Ettevõtete majandusnäitajad

Ettevõtete majandusnäitajad

artikkel
Hille Vares, Reet Nestor
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 80)

Eesti ettevõtete tegevust iseloomustas 2015. aastal stabiilsus. Ettevõtete põhilised majandusnäitajad ehk müügitulu, kulud ja investeeringud jäid eelnenud aasta tasemele, puhaskasum aga vähenes endiselt. Tööjõukulude aastane kasv püsis viimaste aastate tasemel ehk 6–7% piires ja ületas nii müügitulu kui ka tootlikkuse kasvu. Tootlikkusnäitajad vähenesid eelnenud aastaga võrreldes suurenenud tööhõive tõttu ettevõtetes. Esialgsetel andmetel 2016. aastal ettevõtete müügitulu pisut suurenes, tööjõukulud kasvasid endiselt kiiresti, see mõjutas kasumite jätkuvat vähenemist ja kasinat investeerimist. Järgnev annab ülevaate ettevõtete majandusnäitajaist 2015. aastal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Ettevõtlussektori kasum I kvartalis suurenes

pressiteade nr 62

Ettevõtlussektori kogukasum oli 2017. aasta I kvartalis 612 miljonit eurot, mis oli 18% suurem kui aasta varem samal ajal, teatab Statistikaamet.

Ettevõtlussektori kogukasum, I kvartal 2010 – I kvartal 2017

Loe edasi

Mullu ettevõtlussektori kasum vähenes

pressiteade nr 21

Esialgsetel andmetel oli 2016. aastal ettevõtlussektori kogukasum 2,7 miljardit eurot, mis oli 10% väiksem kui aasta varem, teatab Statistikaamet. Ettevõtlussektori kogukasum vähenes teist aastat järjest.

Ettevõtlussektori kogukasum, 2002–2016

Loe edasi

Ettevõtlussektori kasum III kvartalis vähenes

pressiteade nr 133

Ettevõtlussektori kogukasum oli 2016. aasta III kvartalis 856 miljonit eurot, mis oli 4% väiksem kui aasta varem samal ajal, teatab Statistikaamet.

Diagramm: Ettevõtlussektori kogukasum, I kvartal 2010 – III kvartal 2016

Loe edasi

Ettevõtlussektori kasum II kvartalis vähenes

pressiteade nr 100

Ettevõtlussektori kogukasum oli 2016. aasta II kvartalis 671 miljonit eurot, mis oli 6% väiksem kui aasta varem samal ajal, teatab Statistikaamet.

Diagramm: Ettevõtlussektori kogukasum, I kvartal 2010 – II kvartal 2016

Loe edasi