Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
20.07.2018 Ehitushinnaindeks, II kvartal 2018
Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, juuni 2018
Statistika andmebaas
16.07.2018 Majandus - Ehitus - Ehitus- ja kasutusload: Ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud eluruumid, mitteelamud ja rajatised, II kvartal 2018
Majandus - Hinnad: Tarbijahindade harmoneeritud indeks, juuni 2018
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Riigieelarve: Riigieelarve tulud ja kulud, mai 2018
Majandus - Transport - Registreeritud liiklusvahendid: Esmaselt registreeritud sõidukid, juuni 2018
19.07.2018 Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomad ja linnud ning loomakasvatussaaduste ja lihatoodang maakonna järgi, 2017
Sotsiaalelu - Tööturg - Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 30. juuni 2018
20.07.2018 Majandus - Hinnad: Ehitushinnaindeks; remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeks, II kvartal 2018
Majandus - Hinnad: Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, juuni 2018
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, juuni 2018
Majandus - Transport - Veetransport: Kaubavedu Eesti põhisadamate kaudu, I kvartal 2018
Majandus - Transport - Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, juuni 2018
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, juuni 2018
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, juuni 2018
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, juuni 2018
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, juuni 2018
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
20.07.2018 Tootjahinnad, juuni 2018