Metoodika

2011. aasta rahva ja eluruumide loendus. Metoodika

Ajakasutuse uuring 2009-2010. Metoodika raport

Eesti sotsiaaluuring. Metoodikakogumik

Eesti sotsiaaluuringu ja registripõhiste andmebaaside ühilduvusanalüüs

Eesti sotsiaaluuringu ning Maksu- ja Tolliameti andmebaasi sissetulekutunnuste ühilduvusanalüüs sissetulekuliigi järgi

Eesti tööelu-uuring 2009, 2015. Metoodika

Eesti tööelu-uuring. Metoodika raport

Eesti tööjõu-uuring 1995-2012. Metoodika

Eesti tööjõu-uuring. Metoodika

Immigrantrahvastiku uuring. Metoodika

Kodanikuühiskonna ja vabatahtliku töö moodulid ajakasutuse uuringus

Lapse heaolu mõõtmise käsitlus

Leibkonna eelarve uuring. Metoodika

Meeste ja naiste palgaerinevuste statistika

Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus: kasutatavad andmeallikad

Prognoosiprogrammi MicMac juhend

Rahvastikusündmused

Residentsuse indeksi rakendamine rahvastikustatistikas

Sesoonselt korrigeeritud aegridade kvaliteet

Sotsiaalkaitse kogukulutuste (ESSPROS) käsiraamat

Tausttunnuste käsiraamat

Turvalisuse uuring. Metoodika raport