Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
31.03.2017 Jaekaubandus, veebruar 2017
Tööstustoodangu ja energia tootmine, veebruar 2017
Statistikaväljaanded
31.03.2017 Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia
Statistika andmebaas
28.03.2017 Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Füüsilisest isikust ettevõtjate majandusnäitajad: Kõik perioodi andmed, 2015
Majandus - Rahandus - Kindlustus: Elu- ja kahjukindlustus liigi ja kindlustusandja järgi, veebruar 2017
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg: Maksud ja sotsiaalmaksed (esialgsed andmed), 2016
29.03.2017 Majandus - Sisekaubandus - Kaubanduse mahuindeksid: Jaemüügi mahuindeks, 2015
Majandus - Transport - Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, veebruar 2017
31.03.2017 Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Lühiajastatistika: Elektrienergia ja soojuse tootmine ning toodanguindeks; elektrienergia tootmine, import ja eksport, veebruar 2017
Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Lühiajastatistika: Vedelkütuse ja maagaasiga varustatus, jaanuar 2017
Majandus - Sisekaubandus - Kaubanduse mahuindeksid: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu mahuindeks, veebruar 2017
Majandus - Sisekaubandus - Sisekaubanduse majandusnäitajad: Kaubandusettevõtete müügitulu, veebruar 2017
Majandus - Turism, majutus ja toitlustus - Eesti elanike reisimine: Kõik perioodi andmed, IV kvartal 2016
Majandus - Turism, majutus ja toitlustus - Eesti elanike reisimine: Kõik perioodi andmed, 2016
Majandus - Tööstus - Tööstustoodanguindeksid - Lühiajastatistika: Tööstustoodangu mahuindeks, veebruar 2017
Sotsiaalelu - Kultuur - Muusika: Eesti kontserdikorraldajate kontserdid, 2015
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
28.03.2017 Rahaloomeasutuste analüütilised andmed, veebruar 2017
31.03.2017 Tootmisindeks, veebruar 2017