Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
25.04.2017 Statistikaamet astub kiireid samme aruandluskoormuse vähendamiseks
28.04.2017 Sooline palgalõhe, 2016
Statistika andmebaas
25.04.2017 Majandus - Infotehnoloogia ja side - Side: Sideteenused, IV kvartal 2016
Majandus - Infotehnoloogia ja side - Side: Telekommunikatsiooniteenused ja telefoniliinid, 2016
Sotsiaalelu - Tööturg - Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. märts 2017
27.04.2017 Sotsiaalelu - Haridus - Alusharidus: Koolieelsed lasteasutused ja lapsed koolieelsetes lasteasutustes, 2016
Sotsiaalelu - Haridus - Hariduse üldandmed: Tasemeharidust pakkuvad õppeasutused, õppijad tasemehariduses ja hariduse omandanud, 2016
Sotsiaalelu - Haridus - Kutseharidus: Kõik perioodi andmed, 2016
Sotsiaalelu - Haridus - Kõrgharidus: Kõrgharidust võimaldavad õppeasutused; kõrghariduse omandamine; naistudengite osatähtsus; kõrgharidusest väljalangenud, 2016
Sotsiaalelu - Haridus - Üldharidus: Kõik perioodi andmed, 2016
28.04.2017 Majandus - Majandusüksused - Kontsernid: Kõik perioodi andmed, 2016
Majandus - Palk ja tööjõukulu - Palk - Aastastatistika: Sooline palgalõhe, 2016
Majandus - Rahandus - Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, märts 2017
Majandus - Transport - Liiklusõnnetused: Liiklusõnnetused ja tulekahjud Eesti avalikul raudteel, 2016
Majandus - Transport - Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, märts 2017
Majandus - Transport - Registreeritud liiklusvahendid: Raudteeliiklusregistris arvel olev raudteeveerem, 2016
Majandus - Transport - Transporditaristu: Liiklusteede pikkus, riigimaanteede pikkus teekatte järgi, registreeritud raudteed, 31. detsember 2016
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
28.04.2017 Rahaloomeasutuste analüütilised andmed, märts 2017