Data submission deadlines

13. November 2017

11362017 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

14. November 2017

12032017 - Intrastat. Dispatches 2017. month

12042017 - Intrastat. Arrivals 2017. month

15. November 2017

12062017 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2017. kuu

13562017 - Kindlustus 2017. kuu

17. November 2017

11592017 - Tööstus 2017. kuu

18. November 2017

10852017 - Palk 2017. kuu

13802017 - Palk maakonna järgi 2017. kuu

20. November 2017

11362017 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

22. November 2017

13642017 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad 2017. kvartal

13792017 - Tööjõu liikumine, hõivatud ja vabad ametikohad maakonna järgi 2017. kvartal

25. November 2017

10612017 - Ehitushind 2017. kuu

10622017 - Ehitusmaterjalide hind 2017. kuu

12922017 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2017. kuu

27. November 2017

11362017 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

1. December 2017

14102017 - Palgalõhe 2017. aasta

4. December 2017

11362017 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

13742017 - Laevaliiklus 2017. kvartal

5. December 2017

12682017 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2017. kuu

12602017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2017. kuu

12612017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2017. kuu

12622017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2017. kuu

12632017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2017. kuu

12802017 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2017. kuu

6. December 2017

14062017 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2017. kuu

10632017 - Ekspordihind 2017. kuu

10642017 - Impordihind 2017. kuu

14522017 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2017. kuu

13582017 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2017. kuu

13682017 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2017. kuu

14382017 - Maismaatransporditeenuste hind 2017. kuu

12692017 - Piima kokkuost ja kasutamine 2017. kuu

13392017 - Puhastusteenuste hind 2017. kuu

13382017 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2017. kuu

13072017 - Tootjahind 2017. kuu

13672017 - Turvateenuste hind 2017. kuu

13892017 - Tööhõiveteenuste hind 2017. kuu

13662017 - Veetransporditeenuste hind 2017. kuu

13372017 - Õigusabiteenuste hind 2017. kuu

8. December 2017

11432017 - Sõidukite arvelevõtmine 2017. kuu

10. December 2017

10272017 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2017. kuu

11572017 - Majutustegevus 2017. kuu

11. December 2017

11362017 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

11402017 - Lastimine-lossimine 2017. kuu

14052017 - Postiteenuste hind 2017. kuu

11502017 - Raudteeveod 2017. kuu

14. December 2017

12032017 - Intrastat. Dispatches 2017. month

12042017 - Intrastat. Arrivals 2017. month

15. December 2017

12062017 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2017. kuu

13562017 - Kindlustus 2017. kuu

17. December 2017

11592017 - Tööstus 2017. kuu

18. December 2017

11362017 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

10852017 - Palk 2017. kuu

13802017 - Palk maakonna järgi 2017. kuu

25. December 2017

10612017 - Ehitushind 2017. kuu

10622017 - Ehitusmaterjalide hind 2017. kuu

11362017 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

12922017 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2017. kuu

1. January 2018

11362017 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

5. January 2018

12682017 - Loomade ja lindude tapmine ning kokkuost 2017. kuu

12602017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt 2017. kuu

12612017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2017. kuu

12622017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2017. kuu

12632017 - Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2017. kuu

12802017 - Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2017. kuu

6. January 2018

14062017 - Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2017. kuu

10632017 - Ekspordihind 2017. kuu

10642017 - Impordihind 2017. kuu

14522017 - Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2017. kuu

13582017 - Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2017. kuu

13682017 - Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2017. kuu

14382017 - Maismaatransporditeenuste hind 2017. kuu

12692017 - Piima kokkuost ja kasutamine 2017. kuu

13392017 - Puhastusteenuste hind 2017. kuu

13382017 - Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind 2017. kuu

13072017 - Tootjahind 2017. kuu

13672017 - Turvateenuste hind 2017. kuu

13892017 - Tööhõiveteenuste hind 2017. kuu

13662017 - Veetransporditeenuste hind 2017. kuu

13372017 - Õigusabiteenuste hind 2017. kuu

8. January 2018

11362017 - Kaubavedu teedel 2017. nädal

11032017 - Loomakasvatus. Linnud 2017. kvartal

11042017 - Loomakasvatus. Sead 2017. kvartal

11432017 - Sõidukite arvelevõtmine 2017. kuu

10. January 2018

10272017 - Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2017. kuu

11572017 - Majutustegevus 2017. kuu

11. January 2018

11402017 - Lastimine-lossimine 2017. kuu

14052017 - Postiteenuste hind 2017. kuu

11502017 - Raudteeveod 2017. kuu

14. January 2018

12032017 - Intrastat. Dispatches 2017. month

12042017 - Intrastat. Arrivals 2017. month

15. January 2018

12062017 - Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2017. kuu

13562017 - Kindlustus 2017. kuu

13552017 - Kindlustus 2017. kvartal

11442017 - Maanteetransport 2017. kvartal

17. January 2018

11592017 - Tööstus 2017. kuu

18. January 2018

10852017 - Palk 2017. kuu

13802017 - Palk maakonna järgi 2017. kuu

20. January 2018

14462017 - Muusika 2017. kvartal

21. January 2018

14512017 - Majandustegevus 2017. kvartal

25. January 2018

12872017 - Kaubavedu sadamate kaudu 2017. kvartal

11392017 - Laevad sadamas 2017. kvartal

12922017 - Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2017. kuu

11452017 - Merevedu 2017. kvartal

12882017 - Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu 2017. kvartal

11492017 - Raudteeveod 2017. kvartal

11512017 - Siseveetransport 2017. kvartal

11532017 - Tramm-troll 2017. kvartal

11552017 - Õhutransport 2017. kvartal

31. January 2018

14482017 - Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2017. kvartal

1. February 2018

13852017 - Elektrienergia hind 2017. poolaasta

13402017 - Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus 2017. kvartal

13882017 - Maagaasi hind 2017. poolaasta

10. February 2018

13752017 - Lennuliiklus 2017. kvartal

15. February 2018

10602017 - Finantsnäitajad 2017. kvartal

4. March 2018

13742017 - Laevaliiklus 2017. kvartal