Majandusüksused

Majandusüksused

artikkel
Katrin Aasmäe, Svetlana Šutova
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 88)

Kõik juriidilistes registrites registreeritud majandusüksused ei tegutse reaalselt. Majandusstatistikat tehakse majanduslikult aktiivsete üksuste andmete järgi. Artiklis analüüsitakse majanduslikult aktiivsete üksuste populatsiooni – selle mahtu, geograafilist paiknemist ja jaotust valdkonniti.

Väljaande kaas

Loe edasi

Majandusüksused

artikkel
Katrin Aasmäe, Svetlana Šutova
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 227)

2015. aastal oli tegutsevaid majandusüksusi veidi üle 151 000. Võrreldes 2014. aastaga tuli juurde 5000 üksust. Äriühinguid oli tegutsevatest majandusüksustest üle poole (60%) ja füüsilisest isikust ettevõtjaid (FIE) alla viiendiku (17%). Mittetulundusühinguid oli tegutsevate majandusüksuste koguarvust 20%. Riigi- ja omavalitsusasutusi oli nii nagu ka varasematel aastatel veidi alla 2%.

Väljaande kaas

Loe edasi

Pärnu maakonna majandusareng

artikkel
Märt Leesment
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 45)

Artikkel annab ülevaate Pärnu maakonna majandusarengust ning hindab maakonna konkurentsivõimet Eestis. Eesmärk on esile tuua maakonna majandusnäitajad, nende muutus aastail 2000–2015 ning majandusarengu peamised kitsaskohad.

Väljaande kaas

Loe edasi

Kümne aastaga on ettevõtete arv suurenenud

Statistikablogi
Marielle Borthwick

8. oktoobril tähistatakse Eestis esmakordselt ettevõtjapäeva. Statistikaameti andmetel oli 2014. aastal ligi 114 000 majanduslikult aktiivset ettevõtet, mida on 53 000 enam kui kümme aastat tagasi.

Kaart: Majanduslikult aktiivsed Eesti ettevõtted, 2014

Loe edasi

Majandusüksused

artikkel
Katrin Aasmäe, Marielle Borthwick
– Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia (lk 229)

2014. aastal oli tegutsevaid majandusüksusi 146 643. Viimased neli aastat pärast majanduskriisi on nende arv pidevalt kasvanud, aastatel 2011–2013 koguni 4000–5000 üksust aastas. 2014. aastal kasv aeglustus – üksusi tuli aastaga juurde vaid veidi üle 2000. Üle poole tegutsevatest majandusüksustest olid äriühingud (59%) ja alla viiendiku füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE-d) (18%). Mittetulundusühinguid oli tegutsevate majandusüksuste koguarvust 20%. Riigi- ja omavalitsusasutusi oli 2014. aastal nagu ka aasta varem napilt alla 2%.

Väljaande kaas

Loe edasi