Kalandus

Kalandus

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 105)
Evelin Enno-Sakwan

Artikkel annab lugejale ülevaate Eesti kalapüügi (Läänemere-, sisevete- ja ookeanipüügi) mahtudest 2016. aastal. Peale selle antakse ülevaade Eesti vesiviljelussektori müüdud toodangu kogustest 2015. aastal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Müüdud vesiviljelustoodangu maht mullu suurenes

pressiteade nr 57

Vesiviljelusettevõtted müüsid 2016. aastal 868 tonni kaubakala ja -vähki ehk kokku 3,7 miljoni euro väärtuses, teatab Statistikaamet. 2016. aastal müüdud toodangu maht oli viimase 20 aasta üks suurimaid.

Loe edasi

Jahindus, kalandus ja metsamajandus

Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 293)
Evelin Enno, Madis Raudsaar

Eesti maismaast peaaegu poole ehk 49% katab mets. 2014. aastal oli Eesti metsamaa pindala 2,3 miljonit hektarit ja metsade puidutagavara 481 miljonit tihumeetrit. Levinuimad puistud olid männikud (33,0% puistute kogupindalast), kaasikud (30,7%), kuusikud (16,9%) ja hall-lepikud (9,1%). ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni andmetel on Eesti oma territooriumi metsasuse (metsamaa osatähtsus maismaas) poolest Euroopas Soome, Rootsi, Sloveenia, Montenegro ja Läti järel kuuendal kohal. Metsaga on otseselt seotud 35 000 töökohta metsasektoris ning kaudselt paljud turismi-, spordi-, transpordi- jt sektorite töökohad.

Väljaande kaas

Loe edasi

Müüdud vesiviljelustoodangu maht mullu vähenes

pressiteade nr 56

Eesti vesiviljelusettevõtted müüsid 2015. aastal 795 tonni kaubakala ja -vähki kokku 3,3 miljoni euro väärtuses, teatab Statistikaamet. Võrreldes 2014. aastaga on müüdud kala- ja vähitoodang vähenenud 8% ja toodangu rahaline väärtus 3%.

Loe edasi

Jahindus, kalandus ja metsamajandus

Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia (lk 293)
Evelin Enno, Mati Valgepea

Eesti maismaaterritooriumist peaaegu poole ehk 48,7% katab mets. Metsade üldnäitajad on viimased kümme aastat olnud stabiilsed. 2013. aastal oli Eesti metsamaa pindala 2,3 miljonit hektarit ja metsade puidutagavara 478 miljonit tihumeetrit. Levinuimad puistud olid männikud (33,1% puistute kogupindalast), kaasikud (31,3%), kuusikud (16,2%) ja hall-lepikud (9,1%). ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni kohaselt on Eesti oma territooriumi metsasuse (metsamaa osatähtsus maismaas) poolest Euroopas Soome, Rootsi, Sloveenia ja Läti järel viiendal kohal. Metsaga on otseselt seotud 35 000 töökohta metsasektoris ning kaudselt paljud turismi-, spordi-, transpordi- jt sektorite töökohad.

Väljaande kaas

Loe edasi

Jahindus, kalandus ja metsamajandus

Eesti statistika aastaraamat. 2014. Statistical Yearbook of Estonia (lk 287)
Evelin Enno, Mati Valgepea

Mets katab peaaegu poole ehk 48,2% Eesti maismaa territooriumist. Viimasel kümnendil on metsade üldnäitajad püsinud stabiilsena. 2012. aastal oli Eesti metsamaa pindala 2,2 miljonit hektarit ja metsade puidutagavara 468 miljonit tihumeetrit. Levinuimad puistud on männikud (32,9% puistute kogupindalast), kaasikud (31,6%), kuusikud (16,2%) ja hall-lepikud (8,8%). ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni ülemaailmse metsavarude hindamise kohaselt on Eesti oma territooriumi metsasuse (metsamaa osatähtsus maismaas) poolest Euroopas Soome, Rootsi, Sloveenia ja Läti järel viiendal kohal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Jahindus, kalandus ja metsamajandus

Eesti statistika aastaraamat. 2013. Statistical Yearbook of Estonia (lk 281)
Evelin Enno, Mati Valgepea

Mets katab peaaegu poole Eesti maismaaterritooriumist. Viimasel kümnendil on metsade üldnäitajad püsinud stabiilsena. 2011. aastal oli Eesti metsamaa pindala 2,2 miljonit hektarit ja metsade puidutagavara 466 miljonit tihumeetrit. Levinuimad puistud on männikud (33,2% puistute kogupindalast), kaasikud (31,8%), kuusikud (16,2%) ja hall-lepikud (8,4%). ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni ülemaailmse metsavarude hindamise kohaselt on Eesti oma territooriumi metsasuse (metsamaa osatähtsus maismaas) poolest Euroopas Soome, Rootsi, Sloveenia ja Läti järel viiendal kohal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Jahindus, kalandus ja metsamajandus

Eesti statistika aastaraamat. 2012. Statistical Yearbook of Estonia (lk 283)
Jelena Rõbakova

Jahinduses, kalanduses ja metsanduses kasutab inimene taastuvaid loodusressursse. Mets on üks Eesti suuremaid väärtusi, millel on nii kultuuriline, sotsiaal-majanduslik kui ka ökoloogiline väärtus.

Väljaande kaas

Loe edasi

Loodus

Eesti. Arve ja fakte 2012 (lk 4)

Eesti on ligikaudu 3800 km pikkuse rannajoonega mereriik, kuhu kuulub üle 1500 suurema ja väiksema meresaare. Rohkem kui 7000 jõe hulgas on vaid 16 jõge pikkusega üle 100 km (pikim neist Võhandu jõgi – 175 km).

Väljaande kaas

Loe edasi

Jahindus, kalandus ja metsamajandus

Eesti statistika aastaraamat. 2011. Statistical Yearbook of Estonia (lk 287)
Olesja Gaidukova, Mati Valgepea

Mets on üks Eesti olulisemaid loodusvarasid, millel on suur kultuuriline, sotsiaal-majanduslik ja ökoloogiline tähtsus. Mets katab ligikaudu poole Eesti maismaa territooriumist.

Väljaande kaas

Loe edasi