Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
27.02.2017 Ettevõtlus, IV kvartal 2016
28.02.2017 Sisemajanduse koguprodukt, IV kvartal 2016
Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, jaanuar 2017
02.03.2017 Keskmine palk, IV kvartal 2016
03.03.2017 Jaekaubandus, jaanuar 2017
Tööstustoodangu ja energia tootmine, jaanuar 2017
Statistika andmebaas
27.02.2017 Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete investeeringud, sõlmitud liisingulepingud - Lühiajastatistika: Ettevõtete investeeringud materiaalsesse põhivarasse, IV kvartal 2016
Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete lisandväärtus, tootlikkus jt suhtarvud - Lühiajastatistika: Ettevõtete tootlikkuse näitajad, IV kvartal 2016
Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete tulud, kulud ja kasum, tööhõive ja töötunnid - Lühiajastatistika: Ettevõtete majandustegevuse näitajad, IV kvartal 2016
Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete üldkogum, valim, vastanud. Kvaliteedinäitajad - Lühiajastatistika: Ettevõtete üldkogum, valim ja vastanud, IV kvartal 2016
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse ja kohalikesse eelarvetesse laekunud maksud; riiklike ja kohalike maksude laekumine, 2016
Majandus - Sisekaubandus - Kaubanduse mahuindeksid: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2016
Majandus - Sisekaubandus - Sisekaubanduse majandusnäitajad: Kaupade hulgi- ja jaemüük; kaubandusettevõtete majandustegevus, IV kvartal 2016
Majandus - Teenindus: Teenindusettevõtete tulud ja kulud, IV kvartal 2016
Majandus - Transport - Transpordi majandusnäitajad: Transpordiettevõtete tulud ja transpordi dotatsioon, IV kvartal 2016
Majandus - Turism, majutus ja toitlustus - Turismi, majutuse ja toitlustuse majandusnäitajad: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2016
Sotsiaalelu - Tööturg - Immigrantrahvastik: Perioodi valitud andmed, 2016
Sotsiaalelu - Tööturg - Töötud - Lühiajastatistika: Registreeritud töötud piirkonna/haldusüksuse järgi, 31. jaanuar 2017
28.02.2017 Majandus - Hinnad: Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, jaanuar 2017
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2016
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, 2016
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2016
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, 2016
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2016
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, 2016
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2016
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, 2016
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2016
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, 2016
Majandus - Transport - Maanteetransport: Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel; maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud, III kvartal 2016
Majandus - Transport - Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, jaanuar 2017
01.03.2017 Majandus - Ehitus - Ehituse majandusnäitajad: Ehitusettevõtete vara, kohustused ja omakapital; tulud, kulud ja kasum; investeeringud; lisandväärtus, tootlikkusnäitajad, 2015
Majandus - Rahandus - Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, jaanuar 2017
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Riigieelarve: Riigieelarve tulud ja kulud, jaanuar 2017
Majandus - Tööstus - Tööstuse majandusnäitajad - Aastastatistika: Tööstusettevõtete vara, kohustused ja omakapital; majandustegevus; lisandväärtus ja tootlikkusnäitajad; tööhõive ja töötunnid; investeeringud põhivarasse ja liisingulepingud (kapitalirent), 2015
02.03.2017 Majandus - Palk ja tööjõukulu - Palk - Aastastatistika: Keskmine brutokuupalk ja brutotunnipalk; keskmine kuutööjõukulu töötaja kohta ja keskmine tööjõukulu tunnis, 2016
Majandus - Palk ja tööjõukulu - Palk - Lühiajastatistika: Keskmine brutokuupalk ja brutotunnipalk põhitegevusala, maakonna ja omaniku liigi järgi; keskmine kuutööjõukulu töötaja kohta ja keskmine tööjõukulu tunnis põhitegevusala järgi, IV kvartal 2016
03.03.2017 Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Lühiajastatistika: Elektrienergia ja soojuse tootmine ning toodanguindeks; elektrienergia tootmine, import ja eksport, jaanuar 2017
Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Lühiajastatistika: Vedelkütuse ja maagaasiga varustatus, detsember 2016
Majandus - Energeetika - Energia tõhususe näitajad: Maagaasi ja elektrienergia lõpptarbimise hind äritarbijale ja kodutarbijale, 1. juuli 2016 - 31. detsember 2016
Majandus - Sisekaubandus - Kaubanduse mahuindeksid: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu mahuindeks, jaanuar 2017
Majandus - Sisekaubandus - Sisekaubanduse majandusnäitajad: Kaubandusettevõtete müügitulu, jaanuar 2017
Majandus - Tööstus - Tööstustoodanguindeksid - Lühiajastatistika: Tööstustoodangu mahuindeks, jaanuar 2017
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
28.02.2017 Rahaloomeasutuste analüütilised andmed, jaanuar 2017
Rahvamajanduse arvepidamine, IV kvartal 2016
Tootjahinnad, jaanuar 2017
02.03.2017 Palk, IV kvartal 2016
03.03.2017 Tootmisindeks, jaanuar 2017