140516 - Postiteenuste hind 2016. kuu

115016 - Raudteeveod 2016. kuu

14. juuli 2016

120316 - Intrastat. Kauba lähetamine 2016. kuu

138316 - Intrastat. Kauba lähetamine (lihtsustatud) 2016. kuu

120416 - Intrastat. Kauba saabumine 2016. kuu

138416 - Intrastat. Kauba saabumine (lihtsustatud) 2016. kuu

15. juuli 2016

120616 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2016. kuu

135616 - Kindlustus 2016. kuu

135516 - Kindlustus 2016. kvartal

114416 - Maanteetransport 2016. kvartal

127116 - Teravili 2016. poolaasta

115916 - Tööstus 2016. kuu

18. juuli 2016

108516 - Palk 2016. kuu

138016 - Palk maakonna järgi 2016. kuu

20. juuli 2016

145116 - Majandustegevus 2016. kvartal

144616 - Muusika 2016. kvartal

25. juuli 2016

106116 - Ehitushind 2016. kuu

106216 - Ehitusmaterjalide hind 2016. kuu

106016 - Finantsnäitajad 2016. kvartal

128716 - Kaubavedu sadamate kaudu 2016. kvartal

113916 - Laevad sadamas 2016. kvartal

114116 - Lennujaam 2016. kvartal

129216 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2016. kuu

114516 - Merevedu 2016. kvartal

128816 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2016. kvartal

114916 - Raudteeveod 2016. kvartal

115116 - Siseveetransport 2016. kvartal

144716 - Taimekasvatussaaduste ja toodete varu 30.06.2016

115316 - Tramm-troll 2016. kvartal

115516 - Õhutransport 2016. kvartal

1. august 2016

138516 - Elektrienergia hind 2016. poolaasta

138816 - Maagaasi hind 2016. poolaasta

4. august 2016

113416 - Teadus- ja arendustegevus (ettevõttes) 2015. aasta

5. august 2016

121216 - Abielulahutuse kanne 2016. kuu

126816 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2016. kuu

126016 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2016. kuu

126116 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2016. kuu

126216 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2016. kuu

126316 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2016. kuu

141516 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2016. kuu

144516 - Põllumajandussaaduste hind. Marjad 2016. kuu

141416 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2016. kuu

141716 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2016. kuu

128016 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2016. kuu

141616 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2016. kuu

6. august 2016

140616 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2016. kuu

106316 - Ekspordihind 2016. kuu

106416 - Impordihind 2016. kuu

145216 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2016. kuu

135816 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2016. kuu

136816 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2016. kuu

143816 - Maismaatransporditeenuste hind 2016. kuu

126916 - Piima kokkuost ja kasutamine 2016. kuu

133916 - Puhastusteenuste hind 2016. kuu

133816 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2016. kuu

130716 - Tootjahind 2016. kuu

136716 - Turvateenuste hind 2016. kuu

138916 - Tööhõiveteenuste hind 2016. kuu

136616 - Veetransporditeenuste hind 2016. kuu

133716 - Õigusabiteenuste hind 2016. kuu

8. august 2016

114316 - Sõidukite arvelevõtmine 2016. kuu

10. august 2016

102716 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2016. kuu

137516 - Lennuliiklus 2016. kvartal

115716 - Majutustegevus 2016. kuu

11. august 2016

114016 - Lastimine-lossimine 2016. kuu

140516 - Postiteenuste hind 2016. kuu

115016 - Raudteeveod 2016. kuu

12. august 2016

144816 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2016. kvartal

14. august 2016

120316 - Intrastat. Kauba lähetamine 2016. kuu

138316 - Intrastat. Kauba lähetamine (lihtsustatud) 2016. kuu

120416 - Intrastat. Kauba saabumine 2016. kuu

138416 - Intrastat. Kauba saabumine (lihtsustatud) 2016. kuu

15. august 2016

120616 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2016. kuu

135616 - Kindlustus 2016. kuu

115916 - Tööstus 2016. kuu

18. august 2016

108516 - Palk 2016. kuu

138016 - Palk maakonna järgi 2016. kuu

22. august 2016

136416 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad 2016. kvartal

137916 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad maakonna järgi 2016. kvartal

25. august 2016

106116 - Ehitushind 2016. kuu

106216 - Ehitusmaterjalide hind 2016. kuu

129216 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2016. kuu

111916 - Põllumajandussaaduste ja -toodete varu. Viinamarjaveinid ja vermut, õlu, kange alkohol (31.07.2016)

1. september 2016

108316 - Küsitlusleht ettevõtjatele 2016

4. september 2016

137416 - Laevaliiklus 2016. kvartal

5. september 2016

121216 - Abielulahutuse kanne 2016. kuu

126816 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2016. kuu

126016 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2016. kuu

126116 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2016. kuu

126216 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2016. kuu

126316 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2016. kuu

141516 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2016. kuu

144516 - Põllumajandussaaduste hind. Marjad 2016. kuu

141416 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2016. kuu

141716 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2016. kuu

128016 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2016. kuu

141616 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2016. kuu

6. september 2016

140616 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2016. kuu

106316 - Ekspordihind 2016. kuu

106416 - Impordihind 2016. kuu

145216 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2016. kuu

135816 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2016. kuu

136816 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2016. kuu

143816 - Maismaatransporditeenuste hind 2016. kuu

126916 - Piima kokkuost ja kasutamine 2016. kuu

133916 - Puhastusteenuste hind 2016. kuu

133816 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2016. kuu

130716 - Tootjahind 2016. kuu

136716 - Turvateenuste hind 2016. kuu

138916 - Tööhõiveteenuste hind 2016. kuu

136616 - Veetransporditeenuste hind 2016. kuu

133716 - Õigusabiteenuste hind 2016. kuu

8. september 2016

114316 - Sõidukite arvelevõtmine 2016. kuu

10. september 2016

102716 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2016. kuu

115716 - Majutustegevus 2016. kuu

11. september 2016

114016 - Lastimine-lossimine 2016. kuu

140516 - Postiteenuste hind 2016. kuu

115016 - Raudteeveod 2016. kuu

14. september 2016

120316 - Intrastat. Kauba lähetamine 2016. kuu

138316 - Intrastat. Kauba lähetamine (lihtsustatud) 2016. kuu

120416 - Intrastat. Kauba saabumine 2016. kuu

138416 - Intrastat. Kauba saabumine (lihtsustatud) 2016. kuu

15. september 2016

120616 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2016. kuu

135616 - Kindlustus 2016. kuu

129916 - Saak 2016. aasta

115916 - Tööstus 2016. kuu

18. september 2016

108516 - Palk 2016. kuu

138016 - Palk maakonna järgi 2016. kuu

25. september 2016

106116 - Ehitushind 2016. kuu

106216 - Ehitusmaterjalide hind 2016. kuu

129216 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2016. kuu

5. oktoober 2016

121216 - Abielulahutuse kanne 2016. kuu

126816 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2016. kuu

126016 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2016. kuu

126116 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2016. kuu

126216 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2016. kuu

126316 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2016. kuu

141516 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2016. kuu

144516 - Põllumajandussaaduste hind. Marjad 2016. kuu

141416 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2016. kuu

141716 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2016. kuu

128016 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2016. kuu

141616 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2016. kuu

6. oktoober 2016

140616 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2016. kuu

106316 - Ekspordihind 2016. kuu

106416 - Impordihind 2016. kuu

145216 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2016. kuu

135816 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2016. kuu

136816 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2016. kuu

143816 - Maismaatransporditeenuste hind 2016. kuu

126916 - Piima kokkuost ja kasutamine 2016. kuu

133916 - Puhastusteenuste hind 2016. kuu

133816 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2016. kuu

130716 - Tootjahind 2016. kuu

136716 - Turvateenuste hind 2016. kuu

138916 - Tööhõiveteenuste hind 2016. kuu

136616 - Veetransporditeenuste hind 2016. kuu

133716 - Õigusabiteenuste hind 2016. kuu

8. oktoober 2016

110316 - Loomakasvatus. Linnud 2016. kvartal

110416 - Loomakasvatus. Sead 2016. kvartal

114316 - Sõidukite arvelevõtmine 2016. kuu

10. oktoober 2016

102716 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2016. kuu

134016 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2016. kvartal

115716 - Majutustegevus 2016. kuu

11. oktoober 2016

114016 - Lastimine-lossimine 2016. kuu

140516 - Postiteenuste hind 2016. kuu

115016 - Raudteeveod 2016. kuu

14. oktoober 2016

120316 - Intrastat. Kauba lähetamine 2016. kuu

138316 - Intrastat. Kauba lähetamine (lihtsustatud) 2016. kuu

120416 - Intrastat. Kauba saabumine 2016. kuu

138416 - Intrastat. Kauba saabumine (lihtsustatud) 2016. kuu

15. oktoober 2016

120616 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2016. kuu

135616 - Kindlustus 2016. kuu

135516 - Kindlustus 2016. kvartal

114416 - Maanteetransport 2016. kvartal

115916 - Tööstus 2016. kuu

18. oktoober 2016

108516 - Palk 2016. kuu

138016 - Palk maakonna järgi 2016. kuu

20. oktoober 2016

145116 - Majandustegevus 2016. kvartal

144616 - Muusika 2016. kvartal

25. oktoober 2016

106116 - Ehitushind 2016. kuu

106216 - Ehitusmaterjalide hind 2016. kuu

106016 - Finantsnäitajad 2016. kvartal

128716 - Kaubavedu sadamate kaudu 2016. kvartal

113916 - Laevad sadamas 2016. kvartal

114116 - Lennujaam 2016. kvartal

129216 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2016. kuu

114516 - Merevedu 2016. kvartal

128816 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2016. kvartal

114916 - Raudteeveod 2016. kvartal

115116 - Siseveetransport 2016. kvartal

115316 - Tramm-troll 2016. kvartal

115516 - Õhutransport 2016. kvartal

31. oktoober 2016

144816 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2016. kvartal

5. november 2016

121216 - Abielulahutuse kanne 2016. kuu

126816 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2016. kuu

126016 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2016. kuu

126116 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2016. kuu

126216 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2016. kuu

126316 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2016. kuu

141516 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2016. kuu

141416 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2016. kuu

141716 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2016. kuu

128016 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2016. kuu

141616 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2016. kuu

6. november 2016

140616 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2016. kuu

106316 - Ekspordihind 2016. kuu

106416 - Impordihind 2016. kuu

145216 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2016. kuu

135816 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2016. kuu

136816 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2016. kuu

143816 - Maismaatransporditeenuste hind 2016. kuu

126916 - Piima kokkuost ja kasutamine 2016. kuu

133916 - Puhastusteenuste hind 2016. kuu

133816 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2016. kuu

130716 - Tootjahind 2016. kuu

136716 - Turvateenuste hind 2016. kuu

138916 - Tööhõiveteenuste hind 2016. kuu

136616 - Veetransporditeenuste hind 2016. kuu

133716 - Õigusabiteenuste hind 2016. kuu

8. november 2016

114316 - Sõidukite arvelevõtmine 2016. kuu

10. november 2016

102716 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2016. kuu

137516 - Lennuliiklus 2016. kvartal

115716 - Majutustegevus 2016. kuu

130616 - Taimekasvatus 2016. aasta

11. november 2016

114016 - Lastimine-lossimine 2016. kuu

140516 - Postiteenuste hind 2016. kuu

115016 - Raudteeveod 2016. kuu

14. november 2016

120316 - Intrastat. Kauba lähetamine 2016. kuu

138316 - Intrastat. Kauba lähetamine (lihtsustatud) 2016. kuu

120416 - Intrastat. Kauba saabumine 2016. kuu

138416 - Intrastat. Kauba saabumine (lihtsustatud) 2016. kuu

15. november 2016

120616 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2016. kuu

135616 - Kindlustus 2016. kuu

115916 - Tööstus 2016. kuu

18. november 2016

108516 - Palk 2016. kuu

138016 - Palk maakonna järgi 2016. kuu

22. november 2016

136416 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad 2016. kvartal

137916 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad maakonna järgi 2016. kvartal

25. november 2016

106116 - Ehitushind 2016. kuu

106216 - Ehitusmaterjalide hind 2016. kuu

129216 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2016. kuu

1. detsember 2016

141016 - Palk, lisa oktoobrikuu kohta 2016. oktoober

4. detsember 2016

137416 - Laevaliiklus 2016. kvartal

5. detsember 2016

121216 - Abielulahutuse kanne 2016. kuu

126816 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2016. kuu

126016 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2016. kuu

126116 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2016. kuu

126216 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2016. kuu

126316 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2016. kuu

141516 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2016. kuu

141416 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2016. kuu

141716 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2016. kuu

128016 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2016. kuu

141616 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2016. kuu

6. detsember 2016

140616 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2016. kuu

106316 - Ekspordihind 2016. kuu

106416 - Impordihind 2016. kuu

145216 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2016. kuu

135816 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2016. kuu

136816 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2016. kuu

143816 - Maismaatransporditeenuste hind 2016. kuu

126916 - Piima kokkuost ja kasutamine 2016. kuu

133916 - Puhastusteenuste hind 2016. kuu

133816 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2016. kuu

130716 - Tootjahind 2016. kuu

136716 - Turvateenuste hind 2016. kuu

138916 - Tööhõiveteenuste hind 2016. kuu

136616 - Veetransporditeenuste hind 2016. kuu

133716 - Õigusabiteenuste hind 2016. kuu

8. detsember 2016

114316 - Sõidukite arvelevõtmine 2016. kuu

10. detsember 2016

102716 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2016. kuu

115716 - Majutustegevus 2016. kuu

11. detsember 2016

114016 - Lastimine-lossimine 2016. kuu

140516 - Postiteenuste hind 2016. kuu

115016 - Raudteeveod 2016. kuu

14. detsember 2016

120316 - Intrastat. Kauba lähetamine 2016. kuu

138316 - Intrastat. Kauba lähetamine (lihtsustatud) 2016. kuu

120416 - Intrastat. Kauba saabumine 2016. kuu

138416 - Intrastat. Kauba saabumine (lihtsustatud) 2016. kuu

15. detsember 2016

120616 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2016. kuu

135616 - Kindlustus 2016. kuu

115916 - Tööstus 2016. kuu

18. detsember 2016

108516 - Palk 2016. kuu

138016 - Palk maakonna järgi 2016. kuu

25. detsember 2016

106116 - Ehitushind 2016. kuu

106216 - Ehitusmaterjalide hind 2016. kuu

129216 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2016. kuu

5. jaanuar 2017

121216 - Abielulahutuse kanne 2016. kuu

126816 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2016. kuu

126016 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2016. kuu

126116 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2016. kuu

126216 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2016. kuu

126316 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2016. kuu

141516 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2016. kuu

141416 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2016. kuu

141716 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2016. kuu

128016 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2016. kuu

141616 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2016. kuu

6. jaanuar 2017

140616 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2016. kuu

106316 - Ekspordihind 2016. kuu

106416 - Impordihind 2016. kuu

145216 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2016. kuu

135816 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2016. kuu

136816 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2016. kuu

143816 - Maismaatransporditeenuste hind 2016. kuu

126916 - Piima kokkuost ja kasutamine 2016. kuu

133916 - Puhastusteenuste hind 2016. kuu

133816 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2016. kuu

130716 - Tootjahind 2016. kuu

136716 - Turvateenuste hind 2016. kuu

138916 - Tööhõiveteenuste hind 2016. kuu

136616 - Veetransporditeenuste hind 2016. kuu

133716 - Õigusabiteenuste hind 2016. kuu

8. jaanuar 2017

110316 - Loomakasvatus. Linnud 2016. kvartal

110416 - Loomakasvatus. Sead 2016. kvartal

114316 - Sõidukite arvelevõtmine 2016. kuu

10. jaanuar 2017

102716 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2016. kuu

115716 - Majutustegevus 2016. kuu

11. jaanuar 2017

114016 - Lastimine-lossimine 2016. kuu

140516 - Postiteenuste hind 2016. kuu

115016 - Raudteeveod 2016. kuu

14. jaanuar 2017

120316 - Intrastat. Kauba lähetamine 2016. kuu

138316 - Intrastat. Kauba lähetamine (lihtsustatud) 2016. kuu

120416 - Intrastat. Kauba saabumine 2016. kuu

138416 - Intrastat. Kauba saabumine (lihtsustatud) 2016. kuu

15. jaanuar 2017

120616 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2016. kuu

135616 - Kindlustus 2016. kuu

135516 - Kindlustus 2016. kvartal

114416 - Maanteetransport 2016. kvartal

127116 - Teravili 2016. poolaasta

115916 - Tööstus 2016. kuu

18. jaanuar 2017

108516 - Palk 2016. kuu

138016 - Palk maakonna järgi 2016. kuu

20. jaanuar 2017

145116 - Majandustegevus 2016. kvartal

144616 - Muusika 2016. kvartal

25. jaanuar 2017

128716 - Kaubavedu sadamate kaudu 2016. kvartal

113916 - Laevad sadamas 2016. kvartal

114116 - Lennujaam 2016. kvartal

129216 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2016. kuu

114516 - Merevedu 2016. kvartal

128816 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2016. kvartal

114916 - Raudteeveod 2016. kvartal

115116 - Siseveetransport 2016. kvartal

115316 - Tramm-troll 2016. kvartal

115516 - Õhutransport 2016. kvartal

31. jaanuar 2017

144816 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2016. kvartal

1. veebruar 2017

138516 - Elektrienergia hind 2016. poolaasta

134016 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2016. kvartal

138816 - Maagaasi hind 2016. poolaasta

10. veebruar 2017

137516 - Lennuliiklus 2016. kvartal

15. veebruar 2017

106016 - Finantsnäitajad 2016. kvartal

4. märts 2017

137416 - Laevaliiklus 2016. kvartal