Artiklid

Spordivõistlusi käib vaatamas iga kolmas Eesti elanik

Statistikablogi
Katriin Põlluäär
Spordivõistluste külastamine on kultuurielus osalemise üks võimalusi ning ligi kolmandik Eesti elanikest on vähemalt korra aastas mõne spordisündmuse pealtvaatajaks, selgub Statistikaameti 2017. aasta kultuuris osalemise uuringust.
Spordivõistlusi käib vaatamas iga kolmas Eesti elanik

Loe edasi

Populaarsemate ekspordiartiklite mõju kaubavahetusele Lätiga

Statistikablogi
Sten Mirski
Eesti eksportis 2017. aastal enam kui miljardi euro väärtuses kaupa kolme riiki: Soome, Rootsi ja Lätti. Kui Soome ja Rootsi eksporditi üle miljardi euro väärtuses kaupu juba aastatel 2004 ja 2007, siis Lätiga ületati antud lävi alles 2012. aastal.
Populaarsemate ekspordiartiklite mõju kaubavahetusele Lätiga

Loe edasi

Eesti ekspordib töötlemata puitu odavalt

Statistikablogi
Reiko Blum
Puidu ja puittoodete väljavedu Euroopa Liidu riikidesse moodustab Eesti kogu ekspordist üle 10%. Värske uuring näitab, et Eesti ekspordib töötlemata puitu odavamalt, kui meie peamised sihtriigid seda toodet keskmiselt sisse ostavad.
Eesti ekspordib töötlemata puitu odavalt

Loe edasi

Mobiilse interneti kasutamine on suurenenud

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 49)
Tiina Pärson, Jaanika Ait
Iga aastaga on suurenenud mobiilse interneti kasutamine: 2014. aastal oli kodune internet veidi üle pooltel internetiühendusega leibkondadest, aastaks 2017 suurenes see näitaja 82%-ni. Internet on laialt kasutusel ka ettevõtetes ‒ Eesti vähemalt 10 hõivatuga ettevõtetest kasutas 2017. aastal iga päev arvutit 96% ja neist koguni 95% ka internetti.
Väljaande kaas

Loe edasi

Registreeritud sõidukite arv on endiselt tõusuteel

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 46)
Meila Kivisild
2017. aastal suurenes taas sõidukite arv Maanteeameti liiklusregistris. Sõitjate arv ja kaubaveo maht mere-, raudtee- ja õhutranspordis kasvas, kuid kahanes maanteel. Reisiliiklus lennujaamade ja sadamate kaudu saavutas taas rekordilise taseme.
Väljaande kaas

Loe edasi

Taastuvatest allikatest elektri tootmine on aina olulisem

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 43)
Helle Truuts
Eesti elektrienergia kogutoodang on kaks aastat järjest suurenenud ja vähenenud on imporditud elektri osatähtsus. Taastuvate energiaallikate kasutamine on Eestis aasta-aastalt suurenenud nii elektrienergia tootmisel kui ka lõpptarbimises.
Väljaande kaas

Loe edasi

Eesti maismaast pool on metsamaa

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 41)
Mati Valgepea
Metsad on Eesti üks olulisemaid taastuvaid loodusvarasid ja elukeskkondi, mille kaitsel ja majandamisel on mitmekülgne mõju keskkonnale, majandusele ja sotsiaalelule. Puidu varumine on viimastel aastatel jõudnud 10‒11 miljoni kuupmeetrini.
Väljaande kaas

Loe edasi

Kalapüügi ja vesiviljelustoodangu maht viimastel aastatel stabiilne

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 39)
Evelin Enno-Sakwan
Kutselise kalapüügi (Läänemere, sisevee- ja ookeanipüügi) maht 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga märkimisväärselt ei muutunud. Aastal 2017 müüdud vesiviljelustoodangu maht oli aga viimase viie aasta üks suuremaid.
Väljaande kaas

Loe edasi

Eestil on Euroopa Liidu riikide madalaim võlatase

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 24)
Agnes Naarits
Eestile oli 2017. aasta sündmusterohke: eesistumine Euroopa Liidus ja 100. aastapäeva pidustuste planeerimine võttis tavapärasest suuremal hulgal riigi ressursse. Seda peegeldab ka möödunud aasta rahandusstatistika: suurenes nii tulude kui ka kulude maht, ent aasta lõpuks jäi riigi koondeelarve väikesesse defitsiiti.
Väljaande kaas

Loe edasi

Möödunud aastal hinnad tõusid

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 22)
Eveli Šokman
2017. aastal tõusid enim ekspordihinnaindeks ja eluaseme hinnaindeks, mõlemad 2016. aasta keskmisega võrreldes 5,5%. Enim tõusid 2017. aastal majade hinnad (5,8%), korterite hinnatõus oli 5,4%.
Väljaande kaas

Loe edasi

Suurim keskmine brutokuupalk oli info ja side valdkonnas

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 20)
Jaan Õmblus
2017. aasta oli Eesti palgatöötajatele hea. Brutokuupalk suurenes aasta jooksul 6,5% ehk 1221 euroni, aasta varem oli summa 1146 eurot. Keskmiselt võitis palgatöötaja aastaga 75 eurot lisaraha kuus. Aasta varem tõusis brutokuupalk 7,6%, mis tähendab keskmise palgasissetuleku kasvu 1065 eurost 1146 euroni – nominaalvõit 81 eurot kuus.
Väljaande kaas

Loe edasi

Ilukirjandusteoseid ilmus rekordiliselt palju

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 16)
Riina Leinbock
2017. aastal oli nii muuseumi- kui ka kinokülastuste arv esimest korda üle 3,5 miljoni. Teatris käidi üle 1,1 miljoni korra. Trükitud ilukirjandusteoste nimetuste arv – 1173 raamatut – püstitas 2017. aastal uue rekordi.
Väljaande kaas

Loe edasi

Eesti on juba kolm aastat olnud positiivse sisserännu maa

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 12)
Alis Tammur
Eesti rahvaarv suureneb. Juba kolm aastat on välisrände saldo olnud positiivne ja kahel aastal neist on sisseränne kompenseerinud loomuliku iibe miinuse – suurenenud on ka rahvaarv. Samal ajal ei ole sündide arv märgatavalt muutunud ja laste arv naise kohta jääb endiselt palju alla taastetaset.
Väljaande kaas

Loe edasi

Globaalsete säästva arengu eesmärkide valguses on Eestil proovikive kõigis keskkonna valdkondades

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 9)
Kaia Oras
Üleilmsete säästva arengu keskkonnaeesmärkide saavutamisel on veel palju teha: on nii võite kui ka puudujääke. Siiski suureneb keskkonnahoiu väärtustamise tõttu keskkonnasektor, mis annab tööd järjest suuremale arvule inimestele.
Väljaande kaas

Loe edasi