Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
19.09.2017 Infotehnoloogia ettevõtetes ja leibkondades, 2017
20.09.2017 Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, august 2017
22.09.2017 Eluaseme hinnaindeks ja omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks, II kvartal 2017
Statistika andmebaas
19.09.2017 Majandus - Infotehnoloogia ja side - Infotehnoloogia ettevõttes: Ettevõtted arvete saatmise/saamise järgi, 2016
Majandus - Infotehnoloogia ja side - Infotehnoloogia ettevõttes: Kõik perioodi andmed, 2017
Majandus - Infotehnoloogia ja side - Infotehnoloogia leibkonnas: Kõik perioodi andmed, 2017
Sotsiaalelu - Leibkonnad - Leibkonna elamistingimused - Infotehnoloogia leibkonnas: Kõik perioodi andmed, 2017
20.09.2017 Majandus - Hinnad: Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, ekspordi- ja impordihinnaindeks, august 2017
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Maksud: Riigieelarvesse laekunud maksud, august 2017
Majandus - Transport - Veetransport: Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, august 2017
Majandus - Transport - Veetransport: Laevaliiklus ja reisiliiklus ning kaubavedu sadamate kaudu, II kvartal 2017
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielud: Abielude esialgsed registreerimisandmed, august 2017
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Abielulahutused: Lahutuste esialgsed registreerimisandmed, august 2017
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Surmad: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed, august 2017
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid: Sündide esialgsed registreerimisandmed, august 2017
22.09.2017 Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Aastastatistika: Energiabilanss, 2016
Majandus - Energeetika - Energia tõhususe näitajad: Energia efektiivsuse suhtarvud, 2016
Majandus - Hinnad: Eluaseme hinnaindeks ja omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks, II kvartal 2017
Majandus - Infotehnoloogia ja side - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor : Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektori ettevõtete majandusnäitajad, II kvartal 2017
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, august 2017
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, august 2017
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg: Maksud ja sotsiaalmaksed (täpsustatud andmed), 2016
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg: Valitsemissektori konsolideeritud tulud, kulud ja võlg; valitsemissektori finantskonto, II kvartal 2017
Majandus - Rahandus - Valitsemissektori rahandus - Valitsemissektori tulud, kulud ja võlg: Valitsemissektori konsolideeritud võlg ning võla ja eelarve üle-/puudujäägi osatähtsus sisemajanduse koguproduktis; valitsemissektori tulud ja kulud (täpsustatud andmed), 2016
Majandus - Transport - Maanteetransport: Sõitjatevedu bussiga kohalikel ja kaugliinidel, II kvartal 2017
Majandus - Transport - Raudteetransport: Kaubavedu raudteel kaubagrupi järgi, II kvartal 2017
Majandus - Transport - Transpordi üldandmed: Sõitjatevedu ja sõitjakäive ning kaubavedu ja veosekäive, II kvartal 2017
Majandus - Transport - Õhutransport: Sõitjatevedu ja kaubavedu, II kvartal 2017
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
20.09.2017 Tootjahinnad, august 2017