Andmete esitamise tähtajad

24. aprill 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

25. aprill 2017

106117 - Ehitushind 2017. kuu

106217 - Ehitusmaterjalide hind 2017. kuu

106017 - Finantsnäitajad 2017. kvartal

128717 - Kaubavedu sadamate kaudu 2017. kvartal

113917 - Laevad sadamas 2017. kvartal

129217 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2017. kuu

114517 - Merevedu 2017. kvartal

128817 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2017. kvartal

114917 - Raudteeveod 2017. kvartal

115117 - Siseveetransport 2017. kvartal

115317 - Tramm-troll 2017. kvartal

115517 - Õhutransport 2017. kvartal

29. aprill 2017

144817 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2017. kvartal

1. mai 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

108317 - Küsitlusleht ettevõtjatele 2017

5. mai 2017

126817 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2017. kuu

126017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2017. kuu

126117 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2017. kuu

126217 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2017. kuu

126317 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2017. kuu

128017 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2017. kuu

6. mai 2017

140617 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2017. kuu

106317 - Ekspordihind 2017. kuu

106417 - Impordihind 2017. kuu

145217 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2017. kuu

135817 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2017. kuu

136817 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2017. kuu

143817 - Maismaatransporditeenuste hind 2017. kuu

126917 - Piima kokkuost ja kasutamine 2017. kuu

133917 - Puhastusteenuste hind 2017. kuu

133817 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2017. kuu

130717 - Tootjahind 2017. kuu

136717 - Turvateenuste hind 2017. kuu

138917 - Tööhõiveteenuste hind 2017. kuu

136617 - Veetransporditeenuste hind 2017. kuu

133717 - Õigusabiteenuste hind 2017. kuu

8. mai 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

114317 - Sõidukite arvelevõtmine 2017. kuu

10. mai 2017

102717 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2017. kuu

137517 - Lennuliiklus 2017. kvartal

115717 - Majutustegevus 2017. kuu

11. mai 2017

114017 - Lastimine-lossimine 2017. kuu

140517 - Postiteenuste hind 2017. kuu

115017 - Raudteeveod 2017. kuu

14. mai 2017

120317 - Intrastat. Kauba lähetamine 2017. kuu

120417 - Intrastat. Kauba saabumine 2017. kuu

15. mai 2017

120617 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2017. kuu

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

135617 - Kindlustus 2017. kuu

17. mai 2017

115917 - Tööstus 2017. kuu

18. mai 2017

108517 - Palk 2017. kuu

138017 - Palk maakonna järgi 2017. kuu

22. mai 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

136417 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad 2017. kvartal

137917 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad maakonna järgi 2017. kvartal

25. mai 2017

106117 - Ehitushind 2017. kuu

106217 - Ehitusmaterjalide hind 2017. kuu

129217 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2017. kuu

29. mai 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

1. juuni 2017

143517 - Muusika 2016. aasta

4. juuni 2017

137417 - Laevaliiklus 2017. kvartal

5. juuni 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

126817 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2017. kuu

126017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2017. kuu

126117 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2017. kuu

126217 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2017. kuu

126317 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2017. kuu

128017 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2017. kuu

6. juuni 2017

140617 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2017. kuu

106317 - Ekspordihind 2017. kuu

106417 - Impordihind 2017. kuu

145217 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2017. kuu

135817 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2017. kuu

136817 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2017. kuu

143817 - Maismaatransporditeenuste hind 2017. kuu

126917 - Piima kokkuost ja kasutamine 2017. kuu

133917 - Puhastusteenuste hind 2017. kuu

133817 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2017. kuu

130717 - Tootjahind 2017. kuu

136717 - Turvateenuste hind 2017. kuu

138917 - Tööhõiveteenuste hind 2017. kuu

136617 - Veetransporditeenuste hind 2017. kuu

133717 - Õigusabiteenuste hind 2017. kuu

8. juuni 2017

114317 - Sõidukite arvelevõtmine 2017. kuu

10. juuni 2017

102717 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2017. kuu

115717 - Majutustegevus 2017. kuu

11. juuni 2017

114017 - Lastimine-lossimine 2017. kuu

140517 - Postiteenuste hind 2017. kuu

115017 - Raudteeveod 2017. kuu

12. juuni 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

14. juuni 2017

120317 - Intrastat. Kauba lähetamine 2017. kuu

120417 - Intrastat. Kauba saabumine 2017. kuu

15. juuni 2017

120617 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2017. kuu

135617 - Kindlustus 2017. kuu

17. juuni 2017

115917 - Tööstus 2017. kuu

18. juuni 2017

108517 - Palk 2017. kuu

138017 - Palk maakonna järgi 2017. kuu

19. juuni 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

25. juuni 2017

106117 - Ehitushind 2017. kuu

106217 - Ehitusmaterjalide hind 2017. kuu

129217 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2017. kuu

26. juuni 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

1. juuli 2017

133317 - EKOMAR M731 2016. aasta

100917 - Kasumitaotluseta organisatsioonid 2016. aasta

134417 - Põllumajandus-, metsamajandus- ja kalandusettevõtete majandusnäitajad 2016. aasta

3. juuli 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

4. juuli 2017

139017 - EKOMAR B-E 2016. aasta

5. juuli 2017

104517 - EKOMAR G47 2016. aasta

144217 - EKOMAR IH53P-Q 2016. aasta

132117 - EKOMAR J62 2016. aasta

126817 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2017. kuu

126017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2017. kuu

126117 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2017. kuu

126217 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2017. kuu

126317 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2017. kuu

128017 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2017. kuu

6. juuli 2017

140617 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2017. kuu

104317 - EKOMAR G46 2016. aasta

104917 - EKOMAR H49 2016. aasta

106317 - Ekspordihind 2017. kuu

106417 - Impordihind 2017. kuu

145217 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2017. kuu

135817 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2017. kuu

136817 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2017. kuu

143817 - Maismaatransporditeenuste hind 2017. kuu

126917 - Piima kokkuost ja kasutamine 2017. kuu

133917 - Puhastusteenuste hind 2017. kuu

133817 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2017. kuu

130717 - Tootjahind 2017. kuu

136717 - Turvateenuste hind 2017. kuu

138917 - Tööhõiveteenuste hind 2017. kuu

136617 - Veetransporditeenuste hind 2017. kuu

133717 - Õigusabiteenuste hind 2017. kuu

7. juuli 2017

103917 - EKOMAR F41 2016. aasta

104117 - EKOMAR G45 2016. aasta

132317 - EKOMAR M691 2016. aasta

132517 - EKOMAR M692 2016. aasta

133517 - EKOMAR N78 2016. aasta

8. juuli 2017

139117 - EKOMAR H52-N 2016. aasta

110317 - Loomakasvatus. Linnud 2017. kvartal

110417 - Loomakasvatus. Sead 2017. kvartal

114317 - Sõidukite arvelevõtmine 2017. kuu

10. juuli 2017

102717 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2017. kuu

134117 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2016. aasta

134017 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2017. kvartal

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

135417 - Kindlustus 2016. aasta

115717 - Majutustegevus 2017. kuu

11. juuli 2017

114017 - Lastimine-lossimine 2017. kuu

140517 - Postiteenuste hind 2017. kuu

115017 - Raudteeveod 2017. kuu

14. juuli 2017

120317 - Intrastat. Kauba lähetamine 2017. kuu

120417 - Intrastat. Kauba saabumine 2017. kuu

15. juuli 2017

120617 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2017. kuu

135617 - Kindlustus 2017. kuu

135517 - Kindlustus 2017. kvartal

114417 - Maanteetransport 2017. kvartal

17. juuli 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

115917 - Tööstus 2017. kuu

18. juuli 2017

108517 - Palk 2017. kuu

138017 - Palk maakonna järgi 2017. kuu

20. juuli 2017

144617 - Muusika 2017. kvartal

21. juuli 2017

145117 - Majandustegevus 2017. kvartal

24. juuli 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

25. juuli 2017

106117 - Ehitushind 2017. kuu

106217 - Ehitusmaterjalide hind 2017. kuu

106017 - Finantsnäitajad 2017. kvartal

128717 - Kaubavedu sadamate kaudu 2017. kvartal

113917 - Laevad sadamas 2017. kvartal

129217 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2017. kuu

114517 - Merevedu 2017. kvartal

128817 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2017. kvartal

114917 - Raudteeveod 2017. kvartal

115117 - Siseveetransport 2017. kvartal

144717 - Taimekasvatussaaduste ja toodete varu 30.06.2017

115317 - Tramm-troll 2017. kvartal

115517 - Õhutransport 2017. kvartal

31. juuli 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

1. august 2017

138517 - Elektrienergia hind 2017. poolaasta

138817 - Maagaasi hind 2017. poolaasta

4. august 2017

113417 - Teadus- ja arendustegevus (ettevõttes) 2016. aasta

5. august 2017

126817 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2017. kuu

126017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2017. kuu

126117 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2017. kuu

126217 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2017. kuu

126317 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2017. kuu

128017 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2017. kuu

6. august 2017

140617 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2017. kuu

106317 - Ekspordihind 2017. kuu

106417 - Impordihind 2017. kuu

145217 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2017. kuu

135817 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2017. kuu

136817 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2017. kuu

143817 - Maismaatransporditeenuste hind 2017. kuu

126917 - Piima kokkuost ja kasutamine 2017. kuu

133917 - Puhastusteenuste hind 2017. kuu

133817 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2017. kuu

130717 - Tootjahind 2017. kuu

136717 - Turvateenuste hind 2017. kuu

138917 - Tööhõiveteenuste hind 2017. kuu

136617 - Veetransporditeenuste hind 2017. kuu

133717 - Õigusabiteenuste hind 2017. kuu

7. august 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

8. august 2017

114317 - Sõidukite arvelevõtmine 2017. kuu

10. august 2017

102717 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2017. kuu

137517 - Lennuliiklus 2017. kvartal

115717 - Majutustegevus 2017. kuu

11. august 2017

114017 - Lastimine-lossimine 2017. kuu

140517 - Postiteenuste hind 2017. kuu

115017 - Raudteeveod 2017. kuu

12. august 2017

144817 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2017. kvartal

14. august 2017

120317 - Intrastat. Kauba lähetamine 2017. kuu

120417 - Intrastat. Kauba saabumine 2017. kuu

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

15. august 2017

120617 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2017. kuu

135617 - Kindlustus 2017. kuu

17. august 2017

115917 - Tööstus 2017. kuu

18. august 2017

129317 - Ettevõtete innovatsiooniuuring. Aastad 2014-2016

108517 - Palk 2017. kuu

138017 - Palk maakonna järgi 2017. kuu

21. august 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

22. august 2017

136417 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad 2017. kvartal

137917 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad maakonna järgi 2017. kvartal

25. august 2017

106117 - Ehitushind 2017. kuu

106217 - Ehitusmaterjalide hind 2017. kuu

129217 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2017. kuu

111917 - Põllumajandussaaduste ja -toodete varu. Viinamarjaveinid (31.07.2017)

28. august 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

1. september 2017

108317 - Küsitlusleht ettevõtjatele 2017

4. september 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

137417 - Laevaliiklus 2017. kvartal

5. september 2017

126817 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2017. kuu

126017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2017. kuu

126117 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2017. kuu

126217 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2017. kuu

126317 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2017. kuu

128017 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2017. kuu

6. september 2017

140617 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2017. kuu

106317 - Ekspordihind 2017. kuu

106417 - Impordihind 2017. kuu

145217 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2017. kuu

135817 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2017. kuu

136817 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2017. kuu

143817 - Maismaatransporditeenuste hind 2017. kuu

126917 - Piima kokkuost ja kasutamine 2017. kuu

133917 - Puhastusteenuste hind 2017. kuu

133817 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2017. kuu

130717 - Tootjahind 2017. kuu

136717 - Turvateenuste hind 2017. kuu

138917 - Tööhõiveteenuste hind 2017. kuu

136617 - Veetransporditeenuste hind 2017. kuu

133717 - Õigusabiteenuste hind 2017. kuu

8. september 2017

114317 - Sõidukite arvelevõtmine 2017. kuu

10. september 2017

102717 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2017. kuu

115717 - Majutustegevus 2017. kuu

11. september 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

114017 - Lastimine-lossimine 2017. kuu

140517 - Postiteenuste hind 2017. kuu

115017 - Raudteeveod 2017. kuu

14. september 2017

120317 - Intrastat. Kauba lähetamine 2017. kuu

120417 - Intrastat. Kauba saabumine 2017. kuu

15. september 2017

120617 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2017. kuu

135617 - Kindlustus 2017. kuu

129917 - Saak 2017. aasta

17. september 2017

115917 - Tööstus 2017. kuu

18. september 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

108517 - Palk 2017. kuu

138017 - Palk maakonna järgi 2017. kuu

25. september 2017

106117 - Ehitushind 2017. kuu

106217 - Ehitusmaterjalide hind 2017. kuu

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

129217 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2017. kuu

2. oktoober 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

5. oktoober 2017

126817 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2017. kuu

126017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2017. kuu

126117 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2017. kuu

126217 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2017. kuu

126317 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2017. kuu

128017 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2017. kuu

6. oktoober 2017

140617 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2017. kuu

106317 - Ekspordihind 2017. kuu

106417 - Impordihind 2017. kuu

145217 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2017. kuu

135817 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2017. kuu

136817 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2017. kuu

143817 - Maismaatransporditeenuste hind 2017. kuu

126917 - Piima kokkuost ja kasutamine 2017. kuu

133917 - Puhastusteenuste hind 2017. kuu

133817 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2017. kuu

130717 - Tootjahind 2017. kuu

136717 - Turvateenuste hind 2017. kuu

138917 - Tööhõiveteenuste hind 2017. kuu

136617 - Veetransporditeenuste hind 2017. kuu

133717 - Õigusabiteenuste hind 2017. kuu

8. oktoober 2017

110317 - Loomakasvatus. Linnud 2017. kvartal

110417 - Loomakasvatus. Sead 2017. kvartal

114317 - Sõidukite arvelevõtmine 2017. kuu

9. oktoober 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

10. oktoober 2017

102717 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2017. kuu

134017 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2017. kvartal

115717 - Majutustegevus 2017. kuu

11. oktoober 2017

114017 - Lastimine-lossimine 2017. kuu

140517 - Postiteenuste hind 2017. kuu

115017 - Raudteeveod 2017. kuu

14. oktoober 2017

120317 - Intrastat. Kauba lähetamine 2017. kuu

120417 - Intrastat. Kauba saabumine 2017. kuu

15. oktoober 2017

120617 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2017. kuu

135517 - Kindlustus 2017. kvartal

135617 - Kindlustus 2017. kuu

114417 - Maanteetransport 2017. kvartal

16. oktoober 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

17. oktoober 2017

115917 - Tööstus 2017. kuu

18. oktoober 2017

108517 - Palk 2017. kuu

138017 - Palk maakonna järgi 2017. kuu

20. oktoober 2017

144617 - Muusika 2017. kvartal

21. oktoober 2017

145117 - Majandustegevus 2017. kvartal

23. oktoober 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

25. oktoober 2017

106117 - Ehitushind 2017. kuu

106217 - Ehitusmaterjalide hind 2017. kuu

106017 - Finantsnäitajad 2017. kvartal

128717 - Kaubavedu sadamate kaudu 2017. kvartal

113917 - Laevad sadamas 2017. kvartal

129217 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2017. kuu

114517 - Merevedu 2017. kvartal

128817 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2017. kvartal

114917 - Raudteeveod 2017. kvartal

115117 - Siseveetransport 2017. kvartal

115317 - Tramm-troll 2017. kvartal

115517 - Õhutransport 2017. kvartal

30. oktoober 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

31. oktoober 2017

144817 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2017. kvartal

1. november 2017

130617 - Taimekasvatus 2017. aasta

5. november 2017

126817 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2017. kuu

126017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2017. kuu

126117 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2017. kuu

126217 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2017. kuu

126317 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2017. kuu

128017 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2017. kuu

6. november 2017

140617 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2017. kuu

106317 - Ekspordihind 2017. kuu

106417 - Impordihind 2017. kuu

145217 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2017. kuu

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

135817 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2017. kuu

136817 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2017. kuu

143817 - Maismaatransporditeenuste hind 2017. kuu

126917 - Piima kokkuost ja kasutamine 2017. kuu

133917 - Puhastusteenuste hind 2017. kuu

133817 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2017. kuu

130717 - Tootjahind 2017. kuu

136717 - Turvateenuste hind 2017. kuu

138917 - Tööhõiveteenuste hind 2017. kuu

136617 - Veetransporditeenuste hind 2017. kuu

133717 - Õigusabiteenuste hind 2017. kuu

8. november 2017

114317 - Sõidukite arvelevõtmine 2017. kuu

10. november 2017

102717 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2017. kuu

137517 - Lennuliiklus 2017. kvartal

115717 - Majutustegevus 2017. kuu

11. november 2017

114017 - Lastimine-lossimine 2017. kuu

140517 - Postiteenuste hind 2017. kuu

115017 - Raudteeveod 2017. kuu

13. november 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

14. november 2017

120317 - Intrastat. Kauba lähetamine 2017. kuu

120417 - Intrastat. Kauba saabumine 2017. kuu

15. november 2017

120617 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2017. kuu

135617 - Kindlustus 2017. kuu

17. november 2017

115917 - Tööstus 2017. kuu

18. november 2017

108517 - Palk 2017. kuu

138017 - Palk maakonna järgi 2017. kuu

20. november 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

22. november 2017

136417 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad 2017. kvartal

137917 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad maakonna järgi 2017. kvartal

25. november 2017

106117 - Ehitushind 2017. kuu

106217 - Ehitusmaterjalide hind 2017. kuu

129217 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2017. kuu

27. november 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

1. detsember 2017

141017 - Palgalõhe 2017. aasta

4. detsember 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

137417 - Laevaliiklus 2017. kvartal

5. detsember 2017

126817 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2017. kuu

126017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2017. kuu

126117 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2017. kuu

126217 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2017. kuu

126317 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2017. kuu

128017 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2017. kuu

6. detsember 2017

140617 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2017. kuu

106317 - Ekspordihind 2017. kuu

106417 - Impordihind 2017. kuu

145217 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2017. kuu

135817 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2017. kuu

136817 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2017. kuu

143817 - Maismaatransporditeenuste hind 2017. kuu

126917 - Piima kokkuost ja kasutamine 2017. kuu

133917 - Puhastusteenuste hind 2017. kuu

133817 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2017. kuu

130717 - Tootjahind 2017. kuu

136717 - Turvateenuste hind 2017. kuu

138917 - Tööhõiveteenuste hind 2017. kuu

136617 - Veetransporditeenuste hind 2017. kuu

133717 - Õigusabiteenuste hind 2017. kuu

8. detsember 2017

114317 - Sõidukite arvelevõtmine 2017. kuu

10. detsember 2017

102717 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2017. kuu

115717 - Majutustegevus 2017. kuu

11. detsember 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

114017 - Lastimine-lossimine 2017. kuu

140517 - Postiteenuste hind 2017. kuu

115017 - Raudteeveod 2017. kuu

14. detsember 2017

120317 - Intrastat. Kauba lähetamine 2017. kuu

120417 - Intrastat. Kauba saabumine 2017. kuu

15. detsember 2017

120617 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2017. kuu

135617 - Kindlustus 2017. kuu

17. detsember 2017

115917 - Tööstus 2017. kuu

18. detsember 2017

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

108517 - Palk 2017. kuu

138017 - Palk maakonna järgi 2017. kuu

25. detsember 2017

106117 - Ehitushind 2017. kuu

106217 - Ehitusmaterjalide hind 2017. kuu

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

129217 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2017. kuu

1. jaanuar 2018

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

5. jaanuar 2018

126817 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2017. kuu

126017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2017. kuu

126117 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2017. kuu

126217 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2017. kuu

126317 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2017. kuu

128017 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2017. kuu

6. jaanuar 2018

140617 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2017. kuu

106317 - Ekspordihind 2017. kuu

106417 - Impordihind 2017. kuu

145217 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2017. kuu

135817 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2017. kuu

136817 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2017. kuu

143817 - Maismaatransporditeenuste hind 2017. kuu

126917 - Piima kokkuost ja kasutamine 2017. kuu

133917 - Puhastusteenuste hind 2017. kuu

133817 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2017. kuu

130717 - Tootjahind 2017. kuu

136717 - Turvateenuste hind 2017. kuu

138917 - Tööhõiveteenuste hind 2017. kuu

136617 - Veetransporditeenuste hind 2017. kuu

133717 - Õigusabiteenuste hind 2017. kuu

8. jaanuar 2018

113617 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

110317 - Loomakasvatus. Linnud 2017. kvartal

110417 - Loomakasvatus. Sead 2017. kvartal

114317 - Sõidukite arvelevõtmine 2017. kuu

10. jaanuar 2018

102717 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2017. kuu

115717 - Majutustegevus 2017. kuu

11. jaanuar 2018

114017 - Lastimine-lossimine 2017. kuu

140517 - Postiteenuste hind 2017. kuu

115017 - Raudteeveod 2017. kuu

14. jaanuar 2018

120317 - Intrastat. Kauba lähetamine 2017. kuu

120417 - Intrastat. Kauba saabumine 2017. kuu

15. jaanuar 2018

120617 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2017. kuu

135517 - Kindlustus 2017. kvartal

135617 - Kindlustus 2017. kuu

114417 - Maanteetransport 2017. kvartal

17. jaanuar 2018

115917 - Tööstus 2017. kuu

18. jaanuar 2018

108517 - Palk 2017. kuu

138017 - Palk maakonna järgi 2017. kuu

20. jaanuar 2018

144617 - Muusika 2017. kvartal

21. jaanuar 2018

145117 - Majandustegevus 2017. kvartal

25. jaanuar 2018

128717 - Kaubavedu sadamate kaudu 2017. kvartal

113917 - Laevad sadamas 2017. kvartal

129217 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2017. kuu

114517 - Merevedu 2017. kvartal

128817 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2017. kvartal

114917 - Raudteeveod 2017. kvartal

115117 - Siseveetransport 2017. kvartal

115317 - Tramm-troll 2017. kvartal

115517 - Õhutransport 2017. kvartal

31. jaanuar 2018

144817 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2017. kvartal

1. veebruar 2018

138517 - Elektrienergia hind 2017. poolaasta

134017 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2017. kvartal

138817 - Maagaasi hind 2017. poolaasta

10. veebruar 2018

137517 - Lennuliiklus 2017. kvartal

15. veebruar 2018

106017 - Finantsnäitajad 2017. kvartal

4. märts 2018

137417 - Laevaliiklus 2017. kvartal