Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20171 317 7970,1
Keskmine brutokuupalk20151 065 eurot6,0
III kvartal 20161 119 eurot-3,87,1
Juuli 20161 126 eurot-7,77,1
August 20161 101 eurot-2,37,6
September 20161 129 eurot2,66,2
Töötuse määr, %20166,8
IV kvartal 20166,6
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20160,1
Jaanuar 20170,42,7
Ehitushinnaindeksi muutus, %2016-0,8
IV kvartal 20160,2-0,5
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20162,3
Detsember 2016-1,010,0
SKP jooksevhindades201520 251,7 mln eurot
III kvartal 20165 247,2 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201517 472,0 mln eurot1,4
III kvartal 20164 413,8 mln eurot-2,01,3
EksportDetsember 2016988,1 mln eurot-7,19,5
ImportDetsember 20161 158,4 mln eurot-0,18,2