Majandusüksused

Rahvaarvu muutused ning ettevõtete sünnid ja surmad Eesti omavalitsustes aastatel 2005–2014

Majanduse ja tööturu trendid. Economic and Labour Market Trends (lk 156)
Anne Põder

Viimase kümne aasta jooksul on nii Euroopa Liidu kui ka Eesti riigi tasandil oluliselt enam tähelepanu pööratud ettevõtlusele ja elanike ettevõtlikkuse arendamisele.

Väljaande kaas

Loe edasi

Majandusüksused

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 88)
Katrin Aasmäe, Svetlana Šutova

Kõik juriidilistes registrites registreeritud majandusüksused ei tegutse reaalselt. Majandusstatistikat tehakse majanduslikult aktiivsete üksuste andmete järgi. Artiklis analüüsitakse majanduslikult aktiivsete üksuste populatsiooni – selle mahtu, geograafilist paiknemist ja jaotust valdkonniti.

Väljaande kaas

Loe edasi

Majandusüksused

Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 227)
Katrin Aasmäe, Svetlana Šutova

2015. aastal oli tegutsevaid majandusüksusi veidi üle 151 000. Võrreldes 2014. aastaga tuli juurde 5000 üksust. Äriühinguid oli tegutsevatest majandusüksustest üle poole (60%) ja füüsilisest isikust ettevõtjaid (FIE) alla viiendiku (17%). Mittetulundusühinguid oli tegutsevate majandusüksuste koguarvust 20%. Riigi- ja omavalitsusasutusi oli nii nagu ka varasematel aastatel veidi alla 2%.

Väljaande kaas

Loe edasi

Pärnu maakonna majandusareng

Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 45)
Märt Leesment

Artikkel annab ülevaate Pärnu maakonna majandusarengust ning hindab maakonna konkurentsivõimet Eestis. Eesmärk on esile tuua maakonna majandusnäitajad, nende muutus aastail 2000–2015 ning majandusarengu peamised kitsaskohad.

Väljaande kaas

Loe edasi

Kümne aastaga on ettevõtete arv suurenenud

Statistikablogi
Marielle Borthwick

8. oktoobril tähistatakse Eestis esmakordselt ettevõtjapäeva. Statistikaameti andmetel oli 2014. aastal ligi 114 000 majanduslikult aktiivset ettevõtet, mida on 53 000 enam kui kümme aastat tagasi.

Kaart: Majanduslikult aktiivsed Eesti ettevõtted, 2014

Loe edasi

Majandusüksused

Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia (lk 229)
Katrin Aasmäe, Marielle Borthwick

2014. aastal oli tegutsevaid majandusüksusi 146 643. Viimased neli aastat pärast majanduskriisi on nende arv pidevalt kasvanud, aastatel 2011–2013 koguni 4000–5000 üksust aastas. 2014. aastal kasv aeglustus – üksusi tuli aastaga juurde vaid veidi üle 2000. Üle poole tegutsevatest majandusüksustest olid äriühingud (59%) ja alla viiendiku füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE-d) (18%). Mittetulundusühinguid oli tegutsevate majandusüksuste koguarvust 20%. Riigi- ja omavalitsusasutusi oli 2014. aastal nagu ka aasta varem napilt alla 2%.

Väljaande kaas

Loe edasi

Statistika tegemisel on abiks majandusaasta aruanded ja statistilised mudelid

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 83)
Ebu Tamm, Merike Põldsaar, Reet Nestor

Kuidas saavutada olukord, kus andmeesitajad ei murduks vastamiskoorma all ja samas saaksid tarbijad oma elu ja tegevuse korraldamiseks kvaliteetseid andmeid? Tõenäosuslike valikuuringute kasutamine ettevõtlusstatistikas võimaldab jätta suure hulga ettevõtteid küsitlemata. Vastamiskoormust vähendab ka pöördumine administratiivallikate poole ja statistiliste mudelite ehitamine.

Väljaande kaas

Loe edasi

Majandusüksused

Eesti statistika aastaraamat. 2014. Statistical Yearbook of Estonia (lk 225)
Katrin Aasmäe, Marielle Borthwick

Tegutsevaid majandusüksusi oli 2013. aastal üle 144 000 – ligi 4000 võrra enam kui aasta varem. Kui majanduskriisi ajal, 2010. aastal kahanes tegutsevate üksuste arv 132 000-ni, siis viimased kolm aastat on see taas kasvanud ligi 4000–5000 üksuse võrra aastas. Tavapäraselt on kõikidest juriidilistes registrites olevatest üksustest majanduslikult aktiivsed kaks kolmandikku. Neist üle poole (59%) olid äriühingud ja ligi viiendik FIE-d (19%). Ka mittetulundusühinguid ja sihtasutusi oli viiendik (20%). Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi oli veidi alla 2%.

Väljaande kaas

Loe edasi

Elujõulisuse indeks

Eesti piirkondlik areng. 2013. Regional Development in Estonia (lk 59)
Marika Kivilaid, Mihkel Servinski

Asi sai alguse kümmekond aastat tagasi ühest õppereisist Soome. Tegelikult hakkas selliste reiside aeg otsa saama ning suurem osa sellest, mida soomlased näidata tahtsid, oli juba nähtud, aga eks iga kord lisandus ka midagi uut.

Väljaande kaas

Loe edasi

Majandusüksused

Eesti statistika aastaraamat. 2013. Statistical Yearbook of Estonia (lk 223)
Katrin Aasmäe, Marielle Borthwick

2012. aastal oli tegutsevaid majandusüksusi ligi 141 000, peaaegu 4000 üksust rohkem kui aasta varem. Nii juriidilistesse registritesse kui ka majandusüksuste statistilisse registrisse on kantud kõik registreeritud üksused. Erinevalt juriidilistest registritest määratakse majandusüksuste statistilises registris iga aasta lõpus kindlaks aasta jooksul tegutsenud üksuste populatsioon ehk statistiline profiil. Majanduslikult aktiivseid üksusi on tavaliselt kaks kolmandikku kõigist juriidiliselt registreeritud üksustest.

Väljaande kaas

Loe edasi