Infotehnoloogia ja side

Infotehnoloogia

artikkel
Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 119)

Tänapäeval pole enam üllatav, et IT-seadmete kasutamine on Eestis kujunenud igapäevaelu asendamatuks osaks nii isiku kui ka ettevõtte tasandil. Internet on kättesaadav nii kodus, tööl kui ka liikvel olles.

Väljaande kaas

Loe edasi

E-kaubanduse kasutamine on tõusuteel

Statistikablogi
Jaanika Ait

Internetti võib tänapäeval pidada üsna arvestatavaks kaubanduse ergutajaks. Kui veel 20 aastat tagasi tegid inimesed oma ostud poodides kohapeal, siis tänapäeval on võimalik oste mugavalt sooritada ka kodust lahkumata.

Loe edasi

Interneti ja e-kaubanduse kasutamise eripäradest

artikkel
Sotsiaaltrendid. 7. Social Trends (lk 92)

Ühiskond on viimase aastatuhande jooksul muutunud üsna märgatavalt. Mida aeg edasi, seda enam on see lähemale liikunud tehnika- ja infoajastule. Tänapäeval on enamikus riikides, sh Eestis, kätte jõudnud infoühiskonnaajastu, mida iseloomustab peamiselt arvutite jm tehnikaseadmete rohke kasutamine, kommunikatsioonivahendite laialdane levik ning informatsiooni rohkus ja hea kättesaadavus.

Väljaande kaas

Loe edasi

E-kaubanduse kasutajad tellivad tooteid ja teenuseid internetist üha sagedamini

pressiteade nr 106

Kodune internetiühendus oli 2016. aasta I kvartalis 86%-l leibkondadest, teatab Statistikaamet. Suurenenud on viimase aasta jooksul enam kui viiel korral e-kaubanduse teenuseid kasutanute osatähtsus.

Loe edasi

Side

artikkel
Ruth Renter
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 353)

Elektroonilise side valdkond areneb teiste majandusharudega võrreldes kogu maailmas väga kiiresti. Käsikäes kiire elutempo ja mobiiltehnoloogia arenguga kasvab nõudlus mobiilse andmeside järele. Inimesed eelistavad püsivõrguteenustele mobiilsideteenuseid, mis tagaks interneti kättesaadavuse. Sideoperaatorite konkurents suure kiirusega andmeside teenuste vallas seega tiheneb. Elektroonilise side sektori panus majandusse on tähtis, sest toetab ka teiste majandusharude arengut.

Väljaande kaas

Loe edasi