Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20181 318 7050,2
Keskmine brutokuupalk20161 146 eurot7,6
III kvartal 20171 201 eurot-3,37,4
Juuli 20171 201 eurot-8,46,7
August 20171 180 eurot-1,87,2
September 20171 224 eurot3,88,4
Töötuse määr, %20175,8
IV kvartal 20175,3
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20173,4
Jaanuar 20180,43,5
Ehitushinnaindeksi muutus, %20171,5
IV kvartal 20170,52,1
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20177,7
Detsember 20172,57,1
SKP jooksevhindades201621 098,3 mln eurot
III kvartal 20175 792,2 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201617 976,6 mln eurot2,1
III kvartal 20174 688,1 mln eurot-2,74,2
EksportDetsember 20171 011,7 mln eurot-12,03,3
ImportDetsember 20171 207,1 mln eurot-4,24,3