Avaldamiskalender

Valikud

Statistika andmebaasi tabelid, pressiteated ja statistikaväljaanded avaldatakse kell 8.00.

Statistika andmebaas
14.02.2017 Lõimumine tööturul, 2016
21.02.2017 15-74-aastased hõiveseisundi, haridustaseme ja isikute rühma järgi, 2016
06.03.2017 Sissetuleku, vaesuse ja materiaalne ebavõrdsuse näitajad isikute rühma järgi (erinevad perioodid), 2015 - 2016
11.12.2017 Hariduse andmed, 2016
12.12.2017 Põlis- ja välispäritolu rahvastik soo ja vanuse järgi, 1. jaanuar 2017