Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Pressiteated
29.05.2018 Keskmine palk, I kvartal 2018
30.05.2018 Ettevõtlus, I kvartal 2018
Jaekaubandus, aprill 2018
31.05.2018 Sisemajanduse koguprodukt, I kvartal 2018
01.06.2018 Tööstustoodangu ja energia tootmine, aprill 2018
Statistika andmebaas
28.05.2018 Keskkond - Loodusvarad ja nende kasutamine - Metsavaru: Hukkunud puistud, 2017
Keskkond - Loodusvarad ja nende kasutamine - Metsavaru: Kahjustatud puistud, 31. detsember 2017
29.05.2018 Majandus - Palk ja tööjõukulu - Palk - Lühiajastatistika: Keskmine palk ja tööjõukulu töötaja kohta, I kvartal 2018
30.05.2018 Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete investeeringud, sõlmitud liisingulepingud - Lühiajastatistika: Ettevõtete investeeringud materiaalsesse põhivarasse, I kvartal 2018
Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete tulud, kulud ja kasum, tööhõive ja töötunnid - Lühiajastatistika: Ettevõtete majandustegevuse näitajad, I kvartal 2018
Majandus - Ettevõtete majandusnäitajad - Ettevõtete üldkogum, valim, vastanud. Kvaliteedinäitajad - Lühiajastatistika: Ettevõtete üldkogum, valim ja vastanud, I kvartal 2018
Majandus - Infotehnoloogia ja side - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor : Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektori ettevõtete majandusnäitajad, I kvartal 2018
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Loomade kokkuost ja tapmine, aprill 2018
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Loomakasvatussaaduste tootmine: Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine, aprill 2018
Majandus - Sisekaubandus - Kaubanduse mahuindeksid: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu mahuindeks, aprill 2018
Majandus - Sisekaubandus - Kaubanduse mahuindeksid: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2018
Majandus - Sisekaubandus - Sisekaubanduse majandusnäitajad: Kaubandusettevõtete (v.a hulgimüük ja vahenduskaubandus) müügitulu, aprill 2018
Majandus - Sisekaubandus - Sisekaubanduse majandusnäitajad: Kaupade hulgi- ja jaemüük; kaubandusettevõtete majandustegevus, I kvartal 2018
Majandus - Teenindus: Teenindusettevõtete tulud ja kulud, I kvartal 2018
Majandus - Transport - Maanteetransport: Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel; maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud, IV kvartal 2017
Majandus - Transport - Raudteetransport: Sõitjate- ja kaubavedu raudteel, aprill 2018
Majandus - Transport - Transpordi majandusnäitajad: Transpordiettevõtete tulud ja transpordi dotatsioon, I kvartal 2018
Majandus - Turism, majutus ja toitlustus - Turismi, majutuse ja toitlustuse majandusnäitajad: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2018
Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid: Elussündinud, sünnituste arv ja mitmikesünnitused, 2017
31.05.2018 Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Rahvamajanduse arvepidamise lisanäitajad (tööhõive, tootlikkus, tööjõu ühikukulu): Kõik perioodi andmed, I kvartal 2018
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Põhilised rahvamajanduse arvepidamise näitajad: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2018
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt sissetulekute meetodil: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2018
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tarbimise meetodil: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2018
Majandus - Rahvamajanduse arvepidamine - Sisemajanduse koguprodukt - Sisemajanduse koguprodukt tootmise meetodil: Kõik perioodi andmed, I kvartal 2018
01.06.2018 Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Lühiajastatistika: Elektrienergia ja soojuse tootmine ning toodanguindeks; elektrienergia tootmine, import ja eksport, aprill 2018
Majandus - Energeetika - Energia tarbimine ja tootmine - Lühiajastatistika: Vedelkütuse ja maagaasiga varustatus, märts 2018
Majandus - Põllumajandus - Põllumajandussaaduste tootmine - Taimekasvatussaaduste tootmine: Orgaanilise väetisega väetatud pind ja põldude lupjamine, 2017
Majandus - Tööstus - Tööstustoodanguindeksid - Lühiajastatistika: Tööstustoodangu mahuindeks, aprill 2018
Sotsiaalelu - Kultuur - Raamatukogud: Eriala- ja teadusraamatukogud, 2017
Põhinäitajad (IMF:SDDS)
29.05.2018 Palk, I kvartal 2018
Rahaloomeasutuste analüütilised andmed, aprill 2018
31.05.2018 Rahvamajanduse arvepidamine, I kvartal 2018
01.06.2018 Keskvalitsuse finantsnäitajad, aprill 2018
Tootmisindeks, aprill 2018
Valitsussektori finantsnäitajad, aprill 2018