Andmete esitamise tähtajad

14. detsember 2014

120314 - Intrastat. Kauba lähetamine 2014. kuu

120414 - Intrastat. Kauba saabumine 2014. kuu

15. detsember 2014

120614 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2014. kuu

135614 - Kindlustus 2014. kuu

113214 - Müügitulu 2014. kuu

115914 - Tööstus 2014. kuu

18. detsember 2014

108514 - Palk 2014. kuu

138014 - Palk maakonna järgi 2014. kuu

25. detsember 2014

106114 - Ehitushind 2014. kuu

106214 - Ehitusmaterjalide hind 2014. kuu

129214 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2014. kuu

5. jaanuar 2015

126814 - Loomade ja lindude kokkuost 2014. kuu

126014 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2014. kuu

126114 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2014. kuu

126214 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2014. kuu

126314 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2014. kuu

141514 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili ja kartul 2014. kuu

141414 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2014. kuu

141614 - Põllumajandussaaduste hind. Veiseliha ja sealiha 2014. kuu

141714 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha ja munad 2014. kuu

128014 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2014. kuu

6. jaanuar 2015

140614 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2014. kuu

106314 - Ekspordihind 2014. kuu

106414 - Impordihind 2014. kuu

135814 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2014. kuu

136814 - Laoteenuste hind 2014. kuu

143814 - Maismaatransporditeenuste hind 2014. kuu

126914 - Piima kokkuost ja kasutamine 2014. kuu

140514 - Postiteenuste hind 2014. kuu

133914 - Puhastusteenuste hind 2014. kuu

133814 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2014. kuu

130714 - Tootjahind 2014. kuu

136714 - Turvateenuste hind 2014. kuu

138914 - Tööhõiveteenuste hind 2014. kuu

136614 - Veetransporditeenuste hind 2014. kuu

133714 - Õigusabiteenuste hind 2014. kuu

8. jaanuar 2015

110314 - Loomakasvatus. Linnud 2014. kvartal

110414 - Loomakasvatus. Sead 2014. kvartal

114314 - Sõidukite arvelevõtmine 2014. kuu

10. jaanuar 2015

102714 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2014. kuu

115714 - Majutustegevus 2014. kuu

11. jaanuar 2015

114014 - Lastimine-lossimine 2014. kuu

115014 - Raudteeveod 2014. kuu

14. jaanuar 2015

120314 - Intrastat. Kauba lähetamine 2014. kuu

120414 - Intrastat. Kauba saabumine 2014. kuu

15. jaanuar 2015

120614 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2014. kuu

135614 - Kindlustus 2014. kuu

135514 - Kindlustus 2014. kvartal

113214 - Müügitulu 2014. kuu

127114 - Teravili 2014. poolaasta

115914 - Tööstus 2014. kuu

18. jaanuar 2015

108514 - Palk 2014. kuu

138014 - Palk maakonna järgi 2014. kuu

20. jaanuar 2015

102114 - Majandustegevus. Ehitus 2014. kvartal

101214 - Majandustegevus. Kaubandus 2014. kvartal

131514 - Majandustegevus. Majutus ja toitlustus 2014. kvartal

101914 - Majandustegevus. Teenindus 2014. kvartal

115414 - Majandustegevus. Transport 2014. kvartal

102014 - Majandustegevus. Tööstus, energeetika ja veevarustus 2014. kvartal

101814 - Põllumajandus-, metsamajandus- ja kalandusettevõtete majandusnäitajad 2014. kvartal

25. jaanuar 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

128714 - Kaubavedu sadamate kaudu 2014. kvartal

113914 - Laevad sadamas 2014. kvartal

114114 - Lennujaam 2014. kvartal

129214 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2014. kuu

109715 - Loomakasvatus. Lambad ja kitsed 2014. aasta

109815 - Loomakasvatus. Linnud 2014. aasta

109915 - Loomakasvatus. Mesindus 2014. aasta

110015 - Loomakasvatus. Sead 2014. aasta

110115 - Loomakasvatus. Veised 2014. aasta

114414 - Maanteetransport 2014. kvartal

114514 - Merevedu 2014. kvartal

144015 - Põllumajandussaaduste ja -toodete varu 2014. aasta

111614 - Põllumajandussaaduste ja -toodete varu. Liha ja lihatooted, rasvad 2014. (31.12.2014)

127014 - Põllumajandussaaduste ja -toodete varu. Piim ja piimatooted, munad 2014. (30.09.2014, 31.12.2014)

128814 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2014. kvartal

114914 - Raudteeveod 2014. kvartal

115114 - Siseveetransport 2014. kvartal

115314 - Tramm-troll 2014. kvartal

115514 - Õhutransport 2014. kvartal

26. jaanuar 2015

136515 - Telekommunikatsiooniteenuste hind 2014. aasta

1. veebruar 2015

102415 - Elektrijaam 2014. aasta

128915 - Elektrijaam, lisa. Elektri ja soojuse koostootmine 2014. aasta

102515 - Energia 2014. aasta

102615 - Energia, lisa. Transport 2014. aasta

134014 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2014. kvartal

135314 - Investeerimisfondid. Lisa. Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2014. kvartal

125115 - Tarbitud kütus ja energia 2014. aasta

5. veebruar 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. veebruar 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. veebruar 2015

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. veebruar 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. veebruar 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. veebruar 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. veebruar 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

113515 - Gaasitorustikud 2014. aasta

135615 - Kindlustus 2015. kuu

125215 - Laevaregistrid 2014. (31.12.2014)

113815 - Laevaõnnetused 2014. aasta

141115 - Lennuõnnetused 2014. aasta

114215 - Liiklusregister 2014. (31.12.2014)

115615 - Majutustegevus 2014. aasta

122915 - Muuseum 2014. aasta

123015 - Muuseum, lisa. Loomaaed 2014. aasta

113215 - Müügitulu 2015. kuu

114715 - Raudtee ja veeremi olem ning liiklusõnnetused 2014. aasta

114815 - Raudteeveod 2014. aasta

115215 - Trammi- ja trollitranspordi olem 2014. (31.12.2014)

142215 - Turustatud taimekaitsevahendid 2014. aasta

115915 - Tööstus 2015. kuu

108915 - Töötasu struktuur 2014. aasta

141215 - Õhusõidukite register 2014. (31.12.2014)

18. veebruar 2015

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

20. veebruar 2015

100215 - Ettevõtte keskkonnakaitsekulutused 2014. aasta

129815 - Põllumajandussaadused 2014. aasta

22. veebruar 2015

136415 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad 2015. kvartal

137915 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad maakonna järgi 2015. kvartal

25. veebruar 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

106014 - Finantsnäitajad 2014. kvartal

138715 - Kala- ja vähikasvatus 2014. aasta

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

27. veebruar 2015

136115 - Tööelu-uuring. Ettevõtete küsitlus 2015. aasta

28. veebruar 2015

113315 - Teadus- ja arendustegevus 2014. aasta

1. märts 2015

122715 - Film 2014. aasta

122815 - Filmiimport ja -levi 2014. aasta

135715 - Infotehnoloogia ettevõttes 2014/2014. aasta

4. märts 2015

137414 - Laevaliiklus 2014. kvartal

137514 - Lennuliiklus 2014. kvartal

5. märts 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. märts 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. märts 2015

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. märts 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. märts 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. märts 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. märts 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135615 - Kindlustus 2015. kuu

113215 - Müügitulu 2015. kuu

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. märts 2015

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

25. märts 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

1. aprill 2015

100315 - Keskkonnakaitsele spetsialiseerunud ettevõtte keskkonnakaitsekulutused 2014. aasta

109615 - Loomakasvatus. Karusloomad 2014. aasta

123215 - Raadio 2014. aasta

123315 - Televisioon 2014. aasta

135115 - Tööstus- ja piimatooted 2014. aasta

130815 - Tööstustooted 2014. aasta

144415 - Veebimeedia 2014. aasta

5. aprill 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. aprill 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. aprill 2015

110315 - Loomakasvatus. Linnud 2015. kvartal

110415 - Loomakasvatus. Sead 2015. kvartal

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. aprill 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

134015 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2015. kvartal

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. aprill 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. aprill 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. aprill 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135515 - Kindlustus 2015. kvartal

135615 - Kindlustus 2015. kuu

113215 - Müügitulu 2015. kuu

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. aprill 2015

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

20. aprill 2015

102115 - Majandustegevus. Ehitus 2015. kvartal

101215 - Majandustegevus. Kaubandus 2015. kvartal

131515 - Majandustegevus. Majutus ja toitlustus 2015. kvartal

101815 - Majandustegevus. Põllundus, metsandus ja kalandus 2015. kvartal

101915 - Majandustegevus. Teenindus 2015. kvartal

115415 - Majandustegevus. Transport 2015. kvartal

102015 - Majandustegevus. Tööstus, energeetika ja veevarustus 2015. kvartal

25. aprill 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

106015 - Finantsnäitajad 2015. kvartal

128715 - Kaubavedu sadamate kaudu 2015. kvartal

113915 - Laevad sadamas 2015. kvartal

114115 - Lennujaam 2015. kvartal

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

114415 - Maanteetransport 2015. kvartal

114515 - Merevedu 2015. kvartal

128815 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2015. kvartal

114915 - Raudteeveod 2015. kvartal

115115 - Siseveetransport 2015. kvartal

115315 - Tramm-troll 2015. kvartal

115515 - Õhutransport 2015. kvartal

5. mai 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. mai 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. mai 2015

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. mai 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. mai 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. mai 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. mai 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135615 - Kindlustus 2015. kuu

113215 - Müügitulu 2015. kuu

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. mai 2015

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

22. mai 2015

136415 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad 2015. kvartal

137915 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad maakonna järgi 2015. kvartal

25. mai 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

1. juuni 2015

130115 - Avalik-õigusliku ülikooli hariduskulutused 2014. aasta

130015 - Erakooli hariduskulutused 2014. aasta

143515 - Muusika 2014. aasta

4. juuni 2015

137415 - Laevaliiklus 2015. kvartal

137515 - Lennuliiklus 2015. kvartal

5. juuni 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. juuni 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. juuni 2015

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. juuni 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. juuni 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. juuni 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. juuni 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135615 - Kindlustus 2015. kuu

113215 - Müügitulu 2015. kuu

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. juuni 2015

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

25. juuni 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

1. juuli 2015

139015 - EKOMAR B-E 2014. aasta

103915 - EKOMAR F41 2014. aasta

104115 - EKOMAR G45 2014. aasta

104315 - EKOMAR G46 2014. aasta

104515 - EKOMAR G47 2014. aasta

104915 - EKOMAR H49 2014. aasta

139115 - EKOMAR H52-N 2014. aasta

144215 - EKOMAR IH53P-Q 2014. aasta

132115 - EKOMAR J62 2014. aasta

132315 - EKOMAR M691 2014. aasta

132515 - EKOMAR M692 2014. aasta

133315 - EKOMAR M731 2014. aasta

133515 - EKOMAR N78 2014. aasta

100915 - Kasumitaotluseta organisatsioonid 2014. aasta

144315 - Kasumitaotluseta organisatsioonid, lisa. Kinnisvaraühistu 2014. aasta

134415 - Põllumajandus-, metsamajandus- ja kalandusettevõtete majandusnäitajad 2014. aasta

5. juuli 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

144515 - Põllumajandussaaduste hind. Marjad 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. juuli 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. juuli 2015

110315 - Loomakasvatus. Linnud 2015. kvartal

110415 - Loomakasvatus. Sead 2015. kvartal

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. juuli 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

134115 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2014. aasta

134015 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2015. kvartal

135415 - Kindlustus 2014. aasta

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

135215 - Pensionifondid, lisa. Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2014. aasta

11. juuli 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. juuli 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. juuli 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135615 - Kindlustus 2015. kuu

135515 - Kindlustus 2015. kvartal

113215 - Müügitulu 2015. kuu

127115 - Teravili 2015. poolaasta

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. juuli 2015

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

20. juuli 2015

102115 - Majandustegevus. Ehitus 2015. kvartal

101215 - Majandustegevus. Kaubandus 2015. kvartal

131515 - Majandustegevus. Majutus ja toitlustus 2015. kvartal

101815 - Majandustegevus. Põllundus, metsandus ja kalandus 2015. kvartal

101915 - Majandustegevus. Teenindus 2015. kvartal

115415 - Majandustegevus. Transport 2015. kvartal

102015 - Majandustegevus. Tööstus, energeetika ja veevarustus 2015. kvartal

25. juuli 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

106015 - Finantsnäitajad 2015. kvartal

128715 - Kaubavedu sadamate kaudu 2015. kvartal

113915 - Laevad sadamas 2015. kvartal

114115 - Lennujaam 2015. kvartal

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

114415 - Maanteetransport 2015. kvartal

114515 - Merevedu 2015. kvartal

128815 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2015. kvartal

114915 - Raudteeveod 2015. kvartal

115115 - Siseveetransport 2015. kvartal

115315 - Tramm-troll 2015. kvartal

115515 - Õhutransport 2015. kvartal

1. august 2015

138515 - Elektrienergia hind 2015. poolaasta

138815 - Maagaasi hind 2015. poolaasta

4. august 2015

113415 - Teadus- ja arendustegevus ettevõttes 2014. aasta

5. august 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

144515 - Põllumajandussaaduste hind. Marjad 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. august 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. august 2015

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. august 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. august 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. august 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. august 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135615 - Kindlustus 2015. kuu

113215 - Müügitulu 2015. kuu

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. august 2015

129315 - Ettevõtete innovatsiooniuuring. Aastad 2012-2014

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

22. august 2015

136415 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad 2015. kvartal

137915 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad maakonna järgi 2015. kvartal

25. august 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

111915 - Põllumajandussaaduste ja -toodete varu. Viinamarjaveinid (31.07.2015)

4. september 2015

137415 - Laevaliiklus 2015. kvartal

137515 - Lennuliiklus 2015. kvartal

5. september 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

144515 - Põllumajandussaaduste hind. Marjad 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. september 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. september 2015

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. september 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. september 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. september 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. september 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135615 - Kindlustus 2015. kuu

113215 - Müügitulu 2015. kuu

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. september 2015

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

25. september 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

5. oktoober 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

144515 - Põllumajandussaaduste hind. Marjad 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. oktoober 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. oktoober 2015

110315 - Loomakasvatus. Linnud 2015. kvartal

110415 - Loomakasvatus. Sead 2015. kvartal

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. oktoober 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

134015 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2015. kvartal

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. oktoober 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. oktoober 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. oktoober 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135515 - Kindlustus 2015. kvartal

135615 - Kindlustus 2015. kuu

113215 - Müügitulu 2015. kuu

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. oktoober 2015

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

20. oktoober 2015

102115 - Majandustegevus. Ehitus 2015. kvartal

101215 - Majandustegevus. Kaubandus 2015. kvartal

131515 - Majandustegevus. Majutus ja toitlustus 2015. kvartal

101815 - Majandustegevus. Põllundus, metsandus ja kalandus 2015. kvartal

101915 - Majandustegevus. Teenindus 2015. kvartal

115415 - Majandustegevus. Transport 2015. kvartal

102015 - Majandustegevus. Tööstus, energeetika ja veevarustus 2015. kvartal

25. oktoober 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

106015 - Finantsnäitajad 2015. kvartal

128715 - Kaubavedu sadamate kaudu 2015. kvartal

113915 - Laevad sadamas 2015. kvartal

114115 - Lennujaam 2015. kvartal

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

114415 - Maanteetransport 2015. kvartal

114515 - Merevedu 2015. kvartal

128815 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2015. kvartal

114915 - Raudteeveod 2015. kvartal

115115 - Siseveetransport 2015. kvartal

115315 - Tramm-troll 2015. kvartal

115515 - Õhutransport 2015. kvartal

5. november 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. november 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. november 2015

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. november 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. november 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. november 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. november 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135615 - Kindlustus 2015. kuu

113215 - Müügitulu 2015. kuu

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. november 2015

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

22. november 2015

136415 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad 2015. kvartal

137915 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad maakonna järgi 2015. kvartal

25. november 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu

1. detsember 2015

141015 - Palk, lisa oktoobrikuu kohta 2015. oktoober

4. detsember 2015

137415 - Laevaliiklus 2015. kvartal

137515 - Lennuliiklus 2015. kvartal

5. detsember 2015

126815 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2015. kuu

126015 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2015. kuu

126115 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2015. kuu

126215 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2015. kuu

126315 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2015. kuu

141515 - Põllumajandussaaduste hind. Köögivili, kartul 2015. kuu

141415 - Põllumajandussaaduste hind. Teravili ja õlikultuurid 2015. kuu

141715 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Linnuliha, munad 2015. kuu

128015 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2015. kuu

141615 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Veiseliha, sealiha 2015. kuu

6. detsember 2015

140615 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2015. kuu

106315 - Ekspordihind 2015. kuu

106415 - Impordihind 2015. kuu

135815 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2015. kuu

136815 - Laoteenuste hind 2015. kuu

143815 - Maismaatransporditeenuste hind 2015. kuu

126915 - Piima kokkuost ja kasutamine 2015. kuu

140515 - Postiteenuste hind 2015. kuu

133915 - Puhastusteenuste hind 2015. kuu

133815 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2015. kuu

130715 - Tootjahind 2015. kuu

136715 - Turvateenuste hind 2015. kuu

138915 - Tööhõiveteenuste hind 2015. kuu

136615 - Veetransporditeenuste hind 2015. kuu

133715 - Õigusabiteenuste hind 2015. kuu

8. detsember 2015

114315 - Sõidukite arvelevõtmine 2015. kuu

10. detsember 2015

102715 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2015. kuu

115715 - Majutustegevus 2015. kuu

11. detsember 2015

114015 - Lastimine-lossimine 2015. kuu

115015 - Raudteeveod 2015. kuu

14. detsember 2015

120315 - Intrastat. Kauba lähetamine 2015. kuu

120415 - Intrastat. Kauba saabumine 2015. kuu

15. detsember 2015

120615 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2015. kuu

135615 - Kindlustus 2015. kuu

113215 - Müügitulu 2015. kuu

115915 - Tööstus 2015. kuu

18. detsember 2015

108515 - Palk 2015. kuu

138015 - Palk maakonna järgi 2015. kuu

25. detsember 2015

106115 - Ehitushind 2015. kuu

106215 - Ehitusmaterjalide hind 2015. kuu

129215 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2015. kuu