Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20181 319 1330,3
Keskmine brutokuupalk20171 221 eurot6,5
II kvartal 20181 321 eurot6,46,4
Aprill 20181 312 eurot1,27,5
Mai 20181 298 eurot-1,08,1
Juuni 20181 354 eurot4,33,3
Töötuse määr, %20175,8
II kvartal 20185,1
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20173,4
September 20180,03,7
Ehitushinnaindeksi muutus, %20171,5
II kvartal 20180,32,0
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20177,7
August 20181,45,7
SKP jooksevhindades201723 615,1 mln eurot
II kvartal 20186 439,8 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201719 155,1 mln eurot4,9
II kvartal 20185 078,9 mln eurot10,03,7
EksportAugust 20181 187,2 mln eurot-0,67,1
ImportAugust 20181 342,3 mln eurot1,311,4