Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
29.05.2017 Keskmine palk, I kvartal 2017
30.05.2017 Ettevõtlus, I kvartal 2017
31.05.2017 Jaekaubandus, aprill 2017
Sisemajanduse koguprodukt, I kvartal 2017
01.06.2017 Tööstustoodangu ja energia tootmine, aprill 2017
Statistika andmebaas
29.05.2017 Majandus - Palk ja tööjõukulu - Palk - Lühiajastatistika: Keskmine palk ja tööjõukulu töötaja kohta, I kvartal 2017
30.05.2017 Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete investeeringud, sõlmitud liisingulepingud - Lühiajastatistika: Ettevõtete investeeringud materiaalsesse põhivarasse, I kvartal 2017
Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete tulud, kulud ja kasum, tööhõive ja töötunnid - Lühiajastatistika: Ettevõtete majandustegevuse näitajad, I kvartal 2017
Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete üldkogum, valim, vastanud. Kvaliteedinäitajad - Lühiajastatistika: Ettevõtete üldkogum, valim ja vastanud, I kvartal 2017
Majandus - Sisekaubandus - Kaubanduse mahuindeksid: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2017
Majandus - Sisekaubandus - Sisekaubanduse majandusnäitajad: Kaupade hulgi- ja jaemüük; kaubandusettevõtete majandustegevus, I kvartal 2017
Majandus - Teenindus: Teenindusettevõtete tulud ja kulud, I kvartal 2017
Majandus - Transport - Maanteetransport: Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel; maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud, IV kvartal 2016
Majandus - Transport - Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, aprill 2017
Majandus - Transport - Transpordi majandusnäitajad: Transpordiettevõtete tulud ja transpordi dotatsioon, I kvartal 2017
Majandus - Turism, majutus ja toitlustus - Turismi, majutuse ja toitlustuse majandusnäitajad: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2017
31.05.2017 Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, I kvartal 2017
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2017
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2017
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2017
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2017
Majandus - Sisekaubandus - Kaubanduse mahuindeksid: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu mahuindeks, aprill 2017
Majandus - Sisekaubandus - Sisekaubanduse majandusnäitajad: Kaubandusettevõtete müügitulu, aprill 2017
01.06.2017 Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Lühiajastatistika: Elektrienergia ja soojuse tootmine ning toodanguindeks; elektrienergia tootmine, import ja eksport, aprill 2017
Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Lühiajastatistika: Vedelkütuse ja maagaasiga varustatus, märts 2017
Majandus - Tööstus - Tööstustoodanguindeksid - Lühiajastatistika: Tööstustoodangu mahuindeks, aprill 2017
02.06.2017 Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Taimekasvatus, 2016
Majandus - Tööstus - Tööstustoodanguindeksid - Lühiajastatistika: Tööstustoodangu müügi- ja ekspordiindeks, kodumaisel turul müüdud tööstustoodangu indeks; tööstustoodangu uute tellimuste indeksid tegevusala järgi, aprill 2017
Majandus - Tööstus - Tööstustooted - Lühiajastatistika: Tööstustoodete tootmine, aprill 2017
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid: Elussündinud; sünnituste arv ja mitmikesünnitused, 2016
Sotsiaalelu - Kultuur - Raamatukogud: Eriala- ja teadusraamatukogud, 2016
Sotsiaalelu - Tervis - Tervishoiuasutused: Taastusravikeskused, 2016
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
29.05.2017 Palk, I kvartal 2017
Rahaloomeasutuste analüütilised andmed, aprill 2017
31.05.2017 Rahvamajanduse arvepidamine, I kvartal 2017
01.06.2017 Tootmisindeks, aprill 2017