Küsimustiku (aruandevormi) otsing

Et viia mõistete kasutamine kooskõlla riikliku statistika seadusega, kasutab Statistikaamet edaspidi mõiste aruandevorm asemel küsimustik.