Kaardid

Eesti põnevad paigad ootavad avastamist

Statistikablogi
Ülle Valgma

Statistikaamet pani kaardile paar võimalust, mida suvel Eestis puhkamiseks kasutada. Miks mitte külastada mõne maakonna loomanimelisi, mehe- või naisenimega külasid või hoopis Eestis asuvaid maailma suurlinnade nimekaimudest paiku? Head avastamist!

Kaart: Looma-, linnu-, kala- või putukanimelised külad

Loe edasi

Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia

väljaanne
Traditsiooniliselt annab statistika aastaraamat ülevaate keskkonna, rahvastiku, sotsiaal- ja majanduselu olukorrast 2014. aastal võrdluses kolme-nelja varasema aastaga. Kokkuvõtliku pildi majanduses ja ühiskonnas toimunud muutustest annab majandus- ja sotsiaalülevaade, samuti Eestit iseloomustavad teemakaardid. Iga käsitletava valdkonna kohta on aastaraamatus ülevaatlik artikkel, mida täiendavad tabelid ja joonised. Eesti kohta maailmas aitavad iseloomustada võrdlused teiste riikidega. Raamatu lõpus on statistiliste mõistete ja definitsioonide tähestikuline loend ning sisujuht.
Väljaande kaas

Loe edasi

Muutused Tallinna elanike paiknemises viimase kolme rahvaloenduse andmetel

Statistikablogi
Tiit Tammaru, Ülle Valgma, Berit Hänilane, Allan Puur

Tallinna rahvastiku ruumilises paiknemises on 1989., 2000. ja 2011. aasta rahvaloenduse andmetele tuginedes toimunud suured muutused – üle kogu Eesti on toimunud rahvastiku koondumine Tallinnasse ning Tallinna elanike valgumine väikeelamute piirkondadesse.

Diagramm: Elanike arvu muutus Tallinnas rahvaloenduste andmetel

Loe edasi

Unistad suvepuhkusest asustamata paigas?

Statistikablogi
Berit Hänilane

2011. aasta rahvaloenduse andmete põhjal Eesti territooriumi rahvastikutihedust aluseks võttes leiab inimasustuseta paiku nii mandrilt kui ka saartelt.

Kaart: Inimasustusest kõige kaugemale jäävad paigad ja nende paikade suvekuude ilmastik, 2014

Loe edasi

Eesti kodakondsuse ja päritoluga inimesed Euroopas

Statistikablogi
Anu Tõnurist

Eesti kodakondsusega inimesi loendati viimasel rahvaloendusel erinevates riikides kokku ligi 60 000.

Eestis sündinud ja Eesti kodakondsusega inimesed Euroopas. 31.12.2011

Loe edasi